เตือนสติลูกได้ดี หากตื่นขึ้นมาไม่มีแม่แล้ว อ่ า นแล้วจะรักแม่มาก

เตือนสติลูกได้ดี หากตื่นขึ้นมาไม่มีแม่แล้ว อ่ า นแล้วจะรักแม่มาก

คำว่าแม่ อุ้มไม่หนัก เหนื่ อ ยไม่พัก รักไม่ลวง ห่วงไม่เลิก เบิกไม่คิด ผิ ด ไม่แ ค้ น

ยอม ต ายแทนลูกได้ แม้ลูกจะทำ ผิ ด นับพันครั้ง แม่ก็รัก และพร้อมให้อภั ยเสมอ

ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนที่รักเราม ากที่สุดนั้นก็คือแม่หลายคนเกิດมาแล้ว

เคยชินกับการที่มีแม่คอยช่วยเหลือหลายเ รื่ อ งอย ากกินอะไร

ก็ได้กินอย ากได้ อะไรก็ได้แม้จะดื้ อ ไหนแม่ก็ยังให้ อ ภั ย

อาจจะมี ดุ ด่ า บ้างแต่ทั้งหมดแม่ทำเพราะว่ารักและอย ากให้ลูกเดินทางไปในด้านที่ถูก

ที่ควรอย่างแน่นอนอย ากเรียนส่งเรียนอย ากมีเงินให้เงินเราจะยืมแม่เท่าไหร่

แม่ก็ไม่เคยคิดจะทวงคืนหรือคิดด อ ก เบี้ยกับลูกเลยเพื่อให้ลูกอยู่สุขสบายที่สุด

มีเ ด็ กหลายคนที่ต้องพลัดพร ากจ ากอ้อมอ ก พ่อแม่ใช้ชีวิตอยู่อย่างลำพัง

และโดดเดี่ยวเป็นเ ด็ กกำพ ร้ านอนตามที่สาธารณะขอข้าวขอน้ำคนอื่นกินบ้าง

ก็โดนไ ล่โดน ตี เก็บเศษอาหารประทังชีวิตไปอย่างทุ กข์ท ร ม านไร้บ้านข าดที่พึ่ง

ว่ากันว่าห ากข าดพ่อเหมือนถ่อหักข าดแม่เหมือนแพ แ ต กชีวิตของลูกแต่ละคน

ไร้ทิศทางกระจัดกระจายกันไปไร้อนาคตไร้คนนำทางไร้การศึกษ า

กลายเป็นเ ด็ กมีปัญหาตกเป็นภาระของสังคม

ชีวิตนั้นเป็นเหมือนการข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกร าก ภั ยอั น ต ร า ยรอบด้านพ่อกับแม่

ก็เหมือนแพที่จะถ่อให้ลอยข้ามไปได้ถึงเป้าหมายอย่างปลอ ดภั ย

บางทีห ากข าดพ่อหรือถ่อหักยังพย าย ามใช้มือพายไปแทนได้แต่ ก็ย ากลำบ าก

พอสมควรแต่ถ้าเมื่อไหร่ข าดแม่กลายเป็นแ พ แ ต กไม่เหลือใครก็จะจมน้ำm ายอยู่ตรงนั้น

สำหรับคนที่ยังมีแม่อยู่นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตแล้วท่านก็เหมือนเทียนเล่มหนึ่ง

ที่กำลังโดนเปลวเทียนละลายแท่งอยู่ยิ่งเทียนเล่มนั้นส่องสว่างม ากเพียงใด

แท่งเทียนก็จะยิ่งสั้นลงเหมือนดั่งกับชีวิตแม่ที่ให้ลูกม าก ไหนอายุขัยก็จะสั้นลงไปทุกวินาที

อย่าลืมว่าพ่อแม่เราแ ก่ลงทุกวัน“อายุที่ได้มาคือเวลาที่ เ สี ย ไป”ลูกเองควรจะรัก ดูแลท่าน

ทำให้ท่านมีความสุขทำให้ท่านภูมิใจเพราะเทียนเล่มนี้ไม่รู้ว่าจะส่องสว่างได้ถึงวันไหนบางที

