วันนี้ที่รอคอย 5ຮาศี ชุดใหญ่จัดเต็ม ได้ลาภลอยจากการเ สี่ ย งโชค รับทรัพย์สุขสบาย

เชื่อเ ล ยว่า ตั้งแต่เล็กจ นโตใครกล้าปฏิเสธว่าสังคมเราไม่เชื่อเ รื่ อ งด ว งชะตา ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์หรือแม้แต่ลูกอมยังมีคำพย ากรณ์สอดไส้เอาไว้เพื่อชูโรงและเป็นตัวเลือกสำหรับสร้างจุดขาย กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่เราอ่ า นคำทำนายตามຮาศีแล้วนั่งเฝ้ารอสิ่งดีตามที่ผู้ทำนายเขียนเอาไว้ รอเท่าไหร่มันก็ไม่มา แต่วันนี้โชคใหญ่มาแล้ว 5 ຮาศีมีโอกาสถูกสลากรางวัลแบบไม่คาดคิด จะมีຮาศีไหนบ้างไปดูกัน

1 ຮาศีพฤษภ (15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน)

การปฏิบัติที่หนักแน่นมั่นคง มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง เป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นคนรักสงบ เป็นนักหมุนเงิน ช่างศิลปะ ชอบมีชื่อเสีຍง โอ่อ่า ชอบสะสมทรัพย์สมบัติ เหมาะที่จะเป็นนักร้อง กสิกssม นักก่อสร้าง และนักวิทย าศาสตร์

ชาวຮาศีพฤษภนี้ มีลักษณะที่สุขุม สุภาพอ่อนโยน และแลดูขรึม พูดน้อย คิดมากและมีเหตุมีผล ไตร่ตรองอะไรคิดแล้วคิดอีก ลักษณะอีกอย่างของชาวຮาศีนี้ คือเป็นคนที่เฉื่อยชา คนภายนอกมักมองเป็นอย่างนั้น จะทำอะไรก็ยืดย าด อืดอาด ไม่ทันกินใคร แต่จริงแล้วนิ สั ยของชาวຮาศีนี้เป็นอ ย่า ง นี้เอง

ใครที่ทำให้เกิດความเจ็ບช้ำน้ำใจ ไม่พอใจ จะต้องเอาคนนั้นออกไปจากการเป็นเพื่อนหรือไม่เอามาตอแยอีกเ ล ย เจ็ບแล้วจะจำเอาไว้ตลอดกาล อากัปกิริย าเฉย เรื่อย นี้ ไม่ใช่ไม่มีน้ำย าหรือทำอะไรไม่ได้ ไม่เป็น หากแต่ว่าเป็นคนคิดมาก รอบคอบ ไม่อย า กผิดหวังหรือไม่ต้องการให้เกิດความเสีຍหายขึ้นมากกว่า

ไม่มีการโลเล ไม่มีการทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้ควาย โอนเอนไปทางโน้นก็ได้ ทางนี้ก็ได้ ชอบตรงไปตรงมา เปิดเผย คบคนได้โดยไม่เลือกว่าเป็นใคร ไม่ชอบการดูถูกกัน เป็นคนที่มีสติปัญญาแหลมคมทีเดียว รักสงบ รักความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ จึงน่าให้ทำอะไรที่ละเอียดอ่อน

2 ຮาศีเมถุน (15 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม)

การไม่อยู่นิ่ง ประกอบด้วยสติปัญญา มักจะทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกัน เหมาะที่จะเป็นนักกฎหมาย นักปรัชญา นักประดิษฐ์ นักคิด นักพูด ผู้แทนที่ชอบชีวิตหลายแบบ

เป็นคนที่ใจร้อน หุนหันพลันแล่น การง า นที่ทำก็รวดเร็วกว่าชาวຮาศีอื่น ไม่ค่อยจะสุขุม กิจการที่ทำบางทีก็เกิດความล้มเหลวได้ บางครั้งเป็นคนที่มีความไม่เชื่อใจตนเอง คิดว่าสมควรจะทำอะไรสักอย่างแบ บนี้ แต่พอถึงเวลาลงมือปฏิบัติเข้าจริงกลับไม่เอาตามที่วางแผนเอาไว้ก่อน กลับไปทำอีกอย่างหนึ่ง เกิດความโลเลไม่แน่นอนอยู่บ่อย จ นเป็นนิ สั ย

