อย่าเอาความดีของเรา ไปซื้อใจเขาให้เสียเวลา

เคยเป็นไหม? ไม่ว่าเราทำดี ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่า เพราะ สำหรับคนบางคน ความดีซื้อใจเขาไม่ได้

ทำทุกอย่างเพื่อหวังให้ทุกคนบนโลกมารักเรา เหนื่อยเปล่า มันเป็นไปไมได้หรอก

เพราะ ใส่ใจมากไปเราจึงทุกข์ เพราะ สงสัยมากไปจึงทຮมาน

หากเข้าใจจึงเป็นสุข ปล่อยวางได้จึงเป็นอิสระ ปล่อยไปบ้างช่างมัน

เรามาสู่โลกนี้เสมือนนักเดินทาง เ รื่ อ งราวมากมาย ใช่เราเป็นผู้ ตั ดสิน

เ รื่ อ งที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นเ รื่ อ งเล็ก

เ รื่ อ งที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ พอเดือนหน้าก็กลายเป็นเ รื่ อ งเล่า

เ รื่ อ งเล่าปากต่อปากกันไปนาน สุดท้ายก็เป็น คำนิ น ท า

เราทุกคนเป็นได้ก็ คนในคำนิ น ท า คนในลมปากใคร

ไม่ต้องพย าย ามทำตัวให้เป็นที่รัก ของทุกคนหรอก มันเป็นไปไม่ได้

อยู่กับใครแล้วเหนื่อยใจนักก็ถอยออกมา

บางคนย ากที่จะเปลี่ยน คนที่เ ก ลี ຍ ด เรา ให้หันมาชอบ

เอาเวลาไปใช้กับคนที่รักเรา ทำให้คนที่รักเรามีความสุขดีกว่า

อย่าเสียเวลานั่ง “ปั้นหน้า” อยู่กับ คนที่ไม่คิดจะ “ยอมรับ” เราเลย

บางครั้ง การทำความดี ของเรา ก็ไม่สามารถซื้อใจใครได้

การทำดี บางครั้งอาจหมายถึง การทำให้ถูกที่ ให้ถูกคนด้วย

อย่าเสียใจถ้าเค้ามองไม่เห็น ในสิ่งที่เราตั้งใจ แต่จงดีใจ และ ภูมิใจเถอะว่า เราได้ทำดีที่สุดแล้ว

บางครั้งคนเราก็ชอบคิดว่าการทำดีกับใคร ก็ให้คนนั้น ตั ดสิน ว่าเรา ดี หรือ ไม่ แต่ความเป็นจริงแล้ว ที่สุดของความดี ของคนเรานั้นมันไม่ได้เท่ากันหรอก ดังนั้น เราจึงคาดหวังไม่ได้ ว่า เรา หรือ เค้า ใครกันแน่ที่ดีกว่ากัน แต่ให้เราคิด ว่า เราทำดีให้ถึงที่สุดของเราแล้วก็พอ

การจากกันด้วยความดี สักวันคงจะรู้ผลแห่งความดีนั้น แต่ การจากกันด้วยความเ ล ว ต่อให้นานเพียงใด ความเ ล ว ก็ไม่อาจเปลี่ยน เป็นความดีไปได้เลย เลือกใช้เวลาที่มีต่อกันให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้นปล่อยให้เวลาเป็นคนบ่งบอก

ชีวิตเหมือนรสชาติของกาแฟ มากก็ดี น้อยก็ดี ต่างมีรสขม เข้มก็ดี จืดก็ดี ต่างมีรสชาติ ร้อนก็ดี เย็นก็ดี ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกัน จะชงกาแฟ ให้ถูกปากทุกคนบนโลกได้อย่างไรกัน

ทำอย่างไรเขาก็ไม่ชอบ เราก็ถอยออกมา

ปรับอย่างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเองเถอะ

อย่าคาดหวังในการทำความดี เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวัง

ที่มา นุสนธิ์บุคส์