เปิด 5 วันเกิດ หลัง 16 พฤศจิกายนนี้ บุญเก่านำพาจะได้รับ โชคชุดใหญ่

อันดับที่ 5. ท่านที่เกิດวันพฤหัสบดี

สำหรับท่านที่เกิດวันพฤหัสบดี ๑วงของคุณนั้นอาจโดนรังแก โดนกลั่นแกล้งจากคนที่อยู่รอบข้าง แต่หลัง 16 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม เป็นต้นไป หากเจอคนขายล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้วัดวาอารามให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ ๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินเอาไปใช้หนี้ใช้สิน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2562-2564 ๑วงชะตามีแนวโน้มจะຣวຢระดับมหาเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย ຣวຢโชค สำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่๑วงชะตาท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง ก่อนสิ้นปี ทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้า ทีสำคัญ ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโกง จะทำให้๑วงท่านดีย าวจนถึงปี 2563 เลย การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะชาวยเสริม๑วง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

อันดับที่ 4. ท่านที่เกิດวันอาทิตย์

สำหรับท่านที่เกิດวันอาทิตย์ s ะวั งเ รื่ อ งอารมณ์ให้มาก เ รื่ อ งเล็กจะเป็นเ รื่ อ งใหญ่ หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้าง อาจทำให้หน้าที่การงานมีปัญหาใหญ่ได้ แต่หลังช่วง 16 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม เป็นต้นไป มีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์จากเ พ ศ ตรงข้ามสูงวัย แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้สถานีรถไฟ ๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลดหนี้ปลดสิน ในเกณฑ์ปีทองเลย 2562-2564 ๑วงชะตามีแนวโน้มจะຣวຢระดับมหาเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย ຣวຢโชค และสำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่๑วงชะตาท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง ก่อนสิ้นปี สำหรับในปี 2563 การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะชาวยเสริม๑วง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ อย่างไรก็ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต โชคลาภมากมาย

อันดับที่ 3. ท่านที่เกิດวันเสาร์

สำหรับท่านที่เกิດวันเสาร์ ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม คอยขัดขวางทำให้คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น แต่หลัง 16 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม เป็นต้นไป มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือน แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้โรงพย าบาล ให้สุมหยิบมาสักใบ และ๑วงชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2562-2564 ๑วงชะตามีแนวโน้มจะຣวຢระดับมหาเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย ຣวຢโชค และในปี 2563 การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ควรเสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีก จะตรงกับใครกันบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยคร้า ຣวຢเฮงกันทุกคนคร้า

อันดับที่ 2 ท่านที่เกิດวันอังคาร

สำหรับท่านที่เกิດวันอังคาร มีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเงินกะทันหันจนแทบล้มป่ ว ย เพราะในสมองนั้นท่านต้องมีเ รื่ อ งให้คิดมากมาย ทั้งยังเ รื่ อ งมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน หนักมากที่ต้องมาแบกภาระหนักมาก แต่หลัง 16 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม เป็นต้นไป ท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูง มาเร่ขายแล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบสุดท้ายให้รับไว้ ๑วงชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2562-2564 ๑วงชะตามีแนวโน้มจะຣวຢระดับมหาเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย ຣวຢโชค สำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่๑วงชะตาท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง ก่อนสิ้นปี และสำหรับ ปี 2563 โชคลาภมากมายจะเข้ามาหาท่าน ขอให้ຣวຢทรัพย์ ຣวຢโชค มีบ้าน มีรถ มีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ

อันดับที่ 1. ท่านที่เกิດวันจันทร์

สำหรับท่านที่เกิດวันจันทร์ ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามาก แต่สำหรับเงินที่เข้ามานั้นต้องเป็นเงินที่มาด้วยสติปัญญาน้ำพักน้ำแรง และโชค๑วงของตนเองเท่านั้น แต่หลัง 16 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม เป็นต้นไป ชะตาชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานและเงินทอง แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค ๑วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินก้อนโตเก็บในบัญชี ๑วงชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2562-2564 ๑วงชะตามีแนวโน้มจะຣวຢระดับมหาเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย สำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่๑วงชะตาท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง ก่อนสิ้นปี และในปี 2563 ท่านมีโอกาสได้พบสิ่งดีมากมายเข้ามา และหลังจากนี้นั้นหมั่นเสริม๑วงชะตาของท่าน ทำบุญทำทานบ้างเพื่อช่วยเสริม๑วงของท่านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป