จุดหันเหสู่ทางธรรมของ 3 คนดังสายธรรมะ

คนดังสายธรรมะ ทั้ง 3 ท่าน ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เพราะเป็นคนดังที่มีผลงานและแฟนคลับ ทั้งในฐานะนักแสดง นักร้อง และดีเจ กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ปาน ธนพร แวกประยูร และอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ เป็นคนดังแบบอย่างที่เป็นที่ยอมรับว่า เป็นคนดังสายธรรมะตัวจริงเสียงจริง แต่ก่อนที่จะมาสู่สายธรรมะอะไรคือจุดพลิกผันของคนดังทั้ง 3

จุดหันเหสู่ทางธรรมของ กิ๊ก – มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

นอกจากคุณพ่อคุณแม่ (คุณปริญญา – คุณมยุรี ผ่องผุดพันธ์) จะสอนลูก ด้วยวิถีปฏิบัติของพวกท่าน เช่น ความพอเพียงและความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ท่านทั้งสองยังมีอิทธิพลสำคัญต่อการเปิดโลกธรรมแก่ลูก ด้วย

ช่วงนั้นกิ๊กทั้งดื้อ ทั้งต่อต้านคุณพ่อคุณแม่มาก เมื่อท่านแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรม ถึงขั้นเถียงหัวชนฝา ไม่ยอมไปท่าเดียว และไม่ว่าจะบังคับด้วยวิธีใดก็ไม่เป็นผล จนในที่สุดท่านถึ งกั บมัดมือชก เก็บกระเป๋าพาพิ๊กไปส่งที่ยุวพุทธิกสมาคมฯด้วยตนเอง

ช่วงเวลา 8 วัน 7 คืนนับเป็นช่วงสุดแสนทຮมาน เพราะกิ๊กปฏิเสธการปฏิบัติทุกอย่าง เก็บตัวอยู่เงียบ จนกระทั่งวันสุดท้าย ความที่กิ๊กเริ่มกลัวความแปลกแยก กิ๊กจึงลองเริ่มทำดูบ้าง แต่ก็ไม่ได้ซึมซับอะไรเท่าใดนัก

สามปีให้หลัง มีเหตุบังเอิญให้กิ๊กได้กลับไปปฏิบัติธรรมอีกครั้ง และจะด้วยความตั้งใจของกิ๊กเอง หรือด้วยปัจจัยใดก็ตามที การปฏิบัติครั้งนั้นจึงเป็นครั้งสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตกิ๊กไปกตลอดกาล เมื่อกิ๊กเริ่มเข้าใจความสำคัญของศีลและหลักธรรม รวมถึงเกิດความอิ่มเอมใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน… สืบเนื่องมาจนวันนี้

คุณพ่อคุณแม่และพระธรรม คือเปลวเทียนเปลี่ยนชีวิตของกิ๊กค่ะ

ชื่อบทความ : โอสถธรรม… ทำให้สุข กิ๊ก- มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

ที่มา : นิตยสาร Secret ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 (10 ก.พ. 52) หน้า 24-25 (ปี 2552)

คอลัมน์ : Beautiful Experiences

ผู้เขียน/แต่ง : วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์

ภาพ : อนุพงศ์ เจริญมิตร

จุดหันเหสู่ทางธรรมของ ปาน – ธนพร แวกประยูร จริง

แล้วเป็นคนสนใจธรรมะตั้งแต่เด็ก เพราะที่บ้านก็พาเข้าวัดทําบุญ แต่ไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าแก่นแท้ของธรรมะคืออะไร เราทําเพื่ออะไร พระพุทธเจ้าสอนอะไร

ได้ทํางานมาก เหนื่อยมาก จากการได้เรียนรู้มาสิบกว่าปีก็เริ่มมีคําถามว่า “เราทําไปทําไม เราทําเพื่ออะไร” เรามีเงิน มีสมบัตินอกกายทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการ “แล้วมันยังไงต่อล่ะ”

ช่วงที่คุณแม่ (คุณ๑วงพร แวกประยูร) ป่ ว ยเป็นเส้นเ ลื อ ดตีบ ครอบครัวเราพย าย ามหาหนทางรั กษ าหมอที่ไหนว่าดีว่าเก่งไปหาหมด หาเงินได้เท่าไหร่ก็นํามารั กษ าคุณแม่ แต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้ ทุกวันนี้ได้แต่ยื้อสังขารกันเท่านั้นเอง จึงคิดว่าเป็นเ รื่ อ งของกssมซึ่งแบกรับแทนกันไม่ได้ อย่างมากที่สุดเราก็ มีกssมร่วม

