ปลายปี62 นี้ มีเฮลั่นบ้าน กับคนเกิ ด5 วันต่ อไป นี้ มีเก ณฑ์รั บทรั พย์ใหญ่ร ว ยไม่รู้ตัว มีเงิ นจ นเพื่อนต กใ จ

เตรียมตัวให้ดี มีโชค แ บ บ ง ง ไม่รู้ตัว ร ว ยข้ามคืน ตื่นขึ้นมา ให้รีบ ความโช ค นี้ไว้อย่าปล่อยให้หลุดมือไป

เฮลั่นบ้าน อั น ดั บที่ 5 ท่านที่เกิດวันอาทิตย์

ด ว งชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิน โชคลาภ ความฝั นงูใหญ่หรือพญานาคจะให้โชค

มีเกณฑ์รับเงินสดหลักล้ า นเอาไปปลดห นี้ปลดสิน ตั้งตัวได้เลย สำหรับใครที่อย ากได้บ้าน ยื่นกู้ไฟแนนซ์ซื้อบ้านไป มีเกณฑ์ได้บ้านสมใจ

ช่วงนี้ให้s ะวั งมีเกณฑ์ต้องเสียเงินไปกับการซ่อมบำรุงยวดย านพาหนะหรือที่อยู่อาศัย อย่าชะล่าใจใช้เงินจนหมดกระเป๋าแบบที่เคย

โดยไม่ได้มีเงินสำรองไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน จะลำบากเอา จะบากหน้าไปยืมใครก็ไม่ค่อยได้เพร าะเป็นคนหน้าบาง โกหกไม่เก่ง

ใช้ของอะไรให้ทะนุถนอมระมัดs ะวั งในช่วงนี้ หากไม่อย ากต้องเสียเงินซื้อใหม่ และหลังวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 16 มกร าคม 63 เป็นต้นไป

หากคิดทำอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่ง โดยเฉพาะค้าขายออนไลน์ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

ทีสำคัญ ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโ ก ง จะทำให้ด ว งท่านดีย าวจนถึงปี 2563 เลย

การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอ ก าส ก็จะชา วยเสริมด ว ง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

เฮลั่นบ้าน อั น ดั บที่ 4. ท่านที่เกิດวันเสาร์

สำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่ด ว งชะตาท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเ ศ ร ษฐีใหม่ ป้ายแดง ก่อนสิ้นปี ทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัว

พนักงานบริษัท หรือรับร าชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้า หากคิดทำอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่ง โดยเฉพาะค้าขายออนไลน์

หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ทีสำคัญ ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโ ก ง จะทำให้ด ว งท่านดีย าวจนถึงปี 2563 เลย

ด ว งชะตาปลายปีหลังจากนี้กำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะในเ รื่ อ งการเงิน หลังวันที่ 16 ธันวาคม

ถึง 16 มกร าคม 63 เป็นต้นไป ด ว งชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิน โชคลาภ ตัวเลขเกจิดังจะให้โชค

มีเกณฑ์รับเงินสดหลักแ ส นเอาไปปลดห นี้ปลดสิน แถมยังมีเงินมาซื้อของที่อย ากได้มานานสมใจอย าก

เฮลั่นบ้าน อั น ดั บที่ 3. ท่านที่เกิດวันอังคาร

หลังวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 16 มกร าคม 63 เป็นต้นไป ด ว งชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิน โชคลาภ

ตัวเลขยวดย านพาหนัผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชค มีเกณฑ์รับเงินสดหลักล้ า นเอาไปปลดห นี้ปลดสิน ตั้งตัวได้เลย สำหรับใครที่อย ากได้รถ

ยื่นกู้ไฟแนนซ์ซื้อรถไป มีเกณฑ์ได้รถสมใจ สำหรับคนโสดและแม่ม่าย จะมีเ พ ศ ตรงข้ามหน้าตาดี

ทีผ่านการหย่าร้างเข้ามาทำความรู้จัก หากคุยกันถูกคอ ทัศนคติไปด้ วยกันได้ มีเกณฑ์คบกับคนนี้เป็นแฟนจริงจังสูงเลย

ด ว งชะตาท่านหลังจาก 11 ธันวาคมเป็นต้นไปถือว่า ด ว งบุญรั ก ษ าพระคุ้มครองเลยก็ว่าได้ ต่อให้ด ว งตกจะเจอเ รื่ อ งร้ า ยยังไง หนักก็กลายเป็นเบา

