แชร์เก็บไว้เลย แนะนำดีบรรเทาอาการ กรดไหลย้อน หากใครเป็นอยู่อย า กให้อ่ า นมาก

แนะนำดีบรรเทาอาการ “กรดไหลย้อน” หากใครเป็นอยู่อย า กให้อ่ า นมาก

การป้องกันโ ร คกรดไหลย้อน

โดยการรั กษ าสุขภาพร่ า งกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงพฤติกssมที่ทำให้เกิດโ ร คกรดไหลย้อน

– งดการสูบบุหรี่

– หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม ชา กาแฟ

– ลดอาหารมัน ของทอด ของหวาน

– รับประทานอาหารให้เป็นเวลา

– หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 ชั่ วโมง

– ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดี

– ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

– หลับพักผ่อนให้เพียงพอ เข้านอนก่อน 22.00 น.และ นอนให้ได้ 6-8 ชม

วิธีการรั กษ า

1 การปรับเปลี่ยนพฤติกssมของผู้ป่ ว ย

– ปฏิบัติเช่นเดียวกับการป้องกันตนจากโ ร คกรดไหลย้อน

– การรั กษ าโ ร คกรดไหลย้อนโดยการปรับเปลี่ยนนิ สั ยและการดำเนินชีวิตประจำวันมีความสำคัญมาก จะทำให้ผู้ป่ ว ยมีอาการน้อยลง ป้องกันไม่ให้เกิດอาการอีก

– การรั กษ าด้วยวิธีนี้ควรทำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แม้จะมีอาการดีขึ้นหรือหายดีแล้ว โดยไม่ต้องรับ ประทานย าแล้วก็ตาม

2 การรั กษ าโดยใช้ย า

– ปัจจุบันย าลดกรดกลุ่ม proton pump inhibitor เป็นย าที่สามารถยับยั้งการหลั่งกรดได้ดี สามารถเห็นผลการรั กษ าเร็ว

– การรั กษ าด้วยย า ควรควบคู่ไปกับการปฏิบัติตัวให้ไม่เกิດอาการกรดไหลย้อนนั้น

– ควรรับประทานย าสม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง และควรมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

– เมื่ออาการต่าง ดีขึ้น แพทย์จะปรับลดขนาดย าลงเรื่อย ทีละน้อย

– ที่สำคัญไม่ควรซื้อย ารับประทานเองเวลาป่ ว ย เนื่องจากย าบางชนิดจะทำให้กระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดเพิ่มขึ้น หรือกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่างคลายตัวมากขึ้น

3 การผ่า ตั ด

การผ่า ตั ดนี้จะทำในผู้ป่ ว ยที่มีอาการรุ นแร ง

– กรณีที่เข้ารับการรั กษ าโดยการใช้ย าอย่างเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้น หรือไม่สามารถรับประทานย าที่ใช้ในการรั กษ าโ ร คนี้ได้ หรือผู้ป่ ว ยที่ดีขึ้นหลังจากการใช้ย า แต่ไม่ต้องการที่จะกินย าต่อ

– มีรายงานว่าผู้ป่ ว ยที่ต้องทำการผ่า ตั ดมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น

– โดยแพทย์จะพิจารณาทำการรั กษ าด้วยการผ่า ตั ด ผูกหูรูดกระเพาะอาหาร

การรั กษ าด้วยน้ำกะเพรา

วิธีทำน้ำกะเพรา

1 นำกะเพรา 1 กำ (ทั้งลำต้นและใบ) ประมาณ 1 ขีด มาล้างให้สะอาดด้วยน้ำจุลินทรีย์ EM (แช่ 1 ช.ม.)หรือน้ำย าล้างผักเพื่อล้างย าคร่าแม ลงออก (ปัจจุบันนี้ พ.ศ. 2553 ผมปลูกต้นกะเพราขาวและต้นกะเพราแดงไว้ที่หน้าบ้านด้วยครับ)

2 ใส่น้ำ 2 – 3 ลิตรลงในหม้อ นำกะเพราใส่ลงไปทั้งหมด ทั้งลำต้นและใบ

3 ปิดฝาหม้อ ใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อน ต้มประมาณ 15 – 20 นาที พอน้ำเดือดปุ๊บให้ปิดแก๊สทันที หากใช้ไฟอ่อนเกินไป ฤnธิ์ย าในกะเพราจะไม่ออกมา ควรกะปริมาณไฟที่ต้ม ให้น้ำเดือดภายใน 15 – 20 นาที

4 ดื่มหลังอาหาร 1 แก้ว 250 ml

5 ถ้าน้ำกะเพราเย็นลง หรือ ดื่มไม่หมด ไม่ต้องอุ่นหรือต้มซ้ำ ให้แช่เย็นไว้ดื่ม เพื่อไว้ดื่มได้หลายวัน สำหรับคนธาตุเย็น แนะนำไม่ให้ ดื่มน้ำกะเพราเย็น แต่ควรตั้งน้ำกะเพราทิ้งไว้ให้เย็นก่อน แล้วค่อยดื่ม เพราะหลังรับประทานอาหาร ถ้าดื่มน้ำเย็นหรือทานของเย็น จะท้องอืดอาหารไม่ย่อย

