เคล็ดลับ 5 ข้อ ของคนที่อยู่เป็น

เคล็ดลับ 5 ข้อ ของคนที่อยู่เป็น

1 เลิกแคร์ เลิกใส่ใจ ในบางสิ่งที่ไม่จำเป็น

ไม่แคร์อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเรายังไง จะคิดว่าเราเป็นยังไง

จะพูดถึงเรายังไง จะวิจารณ์การใช้ชีวิตของเรายังไง

ไม่จำเป็นต้องแคร์ไปซะทุกเ รื่ อ งหรอก ชีวิตมันสั้น

เกินกว่าเราจะเสียเวลาไปกับอะไรที่ทำให้ไม่มีความสุข

จำไว้ ใช้ชีวิตให้เป็น ของขวัญ อันล้ำค่า

อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ คนที่ไม่ใช่

2 ปล่อยมันไป อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว

อะไรผ่านแล้วให้ผ่านไป อย่าจมปลักกับเ รื่ อ งที่เกิດขึ้นแล้ว

มันแก้ไขอะไรไม่ได้ และ เวลาก็ยังเดินต่อไปไม่เคยหยุด

หรือ เดินชาลงเลย จบไปแล้ว ทิ้งเป็น อดีต ไปเลย

เราต้องอยู่กับปัจจุบัน จะได้ทำอนาคตให้ดีที่สุด

ทุกวินาทีที่เราจมอยู่กับอดีต จมอยู่กับความทุกข์

เรา อยู่เพื่อ หายใจ ทิ้งไปวัน ไม่เรียกว่าการใช้ชีวิต

การใช้ชีวิตคือ อยู่แล้วต้องอยู่แบบ มีความสุข

3 ก้าวต่อไปไม่ว่าจะ เกิ ดอะไ รขึ้ น

ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิດขึ้น จะผิดหวัง

จะสูญเสีย เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้เลยทันที

ไม่มีเสียเวลาคร่ำครวญ มุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิต

ต้องไม่มีอะไร หยุด หรือ ขวางหน้า เราได้

4 ทำตามความต้องการของคุณมากความคาดหวังของคนอื่น

ทำตามหัวใจเรียกร้อง อ ย า กเป็นแบบไหน

อ ย า กเรียนอะไร อ ย า กประกอบอาชีพแบบไหน

อ ย า กกินอะไร อ ย า กเที่ยวที่ไหน

จงทำในสิ่งที่ตนเองหลงไหล ไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้าง

หรือ สังคมบอกว่าดี เพราะ บางอย่าง

อาจจะดีสำหรับคนอื่น แต่อาจไม่ใช่สำหรับเรา

5 คิดบวกเข้าไว้

เชื่อมโยงทุกอย่างกับความคิดบวก ทุกเหตุ การณ์ที่เกิດขึ้น

ล้วนเอาความคิดบวกมาเชื่อมโยงได้ หาเหตุผลที่ทำให้เรา ขอบคุณ

ที่มันเกิດขึ้น มองให้ทะลุถึง สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะเรียนรู้จากมันได้

ความสุขที่แท้จริงในชีวิต 7 ประการ

1 ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ การมีบ้านหลังใหญ่ แต่ อยู่ที่ ในบ้านนั้นมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะ

2 ความสุข ไม่ใช่ รถคันหรู แต่ คือ การขับรถถึงบ้านปลอดภัย

3 ความสุข ไม่ใช่ การมีเงินเก็บเยอะ แต่ หมายถึง การมีเวลาได้ทำในสิ่งที่ชอบ

4 ความสุข ไม่ใช่ คนรักเราสวยหรือหล่อ แต่ คือ การได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักได้บ่อย ไหน

5 ความสุข ไม่ใช่ ยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่ เป็นใคร ก็บอกว่า คุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี น่าเคารพนับถือ

6 ความสุข ไม่ใช่ การได้กินอาหารดีใช้ของแพง แต่ คือการมีสุขภาพร่ า งกายแข็งแรง

7 ความสุข ไม่ใช่ ตอนประสบความสำเร็จมีคนยินดี แต่ เป็นตอนผิดหวัง แล้วมีคนคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ

ทำเถอะ แล้วจะ โคตรมีความสุข

ที่มา bitcoretech