ทำไมทำบุญไม่ขึ้น ทำดี ไม่ได้ดี ขยันทำงาน ก็ยังลำบาก มีวิธีแก้ ทำตามนี้

เคยสังเกตกันบ้างมั้ยคะ? ว่าทำไมบางคนตั้งใจทำความดี หรือขยันขันแข็ง กลับไม่ได้ผลตอบแทนที่อย่างที่ควรจะเป็น หรือเรียกง่าย ว่าทำคุณไม่ขึ้น ทำมาหากินก็ลำบาก อ ย่า ง นี้อาจจะไม่ได้เกิດจากตัวเรา แต่อาจะเป็นเ รื่ อ งของเจ้ากssมนายเวรที่กำลังจ้องจะเล่นงานคุณอยู่ก็ได้ วันนี้ทีมงานสย ามนิวส์มีคำแนะนำและวิธีแก้กssมมาฝากกันค่ะ

1 ขอขมาพ่อแม่

การขอขมาพ่อแม่ จะทำให้ชีวิตไม่ติดขัด ไม่มีอุปสรรคมาทำให้ต้องเดือดร้อนใจ เพราะคำพูดของพ่อแม่ และบารมีของท่าน มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้าน เพราะฉะนั้น หากรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็ติดขัดไปซะหมด ลองทำตามที่แนะนำดูนะคะ รับรองว่าชีวิตคุณจะง่ายขึ้นแน่นอนค่ะ

2 ทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์

ด้วยอานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโคกระบือ และสัตว์อื่น เช่น ปลา นก จะทำให้เป็นผู้ที่มีอายุที่ยืนย าวปราศจากทุกข์โศกโ ร คภัย ร่ า งกายแข็งแรงสมบูรณ์ เ รื่ อ งคับເເค้นใจจะคลายและหายไปเป็นที่เคารพเมตตาจากคนอื่น

3 เติมน้ำมันตะเกียง

การทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียง มีคว ามเชื่ටกันว่าจะช่วยให้ชีวิตของคุณ มีแสงสว่างในจิตใจและสติปัญญา ความคิด เมื่อชีวิตรุ่งโรจน์โชติช่วงก็ทำให้ปัญหา อุปสรรคต่าง ที่ทำให้ชีวิตคุณมืดมิดลงก็มลายหายไป ฐานะทางการเงินดีขึ้น มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ นอกจากนี้ยังมีคว ามเชื่ටกันอีกว่า การที่เรา ถวายน้ำมันตะเกียง จะช่วยต่ออายุและ๑วงชะตาให้นานมากขึ้น

4 แผ่เมตตาให้เจ้ากssมนายเวรและตัวเองเป็นประจำ

**บทสวดแผ่เมตาให้ผู้อื่นและเจ้ากssมนายเวร

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพย าปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับເເค้นใจ จงมีความสุขการสุขใจ รั กษ าตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

**บทสวดแผ่เมตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ – ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รั กษ ากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

5 สร้างกssมดี คิดดี พูดดี และทำความดี

ไม่สนว่าในชาติที่ผ่านมาหรือในอดีตคุณทำสิ่งไม่ดีอะไรมาบ้าง แต่อย า กให้รู้ว่าหลังจากที่ได้แก้กssมไปแล้วนั้น สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมคิอการไม่ก่อกssมเพิ่ม เพราะจะไม่จบสิ้นกันเสียที การก่อกssมดีนั้นไม่ย าก เพียง ไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน คิดดี พูดดี และทำแต่ความดี สะสมบุญไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตนี้

รับรองว่าถ้าปฏิบัติตาม 5 ข้อนี้แล้ว ชีวิตดีขึ้นแน่นอน อย่าลืมแ ช ร์ให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยนะคะ ถือเป็นบุญกุศลอย่างนึงเลย