อ่านแล้ว…คุณจะรักตัวเองมากขึ้น

คุณจะรักตัวเองมากขึ้น 10 เท่า

จงรักตัวเองให้เป็น หากคุณไม่สบายใจ ก็ออกไปดูโลกภายนอกบ้างเถิด

อย่าอยู่ในที่เดิม แล้วคุณจะได้รู้ว่า โลกกว้างใบนี้มีทิวทัศน์อันสวยงาม

ยังมีโอกาสอีกมากมาย และเวลาของชีวิตเราสั้นนิดเดียว

อยู่ที่นี่ไม่เป็นสุข ก็เปลี่ยนที่ซะ เปลี่ยนที่แล้วไม่เป็นสุข ก็จงเปลี่ยนตนเอง

หากคนรอบข้างหรือเ รื่ อ งราวทำให้คุณไม่สบายใจ ก็อย่าทำตัวให้เป็นทุกข์

และอย่าทำให้คนที่ไม่รักคุณเพิ่มความทุกข์ให้กับคุณ

ใครไม่รักคุณ คุณลองรักตัวเองดูนะ อย่าทำตัวอ่อนไหวเป็นฮิตาชิ

ที่ได้ยินและได้เจอเ รื่ อ งราวอะไร ก็เปิดปุ๊บ ติดปั๊บ ขึ้นมา

เมื่อคิดมากก็ทุกข์มาก เป็นธรรมดา เพราะบางเ รื่ อ งคนพูดไม่ทันได้คิด

แต่คนฟังดันคิดเก่งไง คนพูดไม่ทันได้จำ คนฟังจำไปสามชาติ

ต่อให้คนรอบข้างจะปลอบใจหรือให้กำลังใจคุณมากเพียงใด

คนอื่นก็ไม่อาจเข้าถึงความรู้สึกจริงของคุณได้

ฉะนั้น เมื่อใดที่อดสู คนที่รั กษ าคุณได้ดีที่สุด ก็คือ ตัวคุณเองนั่นแหละ

เมื่อใดที่เหนื่อย ก็ให้กอดตัวเอง เมื่อใดที่ร้องไห้ ก็ปลอบตัวเองบ้าง

ไม่มีใครคอยกอดคอยปลอบคุณได้ 24 ชม ฉะนั้น จงฝึกรักตัวเองให้เป็น

หากถูกคนรอบข้างเข้าใจผิด หากจะอธิบาย ก็จงอธิบาย ครั้งเดียวพอ

เพราะหากเขาไม่คิดจะเชื่อคุณ อธิบายสักกี่ครั้ง เขาก็ไม่เชื่อคุณอยู่ดี

เพราะคนที่เชื่อคุณ ไม่ต้องอธิบายเขาก็เชื่อแล้ว ต่อให้ดีที่สุดวันหนึ่งก็ต้องสูญเสีย

ต่อให้คิดถึงที่สุด สักวันหนึ่ง ก็ต้องลบลืมไป ต่อให้รักที่สุด วันหนึ่ง ก็ต้องพรากจาก

ทุกสิ่งมีพบ พราก จาก ลา เป็นเ รื่ อ งธรรมดา หากวันหนึ่งต้องสูญเสีย สิ่งใดไป

จงรู้เอาไว้เถิด นั่นเป็นเ รื่ อ งธรรมดา

ที่มา นุสนธิ์บุคส์