บางคนอยู่ในใจดีแล้ว อย่าให้อยู่ในชีวิตจริงเลย

ตอนเด็ก เวลาไปทะเล ฉันชอบเก็บเปลือกหอยกลับบ้าน ใส่โหลแก้วเก็บไว้เพียง คิดว่ามันสวยดี พอโตขึ้นจึงรู้ว่า แท้จริงแล้วเปลือกหอยจะสวยงาม และมีคุณค่ามากกว่า ก็ตอนที่มันอยู่บนผืนทราย และฉากหลังเป็นผืนน้ำสีคราม

ก็คงเหมือนบางคน ให้อยู่ในใจ ในฝัน อะดีแล้วอย่าอยู่ในชีวิตจริงเลย ถ้าการได้ครอบครองเป็นเจ้าของกันแล้วอึดอัด หรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียใจ ทางเลือกที่ดีที่สุดคงต้องปล่อย ให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเอง แบบนั้นมันอาจจะดีกว่าเนอะ

เขาตื่นก่อนเรา เวลาเขาจึงมีเวลามากกว่าเรา

เขาทำมากกว่าเรา เขาจึงได้ผลตอบแทนมากกว่าเรา

เขารับผิดชอบมากกว่าเรา ตำแหน่งเขาจึงสูงกว่าเรา

เขาพย าย ามมากว่าเรา ความสำเร็จเขาจึงยิ่งใหญ่กว่าเรา

เขาทำได้ดีกว่าเรา เขาจึงมีอะไรดี มากกว่าเรา

เขาอดทนกว่าเรา เขาจึงเข้มแข็งกว่าเรา

ที่จริงชีวิตมันก็เท่านี้เอง ไม่มีอะไรซับซ้อน โลกจ่ายผลตอบแทน ตามความสามารถและความพย าย าม ทำมากกว่าก็ต้องได้มากกว่า นี้เอง

คุณค่าลูกปัดพลาสติก สามารถเห็นสีสันได้ทันที แต่กลับไม่มีคุณค่าราคาเท่าไหร่

ส่วนเพชรหรือพลอย ไม่ได้งดงามแต่แรกเห็น เพราะต้องผ่านสายตาของผู้ชำนาญ และทนผ่านการเจียระไนที่เจ็ບปວดมาก่อน จึงจะเปล่งประกายออกมา

ความดีที่มีค่า อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกพบเห็นโดยง่าย เพราะหลายคนมักเลือก ที่จะมองเปลือกนอกที่สวยงามก่อน แต่หากสามารถยืนหยัด มุ่งมั่นรั กษ าความดี ไม่ พย าย าม ทำให้ดูงดงามแต่เปลือก สุดท้ายจึงจะเป็นผู้ที่งดงาม และมีคุณค่าอย่างแท้จริง

ที่มา kid-si.com