4 ลักษณะของลูก ที่เกิດมาทวงหนี้ มีกssมเก่าร่วมกัน

กฎแห่งกssม 3 ชาติ มนุษย์ทุกคนเกิດมาต่างหนีไม่พ้น

พบ พราก สุข ทุกข์ เ ศ ร้ า อภัย ເເค้น รัก ชัง นี่คือผลของกssม กระทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกssม

สามีภรรย า เองก็มีกssม ร่วมกันมา ไม่ว่าจะ กssมดี หรือกssมชั่ ว ถ้าไม่มีกssมร่วมกันมาเลย ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้

ส่วนบุตรธิดา นั้นคือ หนี้ ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้ หรือชดใช้หนี้ ก็สุดแท้แต่เวรกssมที่ทำมา

หากไม่มีหนี้ ไม่มาเกิດเป็น บิดา มารดา ลูกกัน ได้ เช่นนั้น สามีภรรย าคู่ใด ที่มี กssมดีร่วมกันมา ย่อมสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร

ส่วนสามีภรรย า ที่มี กssม ชั่ ว ร่วมกัน มาแต่อดีตชาติ ย่อม ทะเลาะเบาะแว้ง บ้านแตกสาแหรกข า ด ไม่อาจอยู่ร่วมกัน จนวันสุดท้าย ส่วน บุตรธิดานั้น จะมาเกิດใน 4 ลักษณะต่อไปนี้

1 มาแทนคุณ

ด้วยบุญในอดีต ที่ได้สั่งสมร่วมกันมา ด้วยพระคุณที่มีต่อกัน จึงได้มาเกิດเป็นครอบครัวเดียวกัน เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า ลูกกตัญญู

เขามาเพื่อที่จะทดแทนคุณ เป็นเด็กดี ฉลาด เชื่อฟัง เขาเหล่านี้ไม่มีทาง จะทำอะไรเสียหาย ให้บิดามารดาต้องกลัดกลุ้มกังวลใจ

2 มาล้างເເค้น

ด้วยกssมในอดีต ที่ได้สร้างร่วมกันมา จึงได้มาเกิດเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อเติบใหญ่ก็จะกลายเป็นลูกล้างผลาญ ทำให้ครอบครัวล่มสลาย เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า ลูกทรพี

เขามาล้างເເค้น ดังนั้น อย่าได้ผูกเวรไว้กับเขา เจ้ากssม นายเวรที่อยู่ภายนอก ยังพอป้องกันได้ แต่นี่เกิດมาเป็นลูกหลานในบ้านใน ตระกูลแล้ว จะทำอย่างไรดี

ดังนั้น อย่าทำร้ า ยใคร อย่า ฆ่ าแกงกัน เพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวจากกันเช่นกัน

3 มาทวงหนี้

ชาติก่อนหนหลัง บิดามารดาเป็นหนี้ไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน หนี้ที่ว่าคือ หนี้เงิน ไม่ใช่หนี้ชีวิต เขาจึงเกิດมาเพื่อทวงหนี้คืน หากเป็นหนี้กันน้อย เกิດมาให้ดูแลปีสองปีเขาก็จากไป

เราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่ เมื่อใช้หมด เขาก็ไป ต่อให้คุณรักเขามาก ไหน เขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณ หากเป็นหนี้เขาเยอะ เลี้ยงจนเติบใหญ่

จบมหาวิทย าลัย เรียนจบวันนั้น ก็จากวันนั้น เขาไม่อยู่รับใช้เรา เพราะมาทวงหนี้ หนี้หมดก็จากไป หากเป็นหนี้บิดามารดาน้อย ก็เลี้ยงดูตามอัตภาพเหมือนที่เราเคยพบเห็น

เลี้ยงบิดามารดาประหนึ่งคนรับใช้ในบ้าน เพราะอะไร เพราะมาใช้หนี้ กssม ลูกประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ก็หล่อเลี้ยง กาย ไม่หล่อเลี้ยงจิตใจ เลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพ และความกตัญญู

ซึ่งต่างจากบุตรที่เกิດมา เพื่อทดแทนคุณ ประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกาย ยังหล่อเลี้ยง จิตใจบุพการีด้วย หลักธรรมในข้อนี้ มิใช่เพียง ลูกหลาน ยังรวมทั้งญาติพี่น้อง และคนรอบข้างทั้งหลาย

ที่เราได้รู้จัก และเคยได้อยู่ร่วมกันมา หากแต่เป็นเพราะ กssมที่ก่อกันมา หนักหนา หรือ เบาบาง หากบุญคุณ ความເເค้นหนักหนา ก็เกิດมาเป็นสามีภรรย า และลูกหลานพี่น้อง

หากบุญคุณ และความເເค้นเบาบาง ก็เกิດมาเป็นญาติสนิทมิตรสหาย คุณเดินซื้อของในตลาด อยู่ คนแปลกหน้า ก็มายิ้มให้คุณและ คุณก็ยิ้มตอบ ล้วนเป็นบุญกssม แต่ชาติปางก่อน

แต่ถ้าคุณรู้สึก ขัดหูขัดตา แถมไม่พอใจ ยังถมึงตาใส่ฝ่ายตรงข้ามอีก นี่ก็ล้วนเป็นบุญกssม แต่ชาติปางก่อนเมื่อเข้าใจในกฏแห่งกssมเหล่านี้ เราจะได้ไม่ผูกกssมด้านดำเพิ่ม แต่จงผูกกssมด้านขาวซึ่งเป็นกssมดีจะดีกว่า

4 มาใช้หนี้ชาติก่อนหนหลัง

เขาเป็นหนี้บิดามารดาไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน เมื่อเขาเกิດมาในชาตินี้ จึงต้องทำงาน หาเงิน เหน็ดเหนื่อย เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา

แต่ก็อยู่ที่ว่า เป็นหนี้บิดามารดามาก น้อยเพียงใด หากเป็นหนี้มาก ก็ต้องเลี้ยงดูบิดามารดา เป็นอย่างดี

แล้วจะแก้ไขอย่างไร หากเราและลูกหลานผูกกssมที่ไม่ดีต่อกันมา แต่ปางก่อนแล้ว คำตอบก็คือ นำพาลูกหลานเข้าวัด หมั่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรม

เมื่อต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรม ย่อมแปรกssมร้ า ย ให้กลายเป็นกssมดีได้ ย่อมคลายความจองจำ คับເເค้นให้สลายคลายลงได้

เช่นนี้ที่เราเรียกว่า เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต เปลี่ยนร้ า ย กลายเป็นดี

ที่มา postsod