“คู่ชีวิต” ไม่ต้องดีที่สุด แต่ขอ “เข้าใจกัน ก็พอแล้ว”

แม้นมี… ” วาสนา ”
ขอ บ้านแสนสงบสุข

ไม่หวัง อัครสถานหลังใหญ่มั่นคง

หากแต่ แข็งแรงอบอุ่น

ด้วย” ความรักใคร่กลมเกลียว ”

ไม่หวัง บ้านสวยงามเลิศหรู

หากแต่ งามหมดจรด

ด้วยจิตใจของคนในครอบครัว ที่ ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวัง พร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรรค์

หากแต่ เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ

รายล้อม ด้วย ” เพื่อนบ้านเป็นมิตร ”

ขอ ” มีคู่ชีวิต ที่เข้าใจกัน ”

ไม่หวัง ว่าต้องดีที่สุด

หากแต่ ดีสมกัน ” ศีลเสมอกัน ”

ไม่หวังว่า สวย-หล่อลากดิน

หากแต่ เดินไปด้วยกันแล้ว ” ส่งเสริม ”

ไม่หวัง เป็นช้างเท้าหน้า – เท้าหลัง

หากแต่ เดินเคียงข้างกันไป

ในทุก วัน ดี-ร้ า ย ” ด้วยรอยยิ้ม ”

ขอ ” มีงานที่รัก เป็นเสาหลัก ”

ไม่หวัง งานที่มีหน้ามีตาอวดใคร

หากแต่ เป็นงาน ที่ทำแล้วมีความสุข

นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี

ไม่หวัง รายได้มหาศาล

หากแต่ สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้

” สำคัญ ” คือ ไม่มีหนี้สิน

จากสินทรัพย์เสื่оมราคา เพื่อรั กษ า หน้าตาในสังคม

ขอ ” บั้นปลายแห่งชีวิต ที่สุขภาพดี ”

ไม่หวัง บั้นปลายประสบความสำเสร็จ เป็นตำนาน

หากแต่ มีสุขภาพที่ดี ตามวัย

ไม่มีโ ร คภัยไข้เจ็ບ ทຮมานตัวเองและคนรอบข้าง

ไม่หวัง ลูกหลานคลานหมอบรอรับ มรดกสมบัติเอาหน้า

หากแต่ ลูกหลาน ” รัก และรู้คุณ ”

น้อมรับมรดกแห่ง ” วาสนา ” ต่อไป เป็นมาดกล้ำค่า

ขอ ” ลูกเป็นคนดีของสังคม ”

ไม่หวัง ยัดเยียดให้ลูกเป็นหนึ่ง ในทุก ด้าน

หากแต่ มีปัญญาเอาตัวรอด ” เลี้ยงดูตัวเองได้ ”

ไม่หวัง ให้ลูกโดดเด่น นำสมัย

หากแต่ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ

มีมารย าท จนใคร ที่ได้รู้จัก” เมตตาเอ็นดู ”

และสำคัญ คือ มีปัญญา ” แยกแยะชั่ ว-ดี ” ได้

อย่าให้ใคร ด่ามาถึง พ่อ-แม่ว่า… ไม่สั่งสอน

สุดท้าย หากยังเหลือ ” วาสนา ”

ไม่หวัง งานศ พ แห่งเกียรติยศ

หากแต่ ลมหายใจสุดท้าย ที่ ” สงบ ”

พร้อมหน้า พร้อมตาลูกหลานร่ำลา

ตั้งจิต ” อ ธิษฐ าน ” จะทำให้ ได้ดั่งหวัง

ด้วยขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พย านในมุ่งมั่น

มิใช่” ดลบันดาล ” ตั้งใจกราบพระผู้ปฎิบัติดี

เพื่อชี้แนะ เข็มทิศทางไปสู่ ” วาสนา ”

มิหวัง ปาฎิหาริย์ แห่งคุณวิเศษ คุณพระ

บทสรุปแห่ง…. มี หรือไม่มี ” วาสนา ” นั้นไซร์

เราทุกคน ล้วน เลือกได้เอง อย่างแท้จริง …

ขอขอบคุณที่มาจาก : มดงาน บ้านรอยยิ้ม