พกแล้วดี ติดตัวไว้ เงินขวัญถุง ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน

แนะพกติดตัวไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน

หลายคนเชื่อในเ รื่ อ งของ ๑วงชะตา ซึ่ง๑วงของแต่ละคนนั้น

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกวัน เพราะฉะนั้นหลายคน

จึงมักแสวงหาเครื่องราง ของนำโชค ไว้พกติดตัว เพื่อให้เป็นผลดี

ต่อตนเองเสมอ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

รวมทั้งการป้องกัน ภั ย ต่าง อีก ด้วย

วันนี้ วันวาน จะขอนำเสนอเ รื่ อ งของ เงินขวัญถุง

ของแต่ละปีนักษัตรว่าควรพกแบงค์อะไร และทำเช่นไร

เงินทองจำไหลมาเทมาไม่ข า ด ส า ม า ร ถ เรียกโชคเรียกทรัพย์ได้

ปีชวด

แนะนำ พกติดไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน

ผู้ที่เกิດปีชวด

ควรจะพกธนบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 7

จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้ “อิติบูชา จะมะหาราชา

สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี

วันชั ย ม า ร ศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

ปีฉลู

แนะนำ พกติดไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร

พร้อมวิธีเรียกเงิน

ผู้ที่เกิດปีฉลู

ควรพกธนบัตร 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 2

จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้“อิติบูชา จะมะหาราชา

สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี

วันชัย ม า ร ศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

ปีขาล

แนะนำ พกติดไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน

ผู้ที่เกิດปีขาล

ควรพกธนบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 5

จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้“อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา

อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี

วันชัย ม า ร ศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

ปีเถาะ

แนะนำ พกติดไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน

ผู้ที่เกิດปีเถาะ

ควรพกธนบัตร 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6

จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้“อิติบูชา จะมะหาราชา

สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี

วันชัย ม า ร ศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

ปีมะโรง

แนะนำ พกติดไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน

ผู้ที่เกิດปีมะโรง

ควรพกธนบัตร 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้“อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา

อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัย ม า ร ศรี

สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

ปีมะเส็ง

แนะนำ พกติดไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน

ผู้ที่เกิດปีมะเส็ง

ควรพกธนบัตร 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้“อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา

อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัย ม า ร ศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

ปีมะเมีย

แนะนำ พกติดไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน

ผู้ที่เกิດปีมะเมีย

ควรพกธนบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6

จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้“อิติบูชา จะมะหาราชา

สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี

วันชัย ม า ร ศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

ปีมะแม

แนะนำ พกติดไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน

ผู้ที่เกิດปีมะแม

ควรพกธนบัตร 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 1

จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้“อิติบูชา จะมะหาราชา

สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี

วันชัย ม า ร ศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

ปีวอก

แนะนำ พกติดไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน
ผู้ที่เกิດปีวอก

ควรพกธนบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 1

จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้“อิติบูชา จะมะหาราชา

สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี

วันชัย ม า ร ศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

ปีระกา

แนะนำ พกติดไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน

ผู้ที่เกิດปีระกา

ควรพกธนบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 9

จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้“อิติบูชา จะมะหาราชา

สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี

วันชัย ม า ร ศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

ปีจอ

แนะนำ พกติดไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน

ผู้ที่เกิດปีจอ

ควรพกธนบัตร 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้“อิติบูชา จะมะหาราชา

สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี

วันชัย ม า ร ศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

ปีกุน

แนะนำ พกติดไว้ “เงินขวัญถุง” ประจำปีนักษัตร พร้อมวิธีเรียกเงิน

ผู้ที่เกิດปีกุน

ควรพกธนบัตร 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้

“อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา

ย าตราย ามดี วันชัย ม า ร ศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ”

นอกจากนี้ “หลวงปู่เสือดำ” มีคาถาที่ช่วยเรียกทรัพย์ เงิน ทอง

ให้ไหลมาเทมา มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ ท่องทุกวันถือเป็นสิริมงคลต่อตัวเองยิ่งนัก

นะโมพุทธัสสะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง

วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโยพุทธัสสะ เอหิ มะมะ

เอหิ มะมะ เอหิ มานี่มา ลาภะ ลาภะ มาหาข้าพเจ้า

ขอบคุณแหล่งที่มา yimlamun