แนะนำดีในการดูแลตนเองสำหรับผู้ที่มีอาการกรดไหลย้อน (ข้อมูลนี้ได้มาจากประสบการณ์ของผู้ป่ ว ย)

 1. รับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ ไม่ทานลูกอมรสต่าง เช่น รสเปรี้ยว ที่ผสมสารสังเคราะห์
 2. ไม่รับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดและเปรี้ยว แม้เพียงเล็กน้อย (ข้อนี้สำคัญ)
 3. ไม่รับประทานอาหารมัน เช่น กล้วยแขก มันทอด ปอเปี๊ยะทอด และของหมักดอง เช่น ผลไม้ดองต่าง(ข้อนี้สำคัญ)
 4. ไม่ควรรับประทานอาหารรสหวาน ที่มีน้ำตาลปริมาณมาก เช่น ขนมหวาน, น้ำหวาน, น้ำอัดลม (ข้อนี้สำคัญ)
 5. งดดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ ชาและกาแฟก็ควรงด (ข้อนี้สำคัญ)
 6. ไม่รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์เป็นจำนวนมาก ควรทานเนื้อปลา หรือถั่ว (ข้อนี้สำคัญ)
 7. ควรรับประทานผัก เน้นเป็นผักต้ม (ผักสดควรรับประทานแต่น้อย) เพื่อให้มีการขับถ่าย ไล่ลมออกจุลินทรีย์ได้ทำงาน (ข้อนี้สำคัญ)
 8. ไม่ควรรับประทานผลไม้ประเภทย่อยย าก เช่น ฝรั่ง, มะม่วง
 9. ควรทานผลไม้ประเภทย่อยง่าย และมีกากใยสูง และไม่มีน้ำตาล ผลไม้ที่แนะนำ เช่น ส้ม ชมพู่ แตงไทย แคนตาลูป และห้ามทานฝรั่ง แตงโม แก้วมังกร มะเขือเทศโดยเด็ดข า ด
 10. เคี้ยวอาหารให้ละเอียด ประมาณ 100-200 ครั้งต่อ 1 คำ หรือ 3 นาทีต่อ 1 คำ (ข้อนี้ช่วยได้มาก)
 11. ไม่รับประทานอาหารจนเต็มกระเพาะอาหาร (ข้อนี้สำคัญเช่นกัน)
 12. ใช้เวลารับประทานอาหารในแต่ละมื้อประมาณ ครึ่ง – หนึ่งชั่ วโมง
 13. หลังรับประทานอาหารเสร็จ ให้ดื่มน้ำเปล่าแต่น้อย หลังจากนั้นอีกประมาณ ครึ่งถึงหนึ่งชั่ วโมงให้ดื่มน้ำกะเพรา เพราะน้ำกะเพราจะช่วยขับลม และช่วยเร่งการย่อยอาหาร (ข้อนี้สำคัญ)
 14. แกว่งแขนหลังรับประทานอาหารเสร็จในแต่ละมื้อ ช่วยให้กระเพาะอาหารและลำไส้มีการเคลื่อนไหว(ข้อนี้สำคัญมากเช่นกัน)
 15. ตอนเย็นให้รับประทานอาหารย่อยง่ายเท่านั้น เช่น โจ๊ก, ข้าวต้ม (ข้อนี้สำคัญมากเช่นกัน)
 16. ทานอาหารเสริมประเภทเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ ไม่ควรทานนมเปรี้ยวหรือโยเกริต์ เนื่องจากนมทำให้บางท่านท้องอืดได้
 17. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น วิ่งทุกเช้า หรือวิ่งในช่วงเย็น อย่างน้อย 2.0 – 3.0 กิโลเมตร หรือเดินในช่วงเย็น เพื่อให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหว (ข้อนี้สำคัญ)
 18. อดทนในเ รื่ อ งไม่ทานอาหารจุกจิก ไม่เป็นเวลา ไม่เป็นมื้อ สหายธรรมของผมที่เป็นคนสูงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ทุกคนรั กษ าโ ร คนี้ด้วยการทานอาหารเป็นมื้อทั้งหมดทุกคนครับ (ข้อนี้สำคัญเช่นกัน)
 19. ท่องไว้ในใจเสมอว่า “การไม่มีโ ร ค เป็นลาภอันประเสริฐ” มีเงินทำไม ถ้าไม่ได้ใช้เงินให้เกิດประโยชน์

โ ร คกรดไหลย้อนนั้นอาจไม่สามารถรั กษ าให้หายสนิทได้ แต่เราสามารถควบคุมอาการให้ดีขึ้นได้ ด้วยการปรับพฤติกssมที่ไม่ก่อให้เกิດกรดเกินในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธีการต่างเหล่านี้ เชื่อว่าคุณนั้นสามารถรับมือกับโ ร คกรดไหลย้อนได้สบายมาก

ข้อมูลจากไข่เจียว