แนะนำอย า กหน้าเด็ก สุขภาพดี ให้ปฏิบัติตาม 3 ข้อ

หมอแอมป์ หรือ นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ผู้อำนวยการศูนย์ Bangkok Royal Life Anti Aging Center โรงพย าบาลกรุงเทพ ได้ออกมาเผยแนะนำความอ่อนวัยของคุณหมอสุดหล่อที่แทบจะเดาอายุกันไม่ออก น่าใสอย่างกับคนอายุ 16 ที่ทำให้อายุเป็นเพียงตัวเล ขไปเ ล ย จริง เห็นหน้าคุณหมอแล้ว อย า กจะเรียกน้องหมอเลยทีเดียว

ศาสตร์ชะลอวัย เป็นไปได้จริง ถ้ารู้วิธี หมอแอมป์ แนะนำการดูแลร่ า งกายด้วยศาสตร์การชะลอวัยไว้ว่า ห้ามกินน้ำตาลหลัง 6 โมงเย็น ไม่ใช่แ ค่ น้ำตาลอย่างเดียว แต่รวมไปถึงอะไรที่มีความหวานหรือน้ำตาลแอบแฝงในรูปแบบต่าง จำพวก ผลไม้ น้ำอัดลม ชาไข่มุข หรือแม้แต่อาหารที่มีรสหวาน เนื่องจากในน้ำตาลมีส า รที่ไปขัดขวางการหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth hormone) ที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูร่ า งกายเวลานอนหลับ การรับประทานน้ำตาลหลัง 6 โมงเย็น จะส่งผลให้ร่ า งย่อยน้ำตาลไม่ทัน ในตอนกลางคืนเวลานอนน้ำตาลที่เหลือจากการย่อยไปขัดขวางการซ่อมแซมร่ า งกาย ทำให้โกรทฮอร์โมนทำหน้าที่ได้อย่างไม่สมบูรณ์ การรับประทานน้ำตาลหลัง 6 โมงเย็น จึงไปขัดขวางความเย าว์วัยให้ได้รับการซ่อมแซมไม่เต็มที่

อย า กหน้าเด็ก

อย า กหน้าเด็ก เ รื่ อ งการหลับ การนอนก็สำคัญ นอนอย่าให้ข า ด หลับพักผ่อนให้เพียงพอ ในช่วงเวลาที่หลายคนจะเน้นเ รื่ อ งการออกกำลังและการรับประทานอาหารคลีน ทว่าน้อยนักที่จะให้ความสำคัญเ รื่ อ งของการนอน หมอแอมป์ ได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ซึ่งหากให้เลือกระหว่าง การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร หมอแอมป์จะเลือกให้ความสำคัญกับการนอนมากที่สุด เพราะ การนอนมีผลต่อระบบร่ า งกายมนุษย์เราเป็นอย่างมากในเ รื่ อ งของฮอร์โมน และ การฟื้นฟู ซ่อมแซมร่ า งกายในส่วนต่าง หากนอนไม่เพียงพอก็จะทำให้ร่ า งกายดูมีอายุมาก เพราะ ไม่ได้รับการซ่อมแซม

ที่สำคัญคือ ต้องนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน จะนอนวันละ 6 – 8 ชม. ก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของร่ า งกายแต่ละคน แต่ต้องนอนให้เป็นเวลา นอนหลับสนิทต่อเนื่อง และ ตื่นให้เป็นเวลา ให้ร่ า งกายเกิ?ความเคยชิน ร่ า งกายก็จะเรียนรู้ได้ว่าจะหลั่งฮอร์โมนเพื่อมาฟื้นฟูซ่อมแซมร่ า งกายเวลาไหน หากเรียงลำดับความสำคัญก็จะเป็น 3 ข้อดังต่อไปนี้ 1. นอนหลับพักผ่อน 2. อาหารที่ทาน ( ห้ามกินน้ำตาลหลัง 6 โมงเย็น ) 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ไม่หั กโหมจนเกิ?ไป หากทำทั้ง 3 ข้อนี้ได้ นอกจากจะดูอ่อนกว่าวัยแล้ว ร่ า งกายจะแข็งแรง และ สุขภาพดีขึ้นเรื่อยอย่างเห็นได้ชัดเ ล ย และ นี่ก็คือเคล็ด(ไม่)ลับส่วนหนึ่งของ นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ ที่ได้ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย

Cr. ขอบคุณเ รื่ อ งราวดีจาก : นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ , postsara , Royallife Antiaging