วันนึงเราจะเลือก ผู้ชายที่จับ ป ล า ให้เรากินไม่ใช่วาดรูป ป ล า ให้เราดู

เป็นอีกหนึ่งบทความดี ที่มีแง่คิดดี

สำหรับคนที่ดูแลเราได้จริง ไม่ใช่เพ้อว่าจะดูแลอย่ างดี

ดูผู้ชาย ให้ดูสิ่งที่เค้าทำ

ไม่ใช่สิ่งที่เค้าพูด

ผู้หญิงหล ายคนเลือกใช้หัวใจมากกว่าสมอง

กับความมั่นใจตัวเองผิ ดที่คิดว่า ฉันมีดีมีงาม

ความดีความงามของฉัน

จะสามา รถหยุดผู้ชายเจ้าชู้ได้

ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ฉล าดเลย

คนเราถึงต้องใช้เวล าศึกษาดูใจกันนาน

ก่อน ตั ดสินใจแต่งงานมีลูก

ตอนกำลังรัก กำลัง ห ล ง อะไรก็ดีไปหมด

คิด อะไรไม่ออกหรอก

ผู้หญิงทุกคนสมควรที่จะมีแฟนที่ไม่ย่อท้อ

คอยช่วยให้ความฝันของเธอเป็นจริง

ผู้ชายที่ซื่อสัตย์และกล้ าพูดตรง

ผู้ชายที่กล้ าบอกความจริงกับเราได้

แม้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่อย ากได้ยิน

ผู้ชายจริงต้องกล้ ายอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิ ด

ผู้ชายที่กล้ าบอกกับทุกคน ว่าเรานี่ละ คือ แฟน คือคนรัก

ผู้ชายที่รักเราจริงจะไม่แสดงความงกกับเรา

ต่อให้จน ไหน เค้าจะอย ากแสดงความแมนกับเรา

ด้วยการดูแลเราให้ครบถ้วน ไม่ต้องหรู ไม่ต้องแพงก็ได้

แต่ไม่เ อ าเปรียบเราแน่นอน

และสำคัญที่สุด

คนที่รักเราจริง จะพร้อมปกป้อง ทั้งร่ า งกาย จิตใจ

และเกียรติยศ ศัก ดิ์ศรีของเรา

สุดท้ายแล้ว ตัวเราเอง ต้องเป็นคน ตั ดสินใจว่า

ผู้ชายคนไหน คือคนที่ใช่ สำหรับเรา

ขอบคุณแหล่งที่มา loklilub