ก่อนนอน เอาวางมะนาว 3 ลูกไว้ข้างเตียง

ก่อนนอน เอาวางมะนาว 3 ลูกไว้ข้างเตียง

รู้ไหมว่าประโยชน์ของมะนาวนั้นไม่ใช่ อร่อยบำรุงร่ า งกายภายในเท่านั้นนะ ยังช่วยในด้านของภายนอกได้เยอะเลยด้วย วันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะนาว กันว่าทำอะไรได้บ้าง มีหลายคนนำมาฝานหรือ ผ่ า แล้วเอามาวางไว้ใกล้กับหัวเตียงแล้วจะทำให้นอนหลับสบายมากขึ้น ซึ่งนั่นก็จริงมากทีเดียวเลย เอาล่ะมาดูประโยชน์ของมะนาวกันเลย

ขั้นตอนการทำ

จัดการหามะนาวสดมาแล้วก็ผ่าหรือฝานจากนั้นโรยเกลือลงไปนิดหน่อย แล้วเอามะนาวนั้นไปวางไว้ข้าง เตียงนั้น เท่านี้ก็จะทำให้นอนหลับสนิท หลับสบายมากยิ่งขึ้นแล้ว แล้วยังทำให้หายใจสะดวก โล่ง ไม่ເครียດอีกด้วยนะ เอาล่ะ ลองมาดูกันว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการฝานมะนาวสดแบ บนี้

ประโยชน์ของมะนาวฝานวางไว้ใกล้ตัว

1 ในมะนาวนั้นมีกลิ่นหอมที่เป็นเ อ ก ลั ก ษ ณ์ เป็นกลิ่นของ ซี ต รั ส เป็นกลิ่นที่มีในมะนาว และ เลม่อน ที่พอดมแล้วจะส่งผลต่อ ส ม อ ง โดยตรงเลย ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่ເครียດ หายคิดมาก ทำให้รู้สึกคลายความกังวลตึงເครียດลงไปตั้งเยอะเลย หากใครที่กำลังรู้สึกເครียດอยู่ลองฝานมะนาวสดมาวางไว้ใกล้ ลองดูนะ ช่วยได้เยอะ

2 มะนาวช่วยแก้ อ า ก า ร นอนไม่หลับได้ ด้วยกลิ่นอีกเหมือนเดิมที่ทำให้ ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ทผ่อนคลาย สงบ เยือกเย็นลง ทำให้ระบบการ ห ลั่ ง ฮ อ ร์ โ ม น เ ซ โ ร โ ท นิ น ออกมา ทำให้นอนหลับสนิท หลับสบายตลอดคืน แล้วยังทำให้หลับเร็วมากขึ้นอีกด้วย

3 ช่วยทำให้มีสมาธิ เหมาะกับคนที่มักจะมีเ รื่ อ งให้คิดเยอะ จิตฟุ้งซ่านง่าย จิตนาการเยอะ มักคิดวนไปเวียนมาหลายเ รื่ อ งจนทำให้นอนไม่หลับ ทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเพราะสมาธิหลุดนั่นเอง กลิ่นของมะนาวนั้นจะทำให้สมองสงบเยือกเย็นลง ส่งผลทำให้มีสมาธิมากขึ้น

4 ลดค ว า ม ดั น เ ลื o ดก็ได้นะ เวลาเราເครียດนั้นความดันจะสูงใช่ไหม แต่ถ้าเราผ่อนคลายความເครียດลงได้จากการได้กลิ่นหอม ของมะนาวนั้นจะทำให้ความดันเป็นปกตินั่นเอง ใครที่โมโหง่ายอย่าข า ดมะนาวในหัวเตียงเด็ดข า ดนะ

5 ลดค ว า ม เ สี่ ย งในการเป็น อั ลไ ซ เ ม อ ร์ มีงานวิจัยออกมาเลยนะว่ากลิ่นของมะนาวนั้นมี ส า ร ต่ อ ต้ า น อ นุ มู ล อิสระที่ช่วย ป้ อ ง กั น เ ซ ล ล์ ส ม อ ง ไม่ให้ ถู ก ทำ ล า ย กลิ่นของมะนาวนั้นจะช่วยให้ ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท และ ส ม อ งทำงานได้อย่างเป็นปกติ

6 ทำให้บรรย ากาศในห้องนอนดี สดชื่น น่านอน บรรย ากาศนั้นสำคัญนะ กลิ่นในห้องนอนเปลี่ยนเป็นกลิ่นอ่อน ของมะนาวสดฝานลองดูนะ นอกจากจะสดชื่นแล้วยังทำให้รู้ว่าหลับสบายมากยิ่งขึ้น ร่ า งกาย ส ม อ ง รู้สึกผ่อนคลายกว่าเดิม ส่งผลต่อการนอนหลับได้เต็มที่กว่าเดิม

7 ทำให้ร่ า งกายตื่นมาพร้อมกับความสดใส สดชื่น แน่นอนว่าพอเราหลับสนิทแล้วการตื่นมาสดชื่นจึงไม่ใช่เ รื่ อ งแปลกอะไร กลิ่นของมะนาวนั้นมีซีตรัสทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ถ้าอย า กมีเช้าวันใหม่ที่สดใสก็เอามะนาวสดฝานแล้ววางไว้ใกล้หัวเตียงเลย

มะนาวนั้นหาซื้อไม่ย ากยิ่งในช่วงมะนาวถูกยิ่งหน้าทำมาก แต่ถ้าหากเป็นช่วงมะนาวแพงก็อาจจะนาน ทำทีก็ได้ พอให้บรรย ากาศในห้องนอนสดชื่นน่าอยู่ มีหลายคนแล้วที่นำไปปฏิบัติตามแล้วส่งผลทำให้สุขภาพร่ า งกายสดชื่นขึ้น หลับสบายกว่าเดิม

เรียบเรียงโดย Krustory