ลายมือของคุณ แ ส ด งถึงนิสั ยที่แท้จริ งในตัวคุณ ได้แ ม่ น จริง

ลายมือของคุณ แ ส ด งถึงนิสั ยที่แท้จริ งในตัวคุณ ได้แ ม่ น จริง

หลายคนคงไม่เคยสังเกต ลายมือของตัวเองกับคนข้างๆ ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

วันนี้เรามี ลายมือมาให้ดูกันค่ะ สังเตลายมือของตัวเอง และคนรอบข้างไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือคนในครอบครัวดูนะคะ ตรงม า กจริงๆ

การดูด วงลายมือ ด วงเส้นลายมือ เพียงแค่เส้นหัวใจเส้นเดียว ก็สามารถทำนายนิสัยและความรักของตัวคุณเองได้แล้ว

เส้นหัวใจนั้นหรือที่เรียกกันอีกอย่ างว่าเส้นความรัก ไม่เพียงแต่สามารถ

บ่งบ อ ก เรื่องของความรักคุณได้ แต่มันยังสามารถบ่งบ อ ก ว่าคุณเป็นคนประเภทไหน มีนิสัยใจคอเป็นอย่ างไร

ถ้าไม่เ ชื่ อก็ลองยื่นมือซ้ายของคุณ อ อ ก มาเช็คดูว่าจะไม่จริงหรือเปล่า

หรือว่าแอบมองคนข้างๆ ดูก็ได้ว่าเขามีเส้นลายมือเป็นอย่ างไร แล้วมาเปรียบเทียบกับด วง

ชะต าเส้นลายมือทั้ง 4 ข้อนี้ดู ดูต ามภาพทั้ง 4 ภาพ เห็นหัวใจของคุณใกล้เคียงกับภาพใดม า กที่สุด แล้วลองเปรียบเทียบดูดีๆ จะมีคำตอบอยู่ด้านล่าง

1 คุณเป็นผู้ประเภทที่ว่าตั้งใจทำงานม า กๆ

คุณเป็นคนที่รักในเรื่องของการมีอิสระ เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัว ในเรื่องงานนั้นควรจะมีสติปัญญ า

ที่เฉียบแหลมม า กกว่าผู้อื่น เป็นคนที่มีบุคลิกชัดเจน เป็นคนที่สามารถเป็นผู้นำคนได้

เมื่อคุณมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต หรือเป้าหมายใดๆ ก็ต าม คุณจะไม่ลังเลต่อเป้าหมายนั้นโดยเด็ ดข าด

เพราะคุณเ ชื่ อว่า ความพย าย ามและความตั้งใจของคนนั้น จะเป็นแรงผลั กดันให้คุณประสบความสำเร็จ และมีอนาคตได้ที่ดีอย่ างแน่นอน

สำหรับความรักคุณอาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้บ้างเล็กน้อย อาจจะมีบ้างบางครั้งที่คุณคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว

แต่บางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้ เลี่ ย งหัวใจตัวเองไม่ได้จริงๆ อ่านแล้วตรงกับตัวเอง

และคนรอบข้าง อย่ าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นกันด้ วยนะ ขอให้โชคดีมีชัย พบความเจริญตลอ ด วัน

2 คุณเป็นคนที่โห ย หาความสุขและเงิ น

ตัวคุณเองนั้นมีลั กษณะนิสัยดีเป็นคนสงสัยและคิดม า ก มักจะทำอะไรจะเป็นคนที่มีคำถามอยู่เสมอ

เป็นคนที่โดนหักหลังบ่อย เป็นคนที่โดนเพื่อนแสดงความเป็นมิตร แต่จริงๆ

เข้ามาในฐานะ ศั ต รู เข้ามาเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะ หลังจ า กที่พบเจอ

กับเรื่องราวที่ไม่ควรจะเป็น คุณเป็นคนที่หาเงินเก่ง เป็นคนที่หาเงินได้ไว แต่จะต้องแลกมาด้ วยความสามารถและหย าดเหงื่อของตัวคุณเอง

ความรักของคุณนั้น ค่อนข้างที่จะเป็นคนเอาแต่ใจบ้าง บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าอย า กอยู่คนเดียวม า กกว่า ใช้ชีวิตตัวคนเดียวจ า กสุขสบายม า กกว่ามีคู่

บางอาร มณ์ก็อย า กที่จะมีคู่คอยเคียงข้าง คอยให้คำปรึกษาคอยให้ความช่ วยเหลือ อาร มณ์ของคุณขึ้นขึ้นลงลง จับทางไม่ถูกจริงๆ อ่านแล้วตรงกับตัวเอง

และคนรอบข้าง อย่ าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นอกันด้ วยนะ ขอให้โชคดีมีชัย พบความเจริญตลอ ด วัน

3 คุณเป็นคนที่มีจิตใจดี ชอบช่ วยเหลือ เห็น อ ก เห็นใจผู้อื่น

คนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆ ในสายต าเพื่อนของคุณ คุณเป็นคนที่อ่อนโยน ชอบช่ วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ถ้าเพื่อนคนใดเอ่ยป า กขอความช่ วยเหลือจ า กตัวคุณเองนั้น คุณก็พร้อมที่จะช่ วยเหลือเพื่อนโดยเต็มที่

แต่แปลกม า กสำหรับบางคน เขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าเ ชื่ อใจสักเท่าไหร่

สำหรับความรักแล้วนั้นคุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว ไม่ชอบพูดคุยกับใครที่มีเจ้าของแล้ว

เพราะเชื่ อว่า มันอาจจะเป็นตราบาปให้กับคุณไปตลอ ด ชีวิตก็ได้ อ่านแล้วตรงกับตัวเอง

และคนรอบข้าง อย่ าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นอกันด้ วยนะ ขอให้โชคดีมีชัย พบความเจริญตลอ ด วัน

4 คุณเป็นพวกความอ ด ทนสูง

คุณเองนั้นสามารถทนต่อความย า กลำบ า กได้ เป็นคนที่มีความอ ด ทนสูงม า กกว่าผู้อื่น

มักจะมีความพย าย ามและจะประสบความสำเร็จไปได้ด้ วยดี อีกทั้งยังมีจิตใจที่ดีและงดงาม

ชอบช่ วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลหรือเจตนาใดๆ คุณจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้คนรอบข้างของคุณมีรอยยิ้ม

แม้ว่าตัวเองจะเก็บความรู้สึกอัดอั้นตันใจไว้กับตัวเอง คุณมักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป

เรื่องความรักของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะผิดหวังมาตลอ ด มักจะโดนหล อ ก

เป็นพวกที่ชอบโดนให้ความหวังสูง แล้วอยู่ๆ ก็โดนทิ้ง ความรักของคุณมักจะเป็นเช่นนี้มาตลอ ด ทั้ง 3 ปี

แต่เ ชื่ อเถอะว่าสักวันหนึ่งคุณจะพบเจอกับคนที่ดี คนที่ลงตัวกับคุณ แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่ดีหรือร วยที่สุด

แต่เขาจะเป็นคนที่พอดีสำหรับคุณอย่ างแน่นอน อ่านแล้วตรงกับตัวเองและคนรอบข้าง อย่ าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นอกันด้ วยนะ ขอให้โชคดีมีชัย พบความเจริญตลอ ด วัน