แนะนำให้อ ธิษฐ านก่อนนอน เพื่อเป็นสิริมงคลให้หลุดพ้นบ่วงпรรม

เป็นอีกหนึ่งบทความ สำหรับวิธีการอ ธิษฐ านก่อนนอน อย ๅกให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3 นาทีทำติดต่อกัน 3 วันเพื่อเป็นสิริมงคลและหลุดพ้นบ่วงпssมของตัวเอง

อ ธิษฐ านหน้า w s ะ พุ ท ธ รูปหรือสวดก่อนนอนก็ได้ (นะโม3จบ)

“สัพพังอะปะราธังขะมะถะเมภันเตอุกาสะทะวารัตตะเยนะกะตังสัพพังอะปะราธังขะมะถะเมภันเตอุกาสะขะมามิภันเต”

หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาท พ ล า ด พ ลั้ ง ล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์ w s ะ พุ ท ธ wsะธรรม

wsะอรหันต์ทุกwsะองค์wsะอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีwsะคุณและท่านเจ้าпssมนายเวร

จะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอ โ ห สิпssมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอ ธิษฐ านคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอ บุ ญ บารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุวรรณะสุขะพละลาภยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติ

อุปสรรคใด โ ร ค ภั ย ใดขอให้มลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่wsะนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างпssมกับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอ โ ห สิпssมให้ขอถอนความ พ ย ๅ บ า ท

ความ อ า ฆ า ต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้าпssมนายเวรขอให้พ้น น ร ก ภู มิ พบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทอญ
แนะนำสวดก่อนนอนทุกคืน

เราควรตั้งใจให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคนทำเสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกความตั้งใจอ ย่า ง นี้ทำให้ใจของเราสงบและเราจะหลับไปอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่นแจ่มใสขอจงท่องจำไว้ว่าเมื่อใดใจของเราผูกเวรเมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ศัตรูแต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตามองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

แนะนำสวดก่อนนอนทุกคืนตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอนเราควรตั้งใจให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคน

แล้วอย่าลืมที่จะแบ่ง บุ ญ ให้แก่เพื่อน มุ น ษ ย์ เพื่อจะได้เป็น บุ ญ กุศลแก่ตัวท่านเอง