4 เส้นข้อมือ เส้นที่สื่อถึงอนาคตจะมีชีวิตเป็นยังไง

4 เส้นข้อมือ เส้นที่สื่อถึงอนาคตจะมีชีวิตเป็นยังไง

สำหรับในเ รื่ อ งของลายมือ ทุกคนนั้นล้วนต่างมีเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนคนอื่น ไม่มีใครที่จะมีลายมือซ้ำกัน จึงเกิດเป็นศาสตร์และเ รื่ อ งของคว ามเชื่ටบางสิ่งบางอย่าง ทั้งนี้ยังสามารถบอกโชคชะตาความเป็นไปของบุคคลเหล่านั้นได้

แต่สิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ไม่ใช่เพียงเส้นลายมือเท่านั้น แต่ยังบอกในเ รื่ อ งของเส้นบริเวณข้อมือ เชื่อว่าเป็นภาพรวมของชีวิตในช่วงของอนาคตของเจ้าของ และสามารถบอกเ รื่ อ งบางสิ่งบางอย่างได้ ลองพิจารณากันเอง

4 เส้นบริเวณข้อมือ เส้นที่สื่อถึงในเ รื่ อ งของโชคชะตาในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง

เส้นที่ 1 : บอกภาพรวม

ในเส้นที่ 1 ถือว่าเป็นเส้นหลักมีความสำคัญมากที่สุด บ่งบอกถึงลักษณะภาพรวมของชีวิต ถ้าหากเส้นที่ 1 ของคุณมีความชัดและลึก เป็นเส้นตรงไม่มีรอยหยักมากมายเกินไป นั่นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีบ่งบอกถึงการมีสุขภาพดีและมีอายุยืนย าว

ถ้าเส้นที่ 1 นี้มีรอยแยกจากกัน หรือไม่เป็นเส้นตรง มันบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต การดำเนินชีวิตที่แตกต่าง

ถ้าบริเวณเส้นที่ 1 ของคุณนั้นมีรอยแยกมากกว่า 1 รอย และมีความโค้งชี้ไปทางขวามือ มันบ่งบอกถึงปัญหาในเ รื่ อ งของการเจริญเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตชายหญิง

เส้นที่ 2 : เส้นแห่งความสำเร็จ

สำหรับท่านที่ 2 นี้บ่งบอกในเ รื่ อ งของรูปร่ า ง หน้าตา การใช้ชีวิต ความดีความชอบ บุญบารมี

อีกทั้งยังบอกในเ รื่ อ งของฐานะความเป็นอยู่ ความสําเร็จในชีวิต เส้นที่ตรงและชัดเจนจะแสดงถึงรากฐานที่มั่นคงและประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการเงิน ความสำเร็จ

ถ้าเป็นของคุณมีรอยแยกหรือว่ามีความบางของเส้น ในขณะที่เส้นอื่นมีความตรงและชัด นั่นหมายความว่าในช่วงวัยกลางคนของคุณนั้นมักจะลำบาก แต่ก็สามารถเอาชนะเ รื่ อ งราวปัญหาต่างได้เป็นอย่างดี จะต้องมีความอดทนและขยันหมั่นเพียรมากกว่าคนอื่น

ถ้าเส้นนี้มีรอยแตกและรอยแยกออกห่างจากกัน นั่นบ่งบอกว่าคุณมีสถานการณ์ในเ รื่ อ งของการเงินที่ไม่ค่อยจะดีนัก แต่มันจะกลับมามั่นคงอีกในช่วงวัยกลางคน

เส้นที่ 3 : เส้นอิทธิพล

สำหรับเส้นนี้ใช่ว่าทุกคนจะมีเส้นที่ 3 แต่ถ้าหากคุณมีนั่นบ่งบอกถึงสถานะในเ รื่ อ งของสังคมที่คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ อำนาจวาสนาบุญบารมีที่เคยสร้างไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อน

ถ้าเส้นที่ 3 ของคุณนั้นเป็นเส้นที่มีความชัดลึก เส้นตรง นั่นบ่งบอกถึงอายุที่ยืนย าว บอกได้ถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างมามากมายจนกลายเป็นคนสำคัญ อีกทั้งยังมีอิทธิพลในเ รื่ อ งของบุคคลอื่น เพื่อนร่วมงาน คนในห มู ่คณะ ประชาชน คนในชุมชน ต่างเป็นที่ยอมรับและมักจะทำตามในสิ่งที่คุณแนะนำ

ส่วนใหญ่แล้วนั้นคนที่มีเส้นในลักษณะนี้จะเป็นปูชนียบุคคล เป็นผู้นำของครอบครัว และเป็นผู้นำที่เกี่ยวข้องกับความสุข สิ่งที่มองไม่เห็น บุญวาสนา

เส้นที่ 4 : เส้นพลัง

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความโชคดีนั่นหมายความว่าคุณมีเส้นที่ 4 เพราะเส้นนี้จะบ่งบอกถึงอายุที่ยืนย าวมาก โดยปกติแล้วจะมีน้อยคนมากที่จะมีเส้นที่ 4 เส้นนี้จะเป็นเส้นที่คอยสนับสนุนในเส้นที่ 3 จะดียิ่งกว่าเส้นที่ 3 เป็นเท่าตัว
ว่ากันว่าเส้นแต่ละเส้นนั้นหมายถึงการมีอายุ 30 ปี ถ้าหากใครมีโชคดีมีเส้นที่ 4 ก็แปลว่าเขาคนนั้นอาจจะอายุเกิน 100 ปี

เ รื่ อ งบางเ รื่ อ งเราอาจจะไม่มีคว ามเชื่ටในเ รื่ อ งเหล่านั้น เราไม่ควรที่จะลบหลู่ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอายุยืนย าวนานสักเท่าไหร่ การงานการเงินจะมั่นคงมากเท่าใด ล้วนแล้วเกิດจากการลงมือทำทั้งสิ้น ถ้ามัวแต่นั่งกินนอนกินอยู่กับที่ ต่อให้คุณมีเส้นมากมาย ไหนก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมา