พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า ไม่อย า กทุกข์ อย่าเป็นหนี้ใคร …

พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่ให้เป็นหนี้ใคร จึงจะมีความสุข ฆราวาสนั้นถ้าเป็นหนี้แล้วมันทุกข์ ทำไมล่ะมันถึงทุกข์ ก็มันอย า กได้ใช่ไหมล่ะ ถึงไปดาวน์รถมาก็เลยเป็นหนี้ ก็ไปหากิเลสนั่นแหละ ก็เลยหาเงินใช้ให้เขาไม่ทัน ก็เลยกังวล กลัวเขาจะมาเอา เป็นหนี้มันถึงเป็นทุกข์อ ย่า ง นี้

สุขของคฤหัสถ์ อย่างที่หนึ่ง คือการมีทรัพย์ 2. เกิດจากการจ่ายทรัพย์ไม่หมดไม่สิ้น 3.สุขจากการไม่เป็นหนี้สินของใคร ข้อนี้แหละมันบอกออกมาชัดเลย การเป็นหนี้สินมันทุกข์ ถ้าไม่เป็นมันจึงสุข

สุขจากการงานปราศจากโทษ ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ไม่มีโทษ จึงเป็นสุข พระเขาก็ทำอยู่ตัวนี้ข้อสุดท้าย

แต่พระบางองค์ยังติดหนี้เขาใช่ไหม สร้างโบสถ์สร้างวิหาร มีนะพระบางองค์ยังติดหนี้ ถ้าไม่เชื่ออาตมาไปถามที่โรงพย าบาลสงฆ์ เป็นโ ร คประสาทหลายองค์อยู่นั่นพระ เป็นโ ร คประสาทเพราะสร้างศาลาไม่เสร็จ สร้างโบสถ์ไม่เสร็จ ดูซิพระมันจะไปแก้โยมได้ยังไง เจ้าของเป็นอีกเสียด้วย

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโอ วัดอรัญญวิเวก

ประวัติ หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปีทีโป วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

เกิດเมื่อวันที่ 16 พ.ย. พ.ศ.2476 ที่ บ.โคกคอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน สกลนคร

เข้าอุปสมบท เมื่อวันที่ 31 มี.ค. พ.ศ.2502 ที่วัดธาตุมีชัย ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ได้ฉาย าว่า ปัญญาปทีโป ท่านได้เดินทางธุดงค์กssมฐานไปศึกษาปฏิบัติธรรมะกับครูบาอาจารย์สายวัดป่าที่มีชื่อเสียงอยู่หลายองค์ มี หลวงปู่จวน, หลวงปู่ขาว ,หลวงปู่ชอบ ,หลวงปู่คำดี ,หลวงปู่เทสก์ ,หลวงปู่สิม, หลวงปู่ตื้อ ,หลวงปู่เหรียญ หลวงปู่แหวน ฯลฯ

ท่านได้อยู่จำพรรษาเมตตาญาติโยมที่วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่ จนถึงท่านมรณภาพ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. พ.ศ.2561 อายุ 84 ปี 59 พรรษา