10 สาเห ตุ ที่ทำให้คู่รักเลิ กกันมากที่สุด

1 เอ าแต่ใ จตัวเอง

เป็นเ รื่ อ งธรรมดามาก ที่ทุกคนต้องเอ าแต่ใ จตัวเองกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าใครจะเ อาใ จตัวเองมากหรือน้อยเท่านั้นเองค่ะ บางคนคิดว่าเป็นคนเอ าแต่ใ จตัวเองน้อย แต่ความจริงแล้วมากเนี่ย ยิ่งแ ย่เข้าไปใหญ่เลย

2 ทำตัวเป็นเจ้าของมากเกินไป

การที่คุณแสดงตัวให้ใครต่อใครได้รู้ว่า คุณกับเขาเป็นแฟนกันเนี่ย ก็ไ ม่ใช่เ รื่ อ งแปล ก เพียงแต่บางครั้งคุณอาจแสดงความเป็นเจ้าของเขา ในลักษณะที่เป็นเงาตามตัวกันเลย เช่น ไปไหนไปด้วย ตัวติดกันเป็นปาท่องโก๋ โดยไ ม่ให้เขามีเวลาส่วนตัวแม้แต่นิดเดียว ก็อาจเป็นปั ญหาได้เหมือนกัน

3 หึ ง แบบไ ร้ขีดจำกัด

คงจะห้า มกันได้ຍาก เ รื่ อ งความหึ งเนี่ย แต่ต้องมีลิมิตกันบ้างนะคะ ไ ม่ใช่ว่าเพื่อนคุยด้วยก็ยังหน้ามืดตามัว หึ ง ขนาดนั้น คงจะไ ม่ไหว บางคนเข้าขั้นโทรเช็คตลอดเวลา อันนี้น่าเป็นห่ว งมากค่ะ

4 บอกเ ลิกทุกครั้งที่ทะเล าะ

ส่วนใหญ่จะเกิດจากฝ่ายหญิงซะมากกว่า จริง แล้วก็พูด อຍากให้เขามาง้อเท่านั้น ซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้ผลในช่วงแรกเท่านั้นค่ะ แต่หลัง ล่ะก็ เอ้า อຍากเลิ กดีนัก เลิ กเลยดีกว่า น้ำตาเช็ ดหัวเข่ าค่ะ

5 ไปเ จ๊าะแ จ๊ะกับคนอื่น

ถือได้ว่าคุณไ ม่ได้ให้เกียรติคนที่คุณรักเลย ซึ่งทุกคนก็ย่อมหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเอง บางครั้งอาจทำเพื่อให้อีกฝ่ายหึงเล่น เป็นการคอนเฟิร์มว่าคุณเองก็มีค่าสำหรับพวกเขา แต่ต้องระวั งนะคะ เพราะมองอีกมุมคือ คุณไ ม่แคร์ความรู้สึกของเขาเลย และถ้าเป็นอย่างนั้น ก็ไ ม่รู้จะอยู่ด้วยกันไปทำไม อีกกรณีหนึ่งที่หญิงหรือชายไปชอบเพื่อนของฝ่ายหนึ่ง นอกจากจะทำให้มิตรภาพระหว่างเพื่อนแต กสะบั้นแล้ว คนอื่นจะมองคุณเป็นคนไ ม่ดีเอามาก ด้วย ข้อนี้ต้องคิดให้ดีค่ะ

6 เชื่ อเพื่อนมากเกินไป

บางครั้งเพื่อนก็ไ ม่อຍากให้คุณมีแฟน ซึ่งก็โท ษไ ม่ได้อีกนั่นแหล่ะค่ะ เพราะจากที่เคยเจอกัน ทานข้าวด้วยกันทุกวัน ก็กลับกลายเป็นว่า คุณไปตัวติดกับแฟนแทน หรืออาจจะด้วยความหวังดีมากเกินไป ก็เลยคิดแทนคุณไปหมด ว่าแฟนคุณดีพอหรับคุณหรือเปล่า

7 โกร ธแล้ว ไ ม่พูดด้วย

เป็นสาเห ตุที่ทำให้คู่รักเลิ กร ากันมากที่สุดเลยก็ว่าได้ อาการแบ บนี้จะทำให้อีกฝ่าย รู้สึกว่าตัวเองไ ม่มีค่า หรือบางทีเ รื่ อ งที่โกร ธอาจมาจากความเข้าใ จผิ ด แล้วไ ม่พูดกัน ก็ไ ม่สามารถปรับความเข้าใ จกันได้

8 นัดแล้ว ไ ม่เป็นนัด

การเลื่อนนัด ประเภทเลื่อนแล้วเลื่อนอีก หรือว่ามาเลทแบบ นัดเช้ามาบ่ายนัด บ่ายมาเย็น อากา รแบ บนี้เนี่ย บางคนเขารอบ่อย รอไปรอมา เลิ กรอตลอดไปเลยก็มีนะคะ

9 พูดจาข่ มกันต่อหน้าคนอื่น

อาจจะเพียง อำกันเล่น แต่บางคนอำกันแ รงเกินไป อาจจะเกิດการทะเ ลาะกัน ได้ ซึ่งเป็นสาเห ตุเล็ก ที่จะนำไปสู่ความบานปลายได้ค่ะ

10 โ กหก

บางคนโ กหกเป็นนิ สั ย ทั้งที่บางทีไ ม่ได้ตั้งใ จ แต่ถ้าอีกฝ่ายเข้าใ จก็คงไ ม่เป็นไร แต่ขอบอกว่าเ รื่ อ งอ ย่า ง นี้ น้อยคนนักถึงจะยอมเข้าใ จค่ะ