ไม่พอใจใคร จงนิ่งไว้ดีที่สุด

หากไม่พอใจใคร จำไว้นะ นิ่งไว้ดีที่สุด

เพราะความรู้สึกก็เป็น เพียง อารมณ์ชั่ ววูบ

คนเรามักชอบปล่อยให้อารมณ์ในด้านลบ

ที่เกิດขึ้น เพียงชั่ วคราว

เข้ามาครอบงำตัวเองกันอยู่เสมอ

ซึ่งหลายต่อหลายครั้งแล้ว

ที่อารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้น

ได้ย้อนกลับมาทำร้ า ย

แม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเอง

และคนรอบข้างไปพร้อม กัน

เพียงเพราะการไม่รู้จัก

ควบคุมอารมณ์ในระดับที่ดีมากพอ

รวมถึงการไม่ยอมเต ือนตัวเองไว้อยู่เสมอว่า

อารมณ์โกรธ ก็เป็น เพียงอารมณ์ชั่ ววูบ

ที่เกิດขึ้นมาชั่ วครั้งชั่ วคราว

ทางที่ดีก็จงอย่าเอาตัวเอง

เข้าไปเสียหายเพราะมันจะดีกว่า

หลีกเลี่ยงการทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลง

หากมองเห็นแล้วว่า สถานการณ์ที่ร้อนเป็นไฟตรงหน้า

เริ่มเกิດความย่ำแย่ลง จนสัมผัสได้

ถึงความรู้สึกไม่พอใจที่มีอยู่ในตัวเอง

ก็ควรทำใจให้เย็นมากขึ้น

โดยใช้ความนิ่งเงียบที่มี เข้าสยบ

ต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังเผชิญ

และหลีกเลี่ยงการพูดคุย

หรือปะทะคารมกับคนอื่น

หากกลัวว่าจะเผลอพูดอะไรที่รุ นแร งออกไป

จงรอให้ใจเย็นขึ้นมากกว่านี้ก่อน

แล้วถึงจะเริ่มคุยกันอย่างตรงไปตรงมา

ด้วยเหตุและผลที่ดีพอ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเอง

เพราะภาพลักษณ์ที่ดี ถือเป็นสิ่งจำเป็น

ในการใช้ชีวิตของทุก สังคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมคนวัยทำงาน

ที่มักจะต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาต่าง

รวมถึงผู้คนมากหน้าหลายตาซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ

ของความขั ด แ ย้ งและความใจร้อนที่อาจเกิດขึ้น

ถ้าหากสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเอง

รวมไปถึงสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างเหมาะสม

อาจทำให้ถูกมองด้วยความชื่นชม

จากสายตาของคนรอบข้างได้ว่า

เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมากพอ

เป็นตัวช่วยในการเรียกสติ

หลายครั้งที่ความนิ่งเงียบ

มักเป็นตัวช่วยที่ดี

ในการใช้เรียกสติกลับคืนมา

เพราะเปรียบเสมือนว่า

เรากำลังจมอยู่กับตัวเอง

และได้ทบทวนเ รื่ อ งราวต่าง

ภายใต้ความเงียบเหล่านั้น

ซึ่งมีส่วนทำให้สามารถฉุกคิด

ถึงอะไรบางอย่างที่เคยมองข้ามไป

ทำให้กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้น

เมื่อได้ฝึกให้ตัวเองได้หัดใช้สติ

ภายใต้ความนิ่งเงียบที่มีอยู่มากขึ้น

ก็อาจมีส่วนทำให้เราได้กลายเป็นคน

ที่มีความใจเย็นอยู่ภายในตัวเองมากขึ้นด้วย

ซึ่งสิ่งสำคัญของความใจเย็นนี้

จะเป็นข้อดีที่ทำให้เราเกิດ

ความผิดพลาดกับสิ่งต่าง ได้น้อยลง

และช่วยลดทอนการทำให้ตัวเอง

และคนรอบข้างเสียความรู้สึกได้มากยิ่งขึ้นด้วย

เป็นเ รื่ อ งที่ทำให้เสียเวลาชีวิต

เ รื่ อ งบางเ รื่ อ งก็ถูกจัดว่าเป็นเ รื่ อ ง

ที่ทำให้เสียเวลาชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์

โดยเฉพาะกับเ รื่ อ งที่มักใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง

ไร้ซึ่งเหตุผลต่าง ที่สมควร

ทางออกที่ดีคือ ควรมองข้าม

ปัญหาด้านอารมณ์เหล่านั้นไปซะ

แล้วหันมาเปลี่ยนเป็นการมองหาสาเหตุ

รวมไปถึงเหตุและผลที่เหมาะสม ว่าอะไรที่มีส่วน

ทำให้เกิດสถานการณ์แย่ พวกนี้ขึ้นมาจะดีกว่า

ไม่ก้าวขึ้นไปสู่จุดแตกหัก

เชื่อว่าใครต่างก็คงไม่อย ากสร้างความร้าวฉาน

หรือจุดแตกหักระหว่างความสัมพันธ์

ให้เกิດขึ้นกับใครอย่างแน่นอน

เพราะมันคงดูไม่น่าจะใช่เ รื่ อ งที่สมควรเท่าไหร่นัก

ถ้าหากวันหนึ่งจะต้องเลิกรู้จักกันไป

เพียงเพราะปัญหาด้านอารมณ์

ที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเอง

ที่มา จาก Goodlifeupdate