ยกขึ้นดู เส้นลายมือมีกี่เส้น 1-6 เส้นบ่งบอกลักษณะของคุณได้ตรงใจมาก

ยกขึ้นดู เส้นลายมือมีกี่เส้น 1-6 เส้นบ่งบอกลักษณะของคุณได้ตรงใจมาก

ในวันนี้เรามีเ รื่ อ งราวเกี่ยวกับเส้นบริเวณข้างมือของคุณ ให้คุณพลิกฝ่ามือขึ้นมาดู แล้วมองดูว่าด้านข้างนั้นมีกี่เส้น โดนคนปกติทั่วไปแล้วจะมีหนึ่งถึง 1-6 เส้น ซึ่งแต่ละเส้นนั้นบ่งบอกถึงลักษณะในการใช้ชีวิต บอกนิ สั ยและทำนายในเ รื่ อ งของอนาคตได้

ดูข้างมือมี 1 เส้น , 5 เส้น

คนที่มีเส้นด้านข้างฝ่ามือ 1 เส้น มักจะเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้อยู่ในตัว เป็นคนดีมีน้ำใจ มีจิตใจดีอบอ้อมอารี เป็นคนที่มีความมั่นคงในเ รื่ อ งของการกระทำและคำพูด ชีวิตของคุณในช่วงแรกและช่วงกลางกลางอาจจะลำบากมากกว่าคนปกติ แต่ชีวิตของคุณจะดีขึ้นเรื่อยอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางคน เมื่อก้าวเข้าสู่วัยประมาณ 35 ปีขึ้นไป จะเจอเ รื่ อ งราวที่ทำให้คุณเหนื่อย แต่ความเหนื่อยนี้จะนำพามาซึ่งความสุขและความเจริญในชีวิต ลักษณะของคนที่มี 1 เส้น เรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่ยอมคน รักเดียวใจเดียว เงินไม่สามารถซื้อคุณได้ และแน่นอนว่าคุณเป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิต มักจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำด้วยตัวของคนเอง ถ้าทำไม่หยุดต้องบอกเลยว่าอนาคตจะต้องราบรื่นและมีความมั่นคงอย่างแน่นอน อาชีพที่เหมาะสมของคุณนั้นจะเป็นในเ รื่ อ งของการบริการและการค้าขาย จะประสบความสำเร็จมากเป็นพิเศษ ถ้าเส้นของคุณตรง ให้เก็บไว้ด้วยนะคะ แล้วโชคดีรอบนี้จะเข้ามา สาธุ

ดูข้างมือมี 2 เส้น

คนที่มีเส้นด้านข้างฝ่ามือ 2 เส้น เรียกได้ว่าคุณมักจะเป็นคนที่มีความรักที่ดีเสมอ เว้นแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ແย่จริงถึงจะเจอคนไม่ดี คุณเป็นคนที่มีความจงรักภักดีและรักในความซื่อสัตย์และยุติธรรม ให้ความสำคัญกับศิลธรรมอันดีและความถูกต้องเป็นอันดับ 1 อาจจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย ไม่ค่อยยอมอ่อนข้อให้ใครง่าย มีความห้าวและความกล้าหาญ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้ว่าอะไรควรไม่ควร เป็นคนที่เรียบง่าย มีความซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ มักจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในช่วงวัยกลางคนของคนนั้นอาจจะลำบากมากกว่าคนอื่น แต่ก็ต้องขอให้เชื่อเถอะว่ามันจะมีเ รื่ อ งดีเกิດขึ้นอย่างแน่นอน การใช้ชีวิตของคุณอาจจะต้องหมดแรงกับการทำงาน และรู้สึกท้อแท้ผิดหวังมากกว่าที่ควรจะเป็น แต่เมื่อคุณอายุมากขึ้นชีวิตของคุณก็จะสุขสบาย ขอเพียงไม่ยอมแพ้และไม่ท้อแท้กับอุปสรรคที่เจอก็พอ หากเส้นของคุณตรงมาก เก็บเอาไว้แล้วจะมีสิ่งดีเกิດขึ้นเร็ววัน ขอให้ร่ำຣวຢขึ้น

ดูข้างมือมี 3 เส้น , 6 เส้น

คนที่มีเส้นด้านข้างฝ่ามือ 3 เส้น ลักษณะเส้นนี้มักจะบ่งบอกในเ รื่ อ งของความຣวຢมากมาย เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังกายและพลังใจ เป็นคนที่มีความใจกว้าง มีน้ำใจต่อคนอื่น คิดและหวังดีต่อผู้อื่นเสมอ มีความโดดเด่นในช่วงวัยกลางคน ทั้งในเ รื่ อ งของการทำงาน การค้าการขาย คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยธรรมดาสักเท่าไหร่ มักจะเป็นคนที่โดดเด่นในแวด วงการ การทำงานก็ดี การใช้ชีวิตก็ดี ความรักมักจะเจอกับเ รื่ อ งราวที่ไม่ค่อยน่าประทับใจมาก่อน แล้วจะเจอกับเ รื่ อ งราวที่ดีอันแสนหวานตามมาทีหลัง คนที่มีลักษณะเช่นนี้ มักจะเป็นคนที่รอบคอบ ชอบคิดหน้าคิดหลังนึกถึงอนาคตอยู่เสมอ ตรงไปตรงมาไม่ชอบพูดจาอ้อมค้อม ในช่วงวัยกลางคนของคุณบางครั้งอยู่ในช่วงสุขสบาย บางครั้งก็อยู่ในช่วงที่ลำบาก นั่นเป็นเพราะว่าชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลงเป็นเ รื่ อ งธรรมดา แต่หลังจากนี้ต้องบอกเลยว่าชีวิตของคุณในช่วงก่อนจบปี จะมีเ รื่ อ งราวอันน่าประทับใจใหญ่เกิດขึ้นอย่างแน่นอน นิ สั ยของคุณตรงให้เก็บคำทำนายเอาไว้ แล้วจะได้ดี เงินทองจะเข้ามา

ดูข้างมือมี 4 เส้น

และสุดท้ายคนที่มีลักษณะทั้ง 4 เส้น 4 เส้นนี้บ่งบอกถึงลักษณะการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบาก เป็นคนที่ลุยกับงานมามาก เหนื่อยมามากกับการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิດจนถึงปัจจุบัน การใช้ชีวิตของคุณในบางครั้งอาจจะสุขสบาย บางครั้งก็ลำบากจนคุณรู้สึกว่าทำดีก็ไม่ได้ดี แม้ว่าชีวิตของคุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช้ามากก็ตาม แต่มันจะนำพามาซึ่งประสบการณ์และการใช้ชีวิตที่ดีเลิศในอนาคต โดยลักษณะนิ สั ยของคนนั้นมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใคร ไม่ชอบเห็นใครนิ น ท าลับหลัง เป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่พูดจาอ้อมค้อม ไม่ชอบการรอคอยอะไรนาน เป็นคนที่เ บื่ อกับการทำอะไรซ้ำซ้ำเดิมเดิม ลักษณะชีวิตของคุณในช่วงวัยกลางคน มักจะเจอกับคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์ทั้งนั้น แล้วก็เจอประเภทที่ว่าทำดีไม่ค่อยได้ดี ปิดทองหลังพระมาตลอด ต้องบอกเลยว่าก่อนจบปีนี้ ชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อคุณมีความพย าย ามและคว ามเชื่ටใจในการกระทำของตนเอง หากเส้นและนิ สั ยตรง ให้เก็บเอาไว้ ถือว่าเป็นการบอกบุญ สาธุ