จงถอยให้ห่างจากคนที่ไม่จริงใจกับคุณ

จงถอยออกห่างจากคนที่ไม่จริงใจกับคุณ
การที่เราจะเลือกคบใครสักคน เราคิดที่จะเลือกคนที่ดี คนที่เค้ารัก และใส่ใจเราจริง

เหนื่อยไหมที่จะต้องเรียกร้องความสนใจ?

เหนื่อยไหมที่ไม่ได้รับความรัก?

เหนื่อยไหมที่รู้สึกว่าเหมือนเราพย าย ามอยู่ฝ่ายเดียว?

บางคนคบหากับคุณยังไม่ทันข้ามปี แต่ทำกับคุณเหมือนเป็นของต าย ไม่ใส่ใจกับปัญหาของคุณ ไม่ได้ทำให้คุณมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

วันสำคัญกลายเป็นวันธรรมดา วันธรรมดาไม่เคยได้เป็นวันพิเศษ ไม่ทำให้คุณรู้สึกเป็น คนพิเศษ เหมือนตอนที่เขาอย ากได้คุณเป็นแฟน

คนแบ บนี้เป็นพวกเห็นแก่ตัว พอคบกันนานขึ้น เขาก็จะเลิกใส่ใจคุณ เขาสนใจแต่เ รื่ อ งของตัวเอง และ คาดหวังให้เราเข้าใจแต่ในเ รื่ อ งของเขา ปัญหาของเขา

อย่างที่ผมเคยเขียนเ รื่ อ ง เวลากับความสำคัญ

ถ้าคุณสำคัญ ไม่ว่าปัญหาจะเล็ก ไหน เขาก็จะอยู่ข้าง คุณ มีเวลาฟังเ รื่ อ งของคุณ ใส่ใจคุณ

ถ้าเขาไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงนิ สั ย ก็ต้องคิดแล้วว่าจะทิ้งเขาก่อนหรือให้เขาทิ้งคุณก่อน

อย่าลืมว่าคุณไม่ใช่ของต าย ยังมีอีกหลายคนพร้อมจะดูแลคุณ และทำให้คุณเป็นคนสำคัญ

เมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริง นั่นคือชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็ม อะไรคือการรักตัวเองอย่างแท้จริง?

เมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริง คุณจะไม่ปล่อยให้ลมปากของคนอื่น มามีอิทธิพลเหนือใบเรือของชีวิตคุณ เพราะคุณรู้ว่าสุดท้ายแล้ว มีแต่คุณเท่านั้นที่ต้องอยู่กับตัวเองนานกว่าใคร ทั้งหมดบนโลกใบนี้

เมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริง คุณจะไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนแสวงหา รักแท้ เพราะคุณจะเข้าใจความจริงว่า รักที่แท้และแน่นอนที่สุด ต้องเริ่มมาจากความรักที่คุณมีให้กับตัวเองก่อน

เมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริง อะไรที่ทำให้คุณทุกข์ ทั้งทางกายและทางใจ คุณจะพย าย ามหยุดมันอย่างเร็วที่สุด โดยไม่ไปนั่งเสียเวลารอคอยใครบางคน เข้ามาช่วยหยุดมันให้คุณ

เมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริง คุณจะยังมีความสุขเมื่อต้องอยู่กับผู้อื่น แต่ความสุขนั้นจะไม่ลดลงไป แม้คุณต้องกลับมาอยู่เพียงลำพัง

เมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริง คุณจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพื่อจะเอาหุ่นดีไปอวดหรือดึงดูดใคร แต่เพราะคุณอย ากอยู่ดูความสวยงามบนโลกนี้ไปนาน กับคนที่คุณรัก และกับตัวเองที่คุณรัก

เมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริง คุณจะเข้าใจว่า ความเห็นแก่ตัว ไม่ใช่การพย าย ามทำให้ตัวเองมีความสุข แต่มันคือการใช้ชีวิตโดยคาดหวังให้ผู้อื่น เข้ามาทำหน้าที่กำจัดทุกข์ออกไปจากใจให้คุณ

เมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริง คุณจะมีความสุขเสมอเมื่อได้อยู่กับตัวเอง และเพราะคุณมีความสุขเมื่อได้อยู่กับตัวเอง คุณจึงไม่ต้องการไปทำให้ผู้อื่นรู้สึกทุกข์

และเมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริง คุณจะเป็นมนุษย์ที่สามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมได้ โดยไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็ม ความสุขอันเป็นอิสระของคุณจะล้นออกไปจากใจ จนสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขใด

ขอให้ทุกคน รักตัวเอง ให้เป็น