ขอบคุณทุกอุปสรรคที่เข้ามา ที่ทำให้เราเข็มแข็งได้ในวันนี้

ขอบคุณทุกอุปสรรคที่เข้ามา ที่ทำให้เราเข็มแข็งได้ในวันนี้

ยังไงก็ต้องขอบคุณเธอ เพราะถ้าเธอไม่บีบฉันให้จนมุมในวันนั้น ฉันคงไม่เข้มแข็งเท่าวันนี้

ชี วิ ตเปรียบเหมือนการเดินทางขึ้นเขา ซึ่งการเดินทางย่อมมีทั้งข า ขึ้นและ ข าลง

ข า ขึ้นมักเหนื่อยและลำบาก แต่มันพาให้คุณไปสู่จัดที่สูงกว่า คุณจึงสามารถสัมผัสได้ว่า

การยืนอยู่บนยอดเขานั้นมั น วิ เ ศ ษเพียงใด อาจเหนื่อยหน่อยให้พักสักครู่

แต่อย่าละทิ้งกลางคัน เพราะในขณะที่คุณรู้สึกเหนื่อย คุณกำลังอยู่ใกล้ยอดเขาแล้ว

ในขณะที่คุณกำลังพย าย าม คุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกที ไม่มีใครสมหวังในทุกเ รื่ อ ง

และไม่มีใครสมหวังทั้งชี วิ ต เมื่อเจอความทุ ก ข์ความไม่สมหวังคำตอบที่ดีที่สุดก็คือ อดทน

ทน ไม่ได้แปลว่า ยอมแพ้ ทน ไม่ได้หมายถึง ความปราชัย แต่คำว่าทนเป็นเสมือนการฝึกจิตใจ

หากมีใครสักคนหนึ่งบีบให้คุณจนมุม คุณต้องขอบคุณเขาคนนั้น เพราะเขาคุณจึงเกิດการเปลี่ยนแปลง

เพราะเขาคุณจึงคิดหาวิธีเอาตัวรอด เพราะเขากำลังสอนให้คุณฝึกความอดดทน

ความอดทน คือของขวัญที่คนนั้นหยิบยื่นให้ แบบไม่รู้ตัว ในขณะที่เขากำลังดีใจ คิดว่าเขาทำให้คุณลำบากได้

ดั่งด อ ก เ หม ย ที่ยืนสง่าท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บ หากไม่ถึงฤดูหนาว ดอ กเหมยก็ไม่อาจผลิบาน

ทนได้ สักวันย่อมเหนือใคร ทนไม่ได้ สุดท้ายย่อมเสียใจ

ทำไมวงเวียนจึงนำมาวาด วงกลมได้ เพราะใช้ขาเดินแต่ใจนิ่งมั่นคงอยู่กับที่

ทำไมคนเราจึงไม่สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ เพราะใจไม่นิ่งและขาก็ไม่ยอมออกเดิน

ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ เรียกว่า เติบโต ทำในสิ่งที่คุณไม่อย ากทำ เรียกว่า เปลี่ยนแปลง

ทำในสิ่งที่คุณไม่กล้าทำ เรียกว่า ฝ่าฟั น

หากคุณอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนั่นแปลว่า คุณเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพ

แต่หากอ้อนวอนแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วย นั่นแปลว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณ

หน้าที่กำหนดทิศทาง ประสบการณ์กำหนดต้นทุน อุปนิ สั ยกำหนด ช ะ ต า ชีวิต

เ รื่ อ งซับซ้อนทำให้เป็นเ รื่ อ งง่าย คุณจะกลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญ

เ รื่ อ งง่าย ทำอยู่ซ้ำ คุณจะกลายเป็น ผู้ชำนาญการ

เ รื่ อ งซ้ำ ทำด้วยความตั้งใจ คุณจะกลายเป็น ผู้ชนะ

ขอขอบคุณ : นุสนธิ์บุคส์,bangpunsara