จากเ รื่ อ งราวได้อ่ า น งูฉก เลื่อย เ รื่ อ งเล่าเต ือนสติได้ข้ อ คิ ด ดี

จากเ รื่ อ งราวได้ อ่ า นเจอบทความในหนังสือหนึ่ง ก็เลยได้หยิบมาเพื่อให้ได้ อ่ า นกันครับ

เกี่ยวกับเ รื่ อ งของ “งู”

งูตัวหนึ่ง เลื้อยเข้าไปในโรงไม้ มันไถลเลื้อยข้ามจนไป โ ด นเลื่อยใบหนึ่งเข้าอย่างจัง

คมของใบเลื่อย บ า ดลำตัวมัน ทำมัน เ จ็ บ ปວดมาก

งูมันเลยหันหัว แว้งฉก กั ด เลื่อย

แต่ผลกลับทำให้ปากมันมี แ ผ ล เ ห ว อ ะ ห วะ โดยไม่ได้ยั้งคิด….

งูมันเข้าใจว่า มันกำลังถูกจู่โ จ ม โดยเลื่อย มันจึง ตั ดสินใจ เลื้อยโอบรอบตัวเลื่อย

แล้วจัดการรัดเจ้าเลื่อยอย่างเต็มกำลัง แต่สิ่งที่ได้คือ มันกลับถูกเลื่อย ฆ่ า มัน

และสุดท้ายมันเองที่ ต า ย ในที่สุด

อย่าคิดว่าตัวเองแน่ แล้วใช้อารมณ์

เพราะบางปัญหา อารมณ์ไม่สามารถ แก้ปัญหาได้

บางทีอาจจะคิดว่าการบ า ด เ จ็ บ เกิດจากคนอื่น

แต่จริง ปัญ หาทั้งหมด

อาจจะเกิດจากจุดอ่อนของตัวเราเอง

ซึ่งในเ รื่ อ งนี้ มีข้ อ คิ ด บางอย่างคือ ในบางครั้ง เราตอบโต้ความ โ ก ร ธ ด้วยการคิดทำ ร้ า ย คนนั้น แต่เราไม่ได้ฉุกคิดเลยว่าในที่สุดแล้ว … เราอาจเป็นฝ่ายกำลังทำ ร้ า ย ตัวเองอยู่

ในชีวิตจริง….

บางทีมันจะดีกว่า

ถ้าเราไม่สนใจต่อสิ่งที่กำลังเกิດขึ้น ไม่สนใจคนพวกนั้น

ไม่สนใจพฤติ ก ร รมเหล่านั้น แม้แต่คำพูดของพวกเขา

ในบางครั้ง มันจะดีซะกว่า หากเราไม่โต้ตอบ เพราะมันอาจจะไม่ใช่

ได้ผลลัพท์ที่ เ ล ว ร้ า ย แต่อาจเป็นภัยที่ ร้ า ยแรงขั้นถึงชีวิตกันเลยที่เดียว

อย่าปล่อยให้ความโ ก ร ธ ครอบงำชีวิตคุณ

แต่กลับเป็นความรัก ที่อยู่เหนือทุกสิ่ง

จงยิ้มเข้าไว้ แผ่ความสุข แผ่กระจายความสุขในตัวคุณออกไป

นี่คือกฎของธรรมชาติ

อาหารที่เรากิน จะถูกย่อยและถูกขับออกไปภายใน 24 ช.ม. ไม่เช่นนั้น เราจะป่ ว ย

น้ำที่เรากิน เข้าสู่ภายใน ร่ า ง กาย และจะถูกขับออกมา ในอีก 4 ช.ม. ไม่เช่นนั้น เราจะไม่สบาย

อากาศที่เราหายใจเข้าไป จะถูกดันออกมา ในเวลา 1 นาที ไม่เช่นนั้น เราก็จะ ต า ย

แล้วนับประสาอะไรกับอารมณ์ที่ไม่น่าพิศมัยต่าง

เช่น ความโ ก ร ธ ความ อ า ฆ า ตพย าบาท

ความ อิ จ ฉา ริ ษ ย า ความหวั่นไหวในจิตใจทั้งหลาย.

แต่เรากลับเก็บสิ่งพวกนี้ไว้กับเรา เป็นแรมเดือนแรมปี

หากอารมณ์ແย่ ทั้งหลายยังไม่ถูกกำจัดออกไปจากใจเรา…

มันก็จะกัดกร่อนจิตใจส่วนดี และทำให้ ร่ า งกายนี้ เ จ็ บป่ ว ยตามไปด้วย

การมีสติ กลับมารู้สึกตัว ถือเป็นวิธีที่ไว และให้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด ในการชนะอารมณ์ลบ ในจิตใจของเราเอง