ทําให้เริ่มรู้แล้วว่าสมบัตินอกกาย ทุกอย่างไม่ใช่สุขแท้ เวลาที่สุขแท้คือตอนที่อยู่คนเดียวเงียบ อยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเงียบสงบ รู้สึกว่ามันสบายใจได้ล้างใจ ปานชอบโมเมนต์แบ บนี้ จึงหันมาสนใจทางธรรมมากขึ้นจังหวะชีวิตมันดีตรงที่ว่าเราได้เรียนรู้ธรรมะไปประมาณหนึ่ง แล้วทําให้พอเข้าใจว่า อ๋อ เวลาโลกมันเหวี่ยงจากดําไปขาวเป็นแบ บนี้เลยนะ เพราะเราลุยทางโลกมาไม่รู้เท่าไหร่ ร้องเพลงมาทุกประเภท วันหนึ่งมาร้องเพลงทางธรรมที่แทบจะไม่ต้องใช้อะไรเลย แต่ย ากกว่าเพลงทางโลกมาก เพราะต้องมาจากใจที่ศรัทธาก่อน

ชื่อบทความ : ปาน-ธนพร แวกประยูร นักร้องเสียงสวย ผู้ไม่ต้องการกลับมาเกิດอีก

ที่มา : นิตยสาร Secret ปี 2558 ฉบับที่ 162 (26 มี.ค. 58) หน้า 22-29

คอลัมน์ : secret of life

ผู้เขียน/แต่ง : กรรณิการ์ ทองคำภาพ : วรวุฒิ วิชาธร

จุดหันเหสู่ทางธรรมของอ้อม – สุนิสา สุขบุญสังข์

จริง แล้วอ้อมกับแม่ก็ยังงง เพราะตั้งแต่เด็ก ให้นั่งสมาธิอ้อมก็หนีแล้ว แต่ก็มีลางสังหรณ์ว่าตัวเองจะได้บวช จนกระทั่งอายุได้สามสิบกว่า คิดอย า กทํารายการธรรมะ แต่ก็ไม่ได้ทํา หลังจากนั้นก็ไปเจอคุณย ายจ๋าท่านชวนไปเรียนเ รื่ อ งปฏิจจสมุปบาท ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจ แต่ก็เป็นเหมือนประตูให้เราได้ทํางานจิตอาสาและเจอคนที่แนะนําให้อ้อมลองสวดมนต์ทําวัตร อ้อมไปเจอบทสวดที่ว่า โสกะปะริเทวะ ทุกขะ โทมะนัสสุปาย าสาปิ ทุกขา (แม้ความเ ศ ร้ าโศก ความร่ําไรรําพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับເເค้นใจก็เป็นทุกข์) ทําให้อ้อมกระจ่างเลย ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์จริง

ทางวิทย าศาสตร์มีคนกล่าวว่าบทสวดมนต์จะมีคลื่นเสียงที่ทําให้จิตใจสงบ อ้อมว่ามันก็เป็นไปได้ แต่ด้วยความที่อ้อมอ่ า นฉบับแปล ผนวกกับตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ใจเราเปิด นิ่ง รับฟังเสียง จึงทําให้เกิດความเข้าใจในความหมายที่แท้จริง บางคนยังไม่ทันสวดมนต์ก็หวังผลเสียแล้ว การหวังผลอาจเป็นกําลังใจให้เราได้ในระยะสั้นแต่หากจะให้ได้ผลในระยะย าว เราต้องเข้าใจบทสวดมนต์อย่างถ่องแท้

ชื่อบทความ : เส้นทางสู่ “ความว่าง”ของอ้อม – สุนิสา สุขบุญสังข์

ที่มา : นิตยสาร Secret ปี 2559 ฉบับที่ 190 (26 พ.ค. 59) หน้า 14-18

คอลัมน์ : secret of life

ผู้เขียน/แต่ง : กองบรรณาธิการภาพ : สุเมธ วิวัฒน์วิชา

ผู้ช่วยช่างภาพ วรวุฒิ วิชาธร, ธนทัช หิรัญวรกุล