ถ้าเส้นทางชีวิตมันลำบากนัก ขอให้เก็บข้ อ คิ ด 10 ข้อนี้ไว้กับตัวเอง

ถ้าเส้นทางชีวิตมันลำบากนัก ขอให้เก็บข้ อ คิ ด 10 ข้อนี้ไว้กับตัวเอง

คนเราทุกคนล้วนมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป และในการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันก็ย่อมมีปัญหาต่างเข้ามา เราควรเข้าใจชีวิตและแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปให้ได้

เพราะทุกชีวิตที่เกิດมาไม่ได้มีเส้นทางที่สวยหรูไปตลอดทาง การพบเจอกับปัญหาอุปสรรคเป็นเ รื่ อ งธรรมดาที่ต้องพบเจอ หากคุณท้อแท้ต่อชีวิต ขอเพียง คุณจดจำ 10 ข้อเต ือนใจนี้ไว้ และจำไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว

1 จงพย าย ามมองหาสิ่งดี ในทุกวัน แม้ว่ามันจะย ากเพียงใด ไม่มีทางที่ทุกวันจะสวยงาม ตามที่คุณวางแผนไว้หรอก หากวันใดเจอเ รื่ อ งท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยน ไปในทางที่ดีขึ้น

2 บางครั้งสิ่งร้ า ย ที่เกิດขึ้นในชีวิต อาจเป็นตัวนําทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดได้ จงมองให้เห็นถึงความงาม ในช่วงเวลาอันเ ล วร้ า ย และรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ ช่วยให้คุณเติบโต เรียนรู้ และเปิดรับมุมมองใหม่

3 ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเพอร์เฟกต์ แม้อะไร จะผิดพลาดไปหมด แต่ขอให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่ ถ้าคุณยังหายใจ มีครอบครัวอันน่ารักและเพื่อนฝูงที่รักคุณ มีอาหารอร่อย และมีหลังคาคอยกําบังฝน เท่านี พอและครบถ้วนแล้ว

4 ในย ามสุข จงกล่าวขอบคุณ และ เฉลิมฉลอง แต่พอถึงย ามทุกข์ จงกล่าวขอบคุณและก้าวต่อไปข้างหน้า โลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน หากไม่มีความมืดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เ รื่ อ งไม่ดี มันเกิດขึ้นแล้ว ให้คุณกล่าว “ขอบคุณ” แล้วพลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าดีกว่า

5 ให้จําไว้เสมอว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ สิ่งทีดีที่สุดนั้น ถึง คุณจึงไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ทีเดิมไปตลอด เพราะคุณไม่ใช่ต้นไม้ เมื่อทุกอย่ างไม่เป็นไปตามใจหวัง ที่ดีที่สุดคือการก้าวต่อไป เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเอง และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต

6 ลองจับที่ชีพจรของคุณดู แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่ เมื่อทุกอย่ างผิดพลาดไปหมด เรามักจะลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ จําไว้ว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตเป็นฝันร้ า ย คุณมีโอกาสที่จะทําให้ทุกอย่ างกลับมาดีเหมือนเดิมได้ เพราะคุณยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่

7 ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่ างไร จงลุกจากที่นอนและแต่งตัวเสีย มุ่งสู่จุดหมาย อย่ าเพิ่งยอม อย่ าปล่อยให้ชีวิตทําร้ า ยคุณนานจนเกินไป การพย าย ามรั กษ าวิธีคิดที่ดี และเปลี่ยนวันร้ า ย ให้กลายเป็นความเข้มแข็ง มันจะทําให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้า และพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

8 หนึ่งการ ตั ดสินใจของคุณ สามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้ ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่ จงจําไว้ว่า “คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอ” จริง แล้วคุณมีอิทธิพลและความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้ เพราะฉะนั้นจงอย่ าให้ความเป็นจริงทำหมดกําลังใจ คุณสามารถเอาชนะมันได้ด้วย วิธีคิดมุมมองและทัศนคติเชิงบวกของตัวคุณเอง

9 การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เสียซะเปล่า จงหายใจเข้าลึก แล้วปล่อยวางเ รื่ อ งราวร้ า ยทิ้งไป บางครั้งเราก็ชอบ สร้างปัญหาทีไม่มีจริงขึ้นมาให้หนักสมอง จงมีสติตระหนักรู้ความคิดของตนเอง ปล่อยให้มันควบคุมคุณ จงถามตนเองว่า “นี่ทุกอย่ างกําลังผิดพลาดจริง หรือว่าฉัน คิดมากกันนะ

10 ยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า เราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกําลังทำอะไรอยู่เลย เราก็ แกล้งทําเป็นรู้เท่านั้นเอง เมื่อไหร่ที่คุณເครียດกับชีวิต

ให้จําไว้ว่าเราทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันหมด ไม่มีใครรู้มากกว่าใครในเ รื่ อ งการใช้ชีวิตหรอก ดังนัน ถ้าหลาย อย่ างผิดพลาด จงจําไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว เพราะเราทุกคนอยู่บนเรือลําเดียวกัน

ที่มา : postsod