วันโกน ทำบุญให้ผีสาง เจ้ากssมนายเวร เปลี่ยนเ รื่ อ งร้ า ยให้กลายเป็นดี

การทำบุญในวันโกนนั้น คุณสามารถทำได้หลัง 1 ทุ่มเป็นต้นไป โดยวันโกนนั้นก็คือวันก่อนวันพระ เรียกได้ว่าเป็นวันที่ไม่ควรลืมที่จะทำบุญให้เจ้ากssมนายเวร ผี คน และสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ย ากต่างมากมาย

คำอ ธิษฐ านเวลาทำบุญวันโกนมาให้ ดังนี้ ” ข้าพเจ้าชื่่อ……………และ………….ของข้าพเจ้าชื่อ วันนี้วันโกน และต่อ ไป ทุกวันโกนข้าพเจ้าและ…….ของข้าพเจ้าจะนำข้าวปลาน้ำมาให้…… เจ้ากssมนายเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้าและ……. เทวดาที่ดูแลรั กษ าตัวข้าพเจ้าและ

เจ้าที่เจ้าทาง ผีสางนางไม้ ภูติผีปีศาจ สัมภเวสีผีเร่ร่อนอดย าก ตลอดจนสัตว์ เดรัจฉานที่ผ่านไปมาทั้งหลาย จงมาดื่มกินข้าวปลาน้ำที่ข้าพเจ้านำมาให้ครั้งนี้ และ เมื่อได้ดื่มกินอิ่มหนำสำราญแล้ว ขอจงรีบนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านและ ตัวของข้าพเจ้าและ……ของข้าพเจ้าดี๋ยวนี้เลย พร้อมทั้งอวยพรให้ข้าพเจ้าและ… ของข้าพเจ้าจงร่ำຣวຢแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภถูกหวยถูกล็อตเตอรี่ รางวัลใหญ่ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศรกโ ร คภัยไข้เจ็ບ ปัดเป่าปัญหา อุปสรรคให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ความสุขกลับมาเยือน ความทุกข์ห่างหายฉับพลัน

ใช้ธูปจุด 1 ดอก ข้าวสวย 1 ถ้วยเล็ก น้ำเปล่า 1 แก้ว ปลาทูทอดสวย 1 คู่ (2ตัว) วางที่กลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านนอกรั้วบ้าน ขอให้ปักธูปไว้ที่ดิน เมื่อได้ทำแล้วขอให้จงได้ทำทุกวันโกน จงอย่าได้ลืม ปฏิบัติให้ได้ทุกวันโกน ชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อย อะไรที่ติดขัดจะค่อยหายเริ่มราบรื่นขึ้นมา