ฝึก 5 วิ ธี คิดของคนฉลาด ช่วยพลิกชีวิตให้ ร ว ย

ฝึก 5 วิ ธี คิดของคนฉลาด ช่วยพลิกชีวิตให้ ร ว ย

หากคุณตื่นขึ้นมา ด้วยความคิดดี วันนั้นทั้งวัน จะเป็นวันที่ดีของคุณ วันนี้เรามีข้ อ คิ ด ดี ของคนฉลาดที่เขาประสบความสำเร็จมาฝากเพื่อนกันค่ะ

1 ฉันลิขิตชีวิตเองได้

ทุกคนสามารถทำด้ทุกอย่างหาก”ตั้งใจจริง”

คนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในก็ริ่มต้น

จาก ไม่มี” แต่เปลี่ยนให้เป็น “มี”

2 ฉันใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

ใช้จ่ายให้หมาะสม ไม่นิยมจนเกินตัวเพราะ

การใช้จ่ายเป็นจุดเริ่มตันของการสร้างอนาคต

3 ฉันชื่นชมคนรอบตัว

อย่าอิ จ ฉ าคนที่ ร ว ยกว่า ควรจะชื่นชม

เป็นเนวทางให้เราประสบความสำเร็จแบบเค้า

4 ฉันไม่กลัวปัญหา

ปัญหา คือ ความท้ากย การที่เราไม่กลัวปัญหา

มันจะทำให้เราแข็งแกร่งไม่ท้อแท้ และไม่ยอมแพ้

5 ฉันมีปัญญาสร้างรายได้

การลงมือทำด้วยตัวเอง นั่นคือ เราเป็นคนสร้าง

ความมั่งคั่งให้กับตัวเอง ห็นโอกาสຣวຢแน่นอน