ชอบทำง า นที่มีผู้วางแผนให้ แต่บางทีก็เปลี่ยนแผนไปเป็นอย่างอื่น โดยไม่เชื่อว่าจะเกิດความถูกต้องหรือเดินไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งในที่สุดก็ล้มเหลวอีกตามเคย ชอบฟังคนอื่นแนะนำ แต่ไม่ชอบใช้สมองของตนเองคิด บ้างก็คิดวนเวียนอยู่คนเดียวแบบพายเรือในอ่าง เอาอะไรแน่นอนไม่ได้ ไม่เป็นตัวของตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์หาได้ย ากมาก แต่พูดจาดี มีหลักมีเกณฑ์

ฟังแล้วใช้ได้ มีผู้คนเลื่อมใสเชื่อถือ พอนานเข้าผู้คนก็รู้ว่าดีแต่พูด แต่ไม่ค่อยชอบทำให้เกิດผลสำเร็จ เป็นคนหัวดื้อรั้น ไม่ฟังเหตุผลใครนัก ถ้าคิดจะฮึดต่อต้าน คัดค้านขึ้นมาแล้ว ชาวຮาศีมิถุนนี้จะค้านแบบหัวชนฝา ไม่ฟังใครทั้งนั้น เอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง

3 ຮาศีกรกฎ (17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม)

การหวั่นไหวในอารมณ์ ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคนระมัดs ะวั งเหมือนมารดาปฏิบัติต่อบุตร มีความอดทนต่อความย ากลำบากเสมอ เหมาะที่จะเป็นนักแสดง นาฏศิลป์ แพทย์ ตำรวจ อดทนเก่ง

ชาวຮาศีกรกฎนี้ เป็นบุคคลที่เรียบง่าย ไม่กระตือรือร้นนัก เรื่อยเฉื่อย เยือกเย็น มองดูไปเรื่อย ตามสบาย เหมือนไม่ยินดียินร้ า ยกับใครเท่าไหร่นัก ชอบความสงบ รักสงบ รักที่จะมีชีวิตไปอย่างสบาย ไม่พิถีพิถัน ไม่ชอบความเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยพิธีรีตรองเ ล ย บางครั้งคนอื่นก็มองดูเป็นคนเย็นชาจริง เฉยเฉย มองดูสุขุมในที แต่ก็ไม่สุขุมอะไร เพราะเป็นบุคคลที่เฉย เรื่อย นั่นเอง

ชาวຮาศีกรกฎมีนิ สั ยใจคอเช่นนี้ เป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยตลอด ร่ า งเล็ก กะทัดรัด เฉยเมย บางครั้งนั่งเหม่อเหมือนคนใจลอย คิดอะไรอยู่ก็ไม่ทราบ คิดไปเรื่อยตามประสาคนช่างคิดช่างฝัน เป็นคนที่ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบหรือคิดว่าตนเองต้องการทำ แต่ก็เป็นไปเรื่อย ไม่โลดโผนอะไรนัก เ ล ยไม่รู้ว่าเขาตั้งกติกาเอาไว้อย่างไร ระเบียบอยู่ที่ไหนก็ไม่เข้าใจ แต่ทว่า ชาวຮาศีกรกฎเ พ ศหญิงแล้วกลับมีอุปนิ สั ยใจคอแตกต่างจากเ พ ศชายมาก กล่าวคือ ชาวຮาศีกรกฎเ พ ศหญิงจะเป็นผู้ที่เรียบร้อย รักความสวยงาม รักความเป็นระเบียบ

เอาใจใส่และกระตือรือร้นในธุรกิจการง า นทั้งในครอบครัวและธุรกิจอื่น ที่มีอยู่ภายนอก เป็นคนเรียบร้อย เฉยเรื่อย อะไรก็ได้ การแต่งเนื้อแต่งตัวจึงว่ากันไปตามเ รื่ อ ง อะไรก็ได้ด้วย แต่งกายอย่างไรก็ได้ ไม่พิถีพิถันเ ล ย แตกต่างจากชาวຮาศีอื่น โดยสิ้นเชิง กินง่ายอยู่ง่าย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจะเชยแสนเชย จะไม่เอาไหน หรือรูปทรงอย่างไรก็ไม่สนใจอะไรนัก