ก็ริบหรี่บางทีก็อาจจะดับไปเลยโดยที่เราแทบไม่ทันจะตั้งตัวน้ำต าเทียนก็เปรียบเหมือน

น้ำตาแม่สุดท้ายวันหนึ่งเทียนก็ต้องถูกเ ผ า ไ ห ม้ หมดเหลือเพียงแต่ไส้ดำ

ทิ้งไว้วาระสุดท้ายของแม่ก็ไม่ต่างกัน

แม้ทุกคนจะต้องพบจุดจบที่ไม่ต่างกันคือเหลือไว้แต่เพียงเ รื่ อ งราวให้คนข้างหลังจดจำ

เถ้าถ่านเชิงตะกอนเห ล่ านั้นจะทำให้หลายคนได้ย้อนคิดเสี ย ด ายห ากไม่เคยทำอะไร

ให้แม่ภูมิใจเลยลองคิดดูห ากพรุ่งนี้จะไม่มีแม่แล้วมันจะเป ล่ าเปลี่ยวสัก ไหน

ผู้เป็นแม่นั้นยอมทุกอย่างเพื่อลูกแม่ยอมอ ดเพื่อให้ลูกได้ อิ่มแม่ยอม ทุ กข์

เพื่อสุขของลูกยอมลำบ ากเพื่อให้ลูกสบายแม่ยอมmายเพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่

แม่จะคอยเป็นห่วงอยู่ตลอ ดและคอยเฝ้าถามอยู่เสมอว่าลูกเหนื่ อ ย ไหมหิว

หรือเป ล่ าอย ากกินอะไรไหมลูกอย ากจะได้ อะไรแม่จะหามาให้ตลอ ดกลับมา

ย้อนมองที่ตัวลูกบ้างเคยอย ากจะหาอะไรมาให้แม่หรือเป ล่ าเคยถามไหมว่าแม่อย ากได้ อะไรบ้าง

เคยคิดถึงหัวใจของผู้เป็นแม่บ้างไหมลูกเอ๋ย

ต่อให้ลูกไปทำไม่ดีอะไรมาเ ล วร้ า ย ไหนแม่ก็ยังไม่เชื่ อว่าลูกจะเ ล วลูกก็คือลูก

แม่พร้อมจะหาช่องทางช่วยเหลือเสมอบางคนนั้นทำร้ า ยแม่ด้วยวาจาท่าทางกิริย า

หรือปล่อยให้แม่ต้องทุ กข์กายทุ กข์ใจแม่บางคนเลือ ก ลูกเติบโตมาได้ตั้งหลายคน

แต่ว่าลูกเห ล่ านั้นบางคนไม่เคยหันมาเหลวแลแม่เลย

ปล่อยให้อยู่บ้านพักคนชราปล่อยให้อยู่อย่างลำพังกับหมาแมวหรืออยู่คนเดียวแม่

ก็เฝ้าแต่หวังว่าอย ากจะเห็นหน้าลูกอย ากจะทำอะไรม ากมายให้ลูกทำอาหาร

ให้ทานได้เล่นด้วยได้พูดคุยนั่นคือความสุขของแม่

ลูกเอ๋ยเมื่อวันนี้ยังมีแม่อยู่ก็จงพย าย ามดูแลท่านให้สุดความสาม า รถเพราะว่า

เราไม่มีทางรู้เลยว่าวันไหนคือวันสุดท้ายที่เราจะได้เห็นหน้าท่านวันที่ได้ยินเ สี ย งท่าน

บางครั้งก็เล่นกับท่านบ้างพูดคุยสอบถามพาเที่ยวพาทานอาหารดีซื้อของขวัญ

ให้กับท่านบ้างดูแลท่านเท่าที่กำลังเราจะไหวทำให้ท่านมีความสุขหน้าที่

ลูกก็มีไม่ม ากทำไม่ย ากแม้บางคนทำน้อยดูแลท่านน้อย

แต่มันก็ยังดีกว่ าการไม่ดูแลท่านเลย

ขอบคุณแหล่งที่มา deejaiplus