อ่านเต ือนสติ ขยัน ผิ ด ที่ 10 ปีก็ไม่ຣวຢ จงขยันให้ถูกที่ ถูกเวลา

ขยัน ผิ ด ที่ 10 ปีก็ไม่ຣวຢ จงขยันให้ถูกที่ ถูกเวลา

“ขยันให้ถูกที่…ถูกเวลา” เ รื่ อ งดี มีข้ อ คิ ด จากขงจื๊อ

“ขงจื๊อ” เคยก ล่ า ว ไว้เมื่อ 2,000 ปีก่อนว่า…

คนฉลาดและขยัน ควรส่งเสริมให้เป็นแม่ทัพ

คนฉลาดและเกียจคร้าน

ควรเลี้ยงไว้เป็นท ห า ร ฝ่ายเสนาธิการ

วางแผนอยู่เบื้องหลัง

คน โ ง่ และเกียจคร้านเก็บไว้ใช้สอย

ทำงานตามคำสั่งก็พอไหว

แต่ถ้าเจอคน โ ง่ และขยัน

ต้องเ อ า ไปตั ด หั วทิ้ ง ทั น ที

ขยันผิดที่10ปีก็ไม่ຣวຢ-ทํางานผิดที่ 10ปีก็ไม่ຣวຢ-ถูกที่ ถูกเวลา-ขยันผิดที่ 10ปีก็ไม่ຣวຢ-ทํางานผิดที่10ปีก็ไม่ຣวຢ

เพราะจะทำให้งานเ สี ย

และก่อความเดือดร้อนไม่รู้จบ

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนฉลาดหรือคน โ ง่

การขยันแบบไม่รู้เวล่ำเวลา

ขยันทำสิ่ง ผิ ด ซ้ำแล้วซ้ำเ ล่ า

ก็ ดีแต่สร้างความ เ สี ย หาย

มากกว่าจะก่อให้เกิດประโยชน์ใด

เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สาย

เลิกซะวัฒนธรรมการทำงาน

แบบขยันผิ ด ที่ ผิ ด เวลา

เหตุผลดี ที่คนเราไม่ควรขยันแบบ ผิ ด คือ

ประการที่ 1 การขยันทำงาน

ที่เน้นแต่ปริมาณโดยไม่ใช้สมอง

ไม่มีทางทำให้ได้งานดีมีคุ ณ ภ า พ

ลองเปลี่ยนวิธีทำงานซะใหม่

คิดให้ถี่ถ้วนก่อนลงมือทำ

และจัด อันดับความสำคัญให้เป็น

เ ชื่ อสิครับว่างานจะเสร็จเร็วกว่าเดิมเยอะ

แถมยังได้งานดีมีคุณภาพ

ไม่ใช่สักแต่ทำไปเรื่อย โดยไม่รู้จักวางแผนงาน

ประการที่ 2 การโหมงานโต้รุ่งและนอนดึกตื่นสาย

ทำ ล า ย ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ เพราะสมองที่เบลอ

ไม่มีทางคิด อะไรออก เ รื่ อ งนี้

คอนเฟิร์มโดย “เอเรียนนา ฮัฟฟิงตัน”

คอลัมนิสต์ชื่อดังชาวอเมริกันเ ชื้ อ ส า ยก รี ก

แห่งเว็บไซต์ฮัฟฟิงตัน โพสต์ ที่ได้รับ

การจัด อันดับจากนิตย ส า ร ฟ อร์บส์

ให้เป็นหนึ่งในผู้หญิงทรงอิทธิพลที่สุดในวงการสื่อโลก

ประการที่ 3 การขยันทำงานตอนไฟลนก้นทำให้อารมณ์เ สี ย

และทำล า ย ความสัมพันธ์กับ

ผู้คนรอบข้าง ลองจัดสรรเวลาทำงานใหม่

โดยเตรียมงานไว้ตั้งแต่เนิ่น

แล้วคุณจะไม่ต้อง ป รี๊ ด แ ต กใส่

ใครต่อใครให้เ สี ย บรร ย า กาศ

ประการที่ 4 ถ้าคุณเป็นเจ้านายคน

ควรเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกน้อง

โดยเฉพาะการบริหารจัดการเวลา

คนที่ทำงานเป็นไม่จำเป็นต้องใช้

เวลาอยู่ในออฟฟิ ศจน ดึ ก ดื่น

เพื่อให้ได้ผลงานน้อยนิด

ประการที่ 5 การขยันทำงานหามรุ่งหามค่ำ

บั่นทอนสุขภาพให้ทรุดโทรม ตัวอย่างสุดช็อกเกิດขึ้นป ล า ย ปีที่แล้ว

เมื่อสาวน้อยก๊อบปี้ไรเตอร์โฆษณาชาวอินโดนีเซีย “มิต้า ดิแรน”

วัย 24 ปี หัวใจ ว าย ต า ย คาโต๊ะ หลังทำงานหนัก

ติดต่อกัน 30 ชั่ ว โ มงโดยไม่ได้หยุดพัก

ประการที่ 6

หยุดคิดสักนิด แล้วจะรู้ว่างานส่วนใหญ่ที่บ้าทำตอนนี้

แทบไม่มีความสำคัญอะไรเลย มนุษย์เงินเดือน

จำนวนมากก้มหน้าก้มตาทำงานซ้ำ

อยู่ในออฟฟิศวันละหล า ย ชั่ ว โมง โดยไม่เคยถามตัวเองว่า

สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ มีประโยชน์กับชีวิตมากน้อย ไหน

ทำให้เราพัฒนาขึ้นหรือเ ป ล่ า และให้อะไรกับสังคมบ้าง?

ประการที่ 7

ครอบครัวต้องมาก่อน

อย่าปล่อยให้งานทำชีวิตพัง

ความก้าวหน้าทางการงาน

อาจสำคัญสำหรับใครหลาย คน

แต่เ อ า เข้าจริง แล้ว เทียบไม่ได้เลย

กับการมีครอบครัว อบอุ่นน่ารัก

เพราะไม่ว่าย า มสุขหรือทุ ก ข์

พวกเขาคือคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราจริง

ขอบคุณแหล่งที่มา สบายตา