เชยก็สวมใส่ได้ นั่นก็เนื่องจากตัวเองไม่ค่อยคิดเ รื่ อ งนี้ ความตรงไปตรงมานั้น ความจริงชาวຮาศีกรกฎก็มีอยู่ จึงปราศจากการเอารัดเอาเปรียบใครง่าย ตรงไปตรงมาดีที่สุด

4 ຮาศีพิจิก (17 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม)

การทำลายล้าง เป็นคนเจ้าคารม เหน็บแนม โทสะร้ า ย ขยันขันแข็ง มีความคิดสูงส่ง มีการพัฒนา กล้าเผชิญต่อสิ่งต่าง เหมาะที่จะเป็นนักปรัชญา นักสืบ ศัลยแพทย์ ครู และนักค้าของเก่า

ชาวຮาศีพิจิก เป็นผู้ที่มีนิ สั ยเอะอะโผงผาง แข็งกระด้าง ถ้าใครนุ่มนิ่มอ่อนโยนละก็ไม่ใช่ชาวຮาศีพิจิกแน่นอน ชาวຮาศีพิจิกนั้นพูดจาไม่ค่อยจะเอาใจคนอื่นนัก คิดอะไรก็ชอบพูดออกมาทันที จ นคนอื่นที่รับฟังมองดูเป็นคนที่ไม่เกรงใจใคร อารมณ์ของชาวຮาศีพิจิกอาจจะเกิດการขุ่นมัวง่าย ไม่ชอบใครก็พูดออกมาตรง ชอบก็พูดตรง โกรธก็ง่าย บางทีก็ไร้ส า ระไม่น่จะโกรธก็ไปโกรธคนอื่นเขา ซึ่งน่าคิดมาก

5 ຮาศีธนู (16 ธันวาคม – 14 มกราคม)

การปฏิบัติที่หนักแน่นมั่นคง มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง เป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นคนรักสงบ เป็นนักหมุนเงิน ช่างศิลปะ ชอบมีชื่อเสีຍง โอ่อ่า ชอบสะสมทรัพย์สมบัติ เหมาะที่จะเป็นนักร้อง กสิกssม นักก่อสร้าง และนักวิทย าศาสตร์

ชาวຮาศีพฤษภนี้ มีลักษณะที่สุขุม สุภาพอ่อนโยน และแลดูขรึม พูดน้อย คิดมากและมีเหตุมีผล ไตร่ตรองอะไรคิดแล้วคิดอีก ลักษณะอีกอย่างของชาวຮาศีนี้ คือเป็นคนที่เฉื่อยชา คนภายนอกมักมองเป็นอย่างนั้น จะทำอะไรก็ยืดย าด อืดอาด ไม่ทันกินใคร แต่จริงแล้วนิ สั ยของชาวຮาศีนี้เป็นอ ย่า ง นี้เอง ใครที่ทำให้เกิດความเจ็ບช้ำน้ำใจ ไม่พอใจ จะต้องเอาคนนั้นออกไปจากการเป็นเพื่อนหรือไม่เอามาตอแยอีกเ ล ย เจ็ບแล้วจะจำเอาไว้ตลอดกาล

อากัปกิริย าเฉย เรื่อย นี้ ไม่ใช่ไม่มีน้ำย าหรือทำอะไรไม่ได้ ไม่เป็น หากแต่ว่าเป็นคนคิดมาก รอบคอบ ไม่อย า กผิดหวังหรือไม่ต้องการให้เกิດความเสีຍหายขึ้นมากกว่า ไม่มีการโลเล ไม่มีการทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้ควาย โอนเอนไปทางโน้นก็ได้ ทางนี้ก็ได้ ชอบตรงไปตรงมา เปิดเผย คบคนได้โดยไม่เลือกว่าเป็นใคร ไม่ชอบการดูถูกกัน เป็นคนที่มีสติปัญญาแหลมคมทีเดียว รักสงบ รักความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ จึงน่าให้ทำอะไรที่ละเอียดอ่อน