ศาสตร์โหงวเฮ้ง หน้าผาก บอกได้ถึงระดัບสติปัญญา และนิ สั ยที่แท้จริง

เปิดคำทำนายที่แม่นที่สุดตามศาสตร์โหงวเฮ้ง เชื่อว่า หน้าผาก เป็นจุดที่สามารถบ่งบอกถึงความสามารถของระดัບสติปัญญา ครอบครัว ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้กำเนิด รวมทั้งสามารถบอกลักษณะนิ สั ยว่าเป็นคนแบบไหนได้ ซึ่งลักษณะของหน้าผากแต่ละแบบนั้น สามารถบอกได้ถึงลักษณะนิ สั ยที่ซ่อนอยู่ลึก ได้เป็นอย่างดี

1 หน้าผากโค้ง

คนที่มีหน้าผากโค้ง มักเป็นคนเปิดเผยจริงใจ นิ สั ยตรงไปตรงมา ไม่มีลับลมคมใน ที่สำคัญคนที่มีหน้าผากโค้งได้รูปมักโกหกไม่ค่อยเนียน จับผิดง่ายเพราะถ้ารู้สึกอะไรมักจะแสดงออกมาอย่างนั้น

2 หน้าผากกว้าง

คนที่มีหน้าผากกว้าง มักเป็นคนที่เรียนรู้เร็ว ฉลาดเป็นกรด มีความสามารถ มีเหตุผล และมักเป็นที่รักของคนรอบข้าง

3 หน้าผากตรง

คนที่มีหน้าผากตรง เป็นคนตรง ใจกว้าง รอบคอบ มุ่งมั่นตั้งใจทั้งเ รื่ อ งงานและเ รื่ อ งส่วนตัว เหมาะที่จะทำธุรกิจ เพราะถ้าเป้าหมายอะไรจะพยๅยๅมไปให้ถึงเป้าที่ตั้งเอาไว้เสมอ

4 หน้าผากแคบ

คนที่มีหน้าผากแคบ เป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึก คิดมาก เจ้าอารมณ์

5 หน้าผากสูงเหมือนภูเขา

คนที่มีหน้าผากสูง เป็นคนจิตใจดี โรแมนติก มีเหตุผลและมีความคิดครีเอทสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเอง รักความก้าวหน้า นิ สั ยอ่อนโยน และทำในสิ่งที่รัก

6 หน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M

คนที่มีหน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M มักเป็นคนซื่อสัตว์ ชอบลงมือทำมากกว่าพูด มีความรับผิดชอบ เข้ากับคนอื่นง่าย และเป็นคนที่มีจินตนาการที่ดี และที่สำคัญคนที่มีลักษณะหน้าผากโค้งหยักเป็นรูปตัว M เป็นคนที่เชื่อถือได้

7 หน้าผากซิกแซก

คนที่มีลักษณะหน้าผากเป็นคลื่นมักเป็นคนดื้อ มีความคิดเป็นของตัวเอง ชอบเก็บตัว ไม่ถนัดเข้าหาคนอื่น แถมยังปากแข็ง จนบางครั้งทำให้ดูเป็นคนโลกแคบ