ไม่จำเป็นต้องคิดເເค้น คนที่ทำไม่ดีกับเรา ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกssม

ทุกคนต้องเคยเจอปัญหาการโดนอิ จ ฉ า กล่าวร้ า ย ฯลฯ แล้วไม่รู้จะทำอย่างไ รคุณจะไม่ชอบการที่ต้อง ลดตัว ไปโต้เถียง คิดເເค้น หรือ อธิบายความจริง ให้กับคนอื่นที่ “หูเบา” ซึ่งเหตุการณ์ต่าง

เพราะอธิบายยังไง คนประเภทนี้ ก็จะเอาเ รื่ อ งคุณให้ได้ พย าย ามเถียงข้ๅงคู จะไม่ฟังเหตุผลใดทั้งสิ้น เพราะจุดประสงค์ของเขา ไม่ใช่การ “สืบหาข้อเท็จจริง” แต่เป็นการ “ต้องการเห็นคุณແย่ลง” พวกเขาจะได้รู้สึกดีกับตัวเอง ขึ้นมาอีกหน่อย (คนที่ “เห็นคุณค่าตัวเองต่ำ” มักจะใช้วิธีหาทางทำร้ า ย คนอื่น เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น)

การไปโต้เถียงกับคนแบ บนี้ จึงไม่มีวันจบ แต่การไปโต้เถียงจะทำลาย “ความสงบใจ” ของคุณเอง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา “ยอมไม่ได้” เพราะเสียประชากรดี ให้กับฝ่ายอธรรมไป คนดีอย่างเรา จึงต้อง “ไม่เป็นเหยื่อ” คนเหล่านี้

วันนี้ ผมมีหลักคิดที่เป็น “กฎจักรวาล” (ธรรมะ) ที่จะช่วยคุณได้ครับ

1 อย่าลืมว่าคนที่อิ จ ฉ าคิดร้ า ยเ ก ลี ຍ ด ชังชัง คนอื่นก็เหมือน “ตกนsกทั้งเป็น” อยู่แล้ว

ใจที่ร้อนรุ่ม ເครียດ กังวล นั่นแหละ คือนsก (เคยได้ยินไหม “สวรรค์อยู่ในอก นsกอยู่ในใจ” นี่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด) การอิ จ ฉ า เ ก ลี ຍ ด ชัง คนอื่น จึงเป็น “การทำโทษ” คนนั้น อยู่แล้วกssมเห็นทันตาอย่าไปคิดแก้ເເค้นเขา ให้ “กฎแห่งกssม” จัดการดีที่สุด เพราะถ้าคุณตอบโต้ในทางร้ า ยมันจะเป็น “กssม” ของคุณด้วย

2 ข้อสำคัญคือ คุณอย่าถูกคนแบ บนี้ ลากไปลง “ นsกในใจ” กับเข า ด้วย

คุณต้องอยู่บน “สวรรค์ในอก” ของคุณ โดยไม่ยอมลงไป “ทุกข์” กับพวกเข า ด้วย แม้แต่นิดเดียว เพราะถ้าคุณลดความสุขและสงบใจของคุณ มีความทุกข์เพิ่มขึ้น เพราะคนเหล่านี้ แปลว่า เขาชนะ หมายความว่า เรามีหน้าที่ ดูแล “จิต” และ “ใจ” ของเรา ให้มีความสุข เสมอ 100% ไม่รุ่มร้อน ไม่ເครียດ ไม่กังวล อย่าลดความสุขตัวเอง (เพราะการมีความทุกข์เพิ่ม = นຣก ในใจ)

ใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ คุณทั้งสิ้น เหมือนมี “เกราะกำบัง” น้ำลายย าພิษของคนอื่นคนที่อิ จ ฉ า เ ก ลี ຍ ด ชังคุณจะ “ยิ่งปี๊ด” เพราะเ รื่ อ งที่เค้าทนไม่ได้ คือ เห็นคุณมีความสุข มีคำกล่าวว่า “การแก้ເເค้นที่ดีที่สุด คือ คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น”

ผมเห็นด้วย เพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้น มีความสุขขึ้น คนขี้ การเห็นคุณมีความ ทุกข์ ร้อนใจ (ตกนsกในใจ) เหมือนพวกเขา เรายอมได้หรือ ที่จะให้เขา “สะใจ” พวกเราในเพจนี้ ไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะ มาอยู่ “บนสวรรค์ในอก” กับพวกเราต่อนะ เป็นกำลังใจให้ คุณทำได้

3 ลงมือทำบางสิ่ง ที่ปกป้องตัวคุณเอง

การไม่ยอมให้น้ำลายคนอื่น มาเป็น “ย าພิษ” ในใจคุณ ไม่ได้หมายความว่า คุณยอมเป็น “พรมเช็ดเท้า” ให้คนอื่นให้ไตร่ตรองอย่างดี ในการที่คุณจะได้ทั้งสองอย่างคือ

1 มีเกราะป้องกันจิต ไม่ให้ตัวเราคิดลบ และ ทุกข์ ไปกับคนคิดร้ า ยด้วย

2 มีมาตรการป้องกันตัวของเราเอง เพราะเราต้องเป็นคน “ฉลาด และมีไหวพริบ” ในโลกนี้ด้วย

สรุปก็คือ
ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนควบคุมทั้งหมด 100% เพราะ ความสุขอยู่ในใจของคุณเอง อย่าลดตัวไปตอบโต้คนชั่ວ ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน พวกเขาจะเก่งกว่าคุณ ในวิธีการต่ำแบบนั้น พวกเราในเพจนี้ เป็น “ประชากรคนคิดบวก” ไม่ยอมเสียจำนวนประชากรนะครับ เราเป็นกำลังใจให้ สำหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่ครับ

แหล่งที่มา : thatlikegood.com