ส ร้า งแ รงบั นดา ลใจได้ดีมาก คิดจะบินสูง อ ย่ าอยู่ในฝูงไก่

หากคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ อย่าไปเล่าให้ไก่ฟัง เพราะนอกจากมันจะไม่เข้าใจแล้ว มันยังคอยทำให้คุณเสียกำลังใจอีกด้วย

จำไว้ว่า ถ้าอย า กบินเหนือฟ้า ก็ต้องทำตัวเหมือน เหยี่ยว คอยบินสูง หาเป้าหมายที่ใหญ่ และชัดเจน แล้วบินโฉบลงมาหาเป้าหมาย

อย่าทำตัวเหมือนไก่ ที่คอยไล่จิกเศษอาหารตามพื้นดิน หรือรอให้คนคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้

ถ้าไปปรึกษาไก่เ รื่ อ งบินขึ้นต้นไม้ ไก่ก็จะบอกคุณว่า “เพ้อเจ้อ แกไปบินให้พ้นหลังคาก่อน”

ถ้าไปปรึกษาอินทรีเ รื่ อ งบินขึ้นต้นไม้ อินทรีก็จะบอกคุณว่า “ก็ดีนะ แต่ทำไมไป ต้นไม้ล่ะ ทำไมไม่บินข้ามภูเขา”

นิทานเ รื่ อ งนี้สอนให้รู้ว่า

เวลาที่คุณจะไปปรึกษา หรือขอคำแนะนำจากใคร คุณควรคิดไตร่ตรองดูให้ดีซะก่อน ว่าบุคคลที่คุณกำลังพูดด้วยอยู่นั้น เขาเป็นไก่ หรือ เป็นนกอินทรี

แน่นอนถ้าคุณไปคุยเ รื่ อ ง การเป็นนายตัวเองกับมนุษย์เงินเดือน ผู้ยังไม่เคยเป็นนายตัวเอง เค้าก็จะบอกคุณว่า มันย ากนะ อย่าออกไป เ สี่ ย ง เลย

และหาเหตุผลต่าง ที่เข้าข้างตัวเอง มาสนับสนุนความเป็นไปไม่ได้เหล่านั้น แล้วคุณก็จะหมดกำลังใจ จนไม่กล้าทำอะไร

กลับกันถ้าคุณไปถามเ รื่ อ งนี้ กับคนที่เป็นนายตัวเอง คนที่ใช้ชีวิตได้จากการไม่ต้องไปกินเงินเดือน เค้าต้องมีคำแนะนำที่ดีให้กับคุณแน่

เคยได้ยินไหม ตัวคุณคือค่าเฉลี่ยของคน 5 คน ที่คุณคลุกคลีด้วยเป็นประจำ

อย า กเป็นคนแบบไหน ก็เอาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้น ถ้าคุณอย า กจะป่ ว ย คุณก็ต้องอยู่ในห้องเดียวกับคนที่ป่ ว ย

ถ้าคุณอย า กประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเ รื่ อ งอะไรก็ตาม คุณก็ต้องไปคุยกับคนที่เค้าทำสำเร็จ คุยกับคนที่เค้าทำได้มาแล้ว

เลือกคนคุยให้ถูกคน เพราะมันเป็นส่วนสำคัญ ในการทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้า

ที่มา bitcoretech.com