ศั ต รูคนคิดร้ า ยในที่เรียนหรือที่ทำงาน จะแ พ้ภั ยตัวเอง และห า ยออ ก ไปจากชีวิตเร าเร็วนี้ คนที่เคยเข้าใจผิดเร า

คนที่ไม่ชอบขี้หน้าเร าจะเริ่มคิดได้ และอย ากเข้ามาเป็นเพื่อนกับเร า ก็อยู่ที่เร าแล้วว่าจะให้อภัยเขาหรือไม่

เฮลั่นบ้าน อั น ดั บที่ 2 ท่านที่เกิດวันจันทร์

การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอ ก าส ก็จะชา วยเสริมด ว ง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

หลังวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 16 มกร าคม 63 เป็นต้นไป ด ว งชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิน โชคลาภ เด็กน้อยจะให้โชคใหญ่

อาจเป็นลูกเพื่อน ลูกตัวเอง หรือกุมาร ก็ได้ มีเกณฑ์รับเงินสดหลักแ ส นเอาไปปลดห นี้ปลดสิน ตั้งตัวได้เลย สำหรับใครที่อย ากได้รถ

ยื่นกู้ไฟแนนซ์ซื้อรถไป มีเกณฑ์ได้รถสมใจ สำหรับคนโสดและแม่ม่าย จะมีเ พ ศ ตรงข้ามบุคลิคดี ผิวพรรณดี เข้ามาทำความรู้จัก หากคุยกันถูกคอ

ทัศนคติไปด้ วยกันได้ มีเกณฑ์คบกับคนนี้เป็นแฟนจริงจังสูงเลย และสำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่ด ว งชะตาท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเ ศ ร ษฐีใหม่

ป้ายแดง ก่อนสิ้นปี ทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับร าชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้า หากคิดทำอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่ง

เฮลั่นบ้าน อั น ดั บที่ 1. ท่านที่เกิດวันศุกร์

หลังวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 16 มกร าคม 63 เป็นต้นไป ด ว งชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิน โชคลาภ

ตัวเลขจากคนที่เพิ่งเสีย หรือฝั นเห็นคนที่เพิ่งล่วงลับไปแล้ว จะให้โชคใหญ่ มีเกณฑ์รับเงินสดหลักล้ า นเอาไปปลดห นี้ปลดสิน

หลังจาก 16 ธันวาคมเป็นต้นไปให้s ะวั งต้องเสียเงินไปกับเ รื่ อ งสุขภาพ ดังนั้นช่วงนี้ควรพักผ่อนดูแลสุขภาพตัวเองบ้าง

อย่าโหมงานและเรียนหนักจนเกินไป อาจล้มป่ วยเข้าโรงบาลจนต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ คนมีเงินเก็บเงินออมก็จะห า ยออ ก ไปเยอะเลย

คนไม่มีเงินก็ต้องไปลำบากญาติอีก บางร ายอาจต้องถึงขายทรัพย์สินออ ก ไปเลยก็มี

ดังนั้นควรรั ก ษ าสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ให้s ะวั งการปວดหลังหรือหัวไหล่ให้ดี จะกระทบกับสุขภาพระยะย าวได้

สำหรับใครที่อย ากได้บ้าน ยื่นกู้ไฟแนนซ์ซื้อบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ไปไป มีเกณฑ์ได้บ้านหรือทาวน์เฮาส์สมใจ สำหรับคนโสดและแม่ม่าย จะมีเ พ ศ ตรงข้ามบุคลิคดี มีฐานะ หน้าที่การงานสูง

เข้ามาทำความรู้จัก หากคุยกันถูกคอ ทัศนคติไปด้ วยกันได้ มีเกณฑ์คบกับคนนี้เป็นแฟนจริงจังสูงเลย

และสำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่ด ว งชะต าท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเ ศ ร ษฐีใหม่ ป้ายแดง ก่อนสิ้นปี ทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับร าชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้า

เมื่อท่านได้อ่ านแล้วดี กดแ ชร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิດวันเดียวกับท่านร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้ วย

ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต โชคลาภมากมาย ขอให้ร วยทรัพย์ ร วยโชค มีบ้าน มีรถ มีทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้ วยเทอญ ส าธุ บุญส่งผ ล จ้า

ที่มา fe eds od