คุณหมอแนะ “ควรใช้เวลา 3 นาทีทุกวัน” ร่ า งกายเปลี่ยน สุขภาพดีได้ไม่รู้ตัว

ว่าด้วยเ รื่ อ งของ สุขภาพ คุณหมอแนะนำเพียง ขยับ 3 นาที เลืoดลมภายในร่ า งกายก็จะขยับหมุนเวียนไปได้ทุกส่วน ส่วนจะช่วยในการขจัดของเสียที่สะสมอยู่ในร่ า งกายมานานหลายปีให้หายไปได้ หลังจากผ่านไป 10 นาที คุณจะรู้สึกได้ว่าถึงความสบายตัว

ถ้าปฏิบัติอย่างเป็นประจำ อาการปວดหลังและอาการนอนไม่หลับก็จะสามารถหายไปด้วย รวมถึงอาการปວดหัว อาการท้องผูก โ ร คริดสี๑วงทวาร ก็จะทุเลาลงหรือถึงขึ้นหายเป็นปลิดทิ้งอีกด้วย

การขยับร่ า งกาย 10 นาที เท่ากับการวิ่งช้า 5 กิโลเมตร

การขยับร่ า งกายถือว่าเป็นวิธีกายบริหารสุดมหัศจรรย์มาก เพียงใช้เวลาบริหารเพียง 10 นาที ก็เหมือนกับการได้วิ่งจ๊อกกิ้ง 5 กิโลฯ ออกกำลังกายวันละ 30 นาทีทุกวัน เพียง 1 เดือน คุณจะผลลัพธ์เท่ากับการรำชี่กง 3 ปี และทำให้ร่ า งกายห่างไกลจากโ ร คต่าง อีกด้วย เมื่อท้องฟ้า พื้นดิน และร่ า งกายผสานรวมกันเป็นหนึ่ง ร่ า งกายของเราก็จะเริ่มแข็งแรงมากขึ้น

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อและก ร ะ ดู ก

เพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มการทำงานของแต่ละข้อต่อ นอกจากนี้ยังสามารถกำจัดไขมันส่วนเกินอีกด้วย

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทส่วนกลาง

การได้ขยับออกกำลังกาย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทส่วนกลางซึ่งเป็นส่วนที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้อยู่ทุกวัน ทำให้ร่ า งกายสามารถทำงานได้ดีขึ้น การเคลื่อนไหวของอวัยวะสามารถประสานงานกันได้ดีขึ้น ส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตและสารอาหารในเลืoด เพิ่มสมรรถภาพทางกาย

สามารถปรับสนามแม่เหล็กของร่ า งกายมนุษย์ได้

สนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ของโลก สนามแม่เหล็กขนาดเล็กของมนุษย์ หลังจากการออกกำลังกายแล้ว จะช่วยปรับสนามแม่เหล็กขนาดเล็กของร่ า งกายมนุษย์ ทำให้เซลล์ในร่ า งกายมีการทำงานที่ดีขึ้น เสริมสร้างร่ า งกายให้แข็งแรง นอกจากนี้การปรับสนามแม่เหล็กของร่ า งกายจะช่วยให้การไหลเวียนโลหิตและการเผาผลาญอาหารดีขึ้นอีกด้วย

การออกกำลังกายแบบขยับตัวนี้สามารถยืนทำก็ได้ นอนทำก็ได้ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

– ให้ดื่มน้ำอุ่น 1 แก้วก่อนเริ่ม

– นอนหงายบนเตียง อย่าให้หมอนสูงเกินไป

– ปล่อยแขนและขาทั้งสองข้างให้สบาย

– หลังจากพัก 1 นาที ให้ค่อย ยกมือและเท้าขึ้น

– แขนขาอยู่ที่ 90 องศากับลำตัว

– แล้วเขย่าแขนขาของคุณ ครั้งละ 3-5 นาที ทำ 1 ครั้งทุกเช้าเย็น

แบบยืน

– ยืนทำตัวให้สบาย ไม่คิดฟุ้งซ่าน หลับตา แยกเท้าทั้งสองข้างระดับเดียวกับไหล่ มือทั้งสองข้างปล่อยวางตามปกติ จากนั้นใหใช้กำลังขาของคุณขยับโยกตัวเล็กน้อย มือทั้งสองและร่ า งกายขยับตามขาที่สั่น ทำ 1 ครั้งทุกเช้าเย็น

– ผู้ป่ ว ยที่มีความดันโลหิตสูง หรือขาไม่มีแรง ให้วางแขนทำมุม 90 องศา ส่วนผู้ป่ ว ยที่มีอาการปວดหลังส่วนล่างและผู้ป่ ว ยโ ร คหัวใจ ให้วางแขนทำมุม 50 องศาแทน

หมายเหตุ :

– การออกกำลังกายด้วยวิธีนี้ สามารถออกกำลังกายได้ตามลำพัง และสามารถทำเพื่อเป็นการอบอุ่นร่ า งกายก่อนทำกิจกssมอื่น ได้ หลังจากขยับเขย่าตัวแล้ว การทำงานของส่วนต่างของร่ า งกายได้รับการกระตุ้นให้พร้อมทำงาน สามารถถือเป็นการรำมวยจีนได้ ในช่วงฤดูหนาวสามารถสามารถทำร่ า งกายอบอุ่นก่อนออกกำลังกายได้

– การออกกำลังกายควรอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ควรเร็วเกินไป เวลาไม่ควรย าวเกินไป อย่ารู้สึกເครียດและใช้แรงโดยมากเกินไป