เราเจอกันเพราะมีกssมร่วมกัน ไม่มีหลอกความบังเอิญ ที่พาเรามาพบกัน

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้ อ คิ ด ดี สำหรับเ รื่ อ งการมีชีวิตคู่

คนที่มี ‘ก ร ร ม’ ต่อกันจะเดินมาเจอกัน

เพราะการเจอกันไม่มีคำว่า ‘บังเอิญ’

ไม่เพราะก ร ร มเขาที่มีต่อคุณ

ก็ก ร ร มคุณที่มีต่อเขาจึงได้มาเจอกัน

และก ร ร มนั้นจะพาคนทั้งสอง มาเจอกันในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

และเมื่อ ‘หมดก ร ร ม’ ไม่อย า กจากก็ต้องจาก

สิ่งใดที่เราทำมา ไม่อย า กเจอก็ต้องเจอ

สิ่งใดที่เราไม่ได้ทำมา ไม่อย า กจากก็ต้องจาก

นี้ละที่เรียกว่า ‘ก ร ร ม’ ดังนั้น

การที่เราโดนกระทำจากคนอื่นนั้น ไม่ใช่เ รื่ อ งบังเอิญ

มันเป็นผลของก ร ร มที่เราทำมาก่อน

แต่เราก็คงพิสูจน์ไม่ได้ว่า อดีตเราเคยทำมาจริงเหรอ

ดังนั้นแล้ว เราควรมาคิดว่า ถ้าเกิດมันเป็นเ รื่ อ งจริง

ดังนั้นแล้วเราไม่อย า กที่จะสร้างก ร ร มกับเขาอีก

ไม่อย า กให้เขามาทำ ร้ า ย อีก

เราจึงหัดที่จะให้อภัย ปล่อยเขาออกจากใจ

เลิกสร้างก ร ร มต่อกัน ส่วนตัวเขาจะสำนึกหรือไม่

ให้คิดซะว่า เราให้อภัยเราได้บุญ

เราได้เลิกยุ่งเกี่ยวต่อกันส่วนเขาก็คงจะได้รับก ร ร มที่เขาทำ

โดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด กับก ร ร มนั้น

ดังคำที่ว่า ‘บุญใคร ก ร ร มมัน’

ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

ท่านตรัสไว้ว่า ‘ความบังเอิญ…ไม่มีจริง’

เพราะทุกสิ่งล้วนต้องมีที่มา ที่ไป

นั่นก็คือ ‘ตัวก ร ร มที่นำพามา’

แต่เมื่อพามาเจอกันแล้ว หลังจากนั้นคือ ‘ตัวเราเอง’ เป็นคนกำหนด

จะกำหนดให้ดี…ก็ร่วมกันทำดี

จะกำหนดให้มันແย่ ก็ทำ ร้ า ย ซึ่งกันและกัน

ก็อยู่ที่…‘เราเลือก’ การพบกันในปัจจุบัน คือ ผลของก ร ร มในอดีต

แต่ชีวิตจะเป็นเช่นไรในอนาคต คือ ผลของก ร ร มที่เราจะทำในวันนี้

ขอบคุณแหล่งที่มา :hubkung.com