คนเกิດ 4 วัน ต่อไปนี้เตรียมตัวเฮ เป็นเศรษฐีกันได้เลย จะมีคนนำโชคลาภมาให้ มีเกณฑ์จะได้จับเงินล้าน

คนเกิດ 4 วัน ต่อไปนี้เตรียมตัวเฮ เป็นเศรษฐีกันได้เลย จะมีคนนำโชคลาภมาให้ มีเกณฑ์จะได้จับเงินล้าน หยิบใช้ยังไงก็ไม่มีวันหมด ๑วงชะตาของใครหลายคนมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดs ะวั ง

คนเกิດวันพุธ

เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้าขาย หรือธุรกิจต่าง มากกว่ารับราชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว แต่ความจำไม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง เป็นคนนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่ า นใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เก็บเงินไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่ มักมีเ รื่ อ งให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์ เป็นคนขี้เ บื่ อง่าย ทนได้ไม่นาน

คนเกิດวันศุกร์

มักมี๑วงชะตาดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ หรือ ลำบากได้ไม่นาน เพราะกssมดี บุญเก่าหนุนนำ จึงเกิດมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญกssมจะดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนมีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในการทำงาน ซื่อตรง รู้จักอดออม

คนเกิດวันเสาร์

มักมี๑วงชะตาแข็ง แม้ช่วงใด๑วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ า ยก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียรติ ถือศักดิ์ศรีของตน และไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร และเป็นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อดทน ทำงานเก่ง ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการ และได้ทำอาชีพที่มั่นคง และลักษณะเด่นเป็นคน๑วงแข็งมาก ในจำนวนปีเกิດทั้ง 7 วัน ข้อเสียของคนเกิດวันนี้จะเสียตรงที่คำพูดคือ พูดแล้วคิดที่หลัง

คนเกิດวันอาทิตย์

มักมีวาสนา ดี จึงมักมี๑วงชะตาที่ดี มีบุญมีวาสนา ดี๑วงส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดี มี ทรัพย์มีบริวารมาก แต่เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็นบุญ เพราะคนเกิດวันอาทิตย์ ๑วงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ มักมีคนเกื้อกูลส่งเสริมเสมอ

แหล่งที่มาจาก : gangbeauty.com