6 วิธี รู้ธ าตุแ ท้คน คนไหนจริงใจ คนไหน หวังผลประโยชน์

หากพบกันครั้งแรก

หากคุณต้องการจะลองใจใครบางคน ที่อาจเพิ่งรู้จัก หรือเพิ่งเจอกันครั้งแรก คุณจงทำตัวให้ธรรมดามากที่สุด หากเขายังคงรับได้ นั่นหมายความว่า เขาจริงใจกับคุณ หากเขารับไม่ได้ นั่นหมายความว่า เขาเข้ามาเพียงเพื่อต้องการผลประโยชน์บางอย่ างกับคุณนั่นเอง

หากคุณวิ ก ฤ ต

ถ้าคุณมีปั ญหา หรือ มีช่วงวิ ก ฤ ติของชีวิต ใครกันที่อยู่ข้างคุณ แล้วใครกันที่ทิ้งคุณไป หากเขาจริงใจกับคุณ เขาจะช่วยเหลือคุณ อยู่ข้างให้กำลังใจคุณ แล้ว

ช่วยกันแก้ไขปั ญหาอย่ างเต็มพลัง แต่ถ้าเขาทิ้งคุณไป อย่ าเสี ยใจไปเลย แต่จงขอบคุณที่มันช่วยคัดคนที่ไม่ดี ออกไปจากชีวิตเรา

หากคุณจน

ถ้าคุณจน เขาจะดูถูก เ ห ยี ย ด ห ย ามคุณมั้ย เขาจะรังเ กี ย จ คุณรึมั้ย แล้วเขาจะปฏิบัติเช่นไรกับคุณ ข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธ าตุแท้ได้อย่ างลึกซึ้ งสุดของ

จิตใจคน เพราะความจนมันช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจออกไป

พูดไม่จริง ทำไม่จริง

พูดอีกอย่ างแต่การกระทำอีกอย่ าง ทำสวนทางกับความจริงที่พูดไว้ หรือพูดแล้วแต่ทำไม่ได้ ไม่เคยมีสั จจะ แสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเลย เอาแต่พูดให้ตัวเองดูดี แต่แท้จริงแล้วทำไม่เคยได้อย่ างที่พูดไว้

หน้าไว้ หลังห ล อ ก

ต่อหน้าอย่ าง ลั บหลังอย่ าง อยู่กับคนนู้ นก็ด่ าคนนี้ อยู่กับคนนี้ก็ด่ าคนนู้ น ไม่มีความจริงใจกับใครอย่ างแท้จริง จงรีบเดินออกมาจากคนประเภทนี้ เพราะมีแต่เสี ยกับเสี ย

เลือกปฏิบัติ

หากเลือกปฏิบัติกันคนละอย่ าง คนละแบบ ระหว่างคนจน กับ คนຣวຢมีฐานะ ซึ่งเลือกปฏิบัติกันแบบต่างสุดขั้ว นั้นหมายความว่าคนประเภทนี้ไม่น่าคบหา เพราะไม่มีความจริงใจเลย ประจบคนຣวຢเพื่อหวังประโยชน์ ส่วนคนจนก็ไม่เห็นคุณค่า หากเขาเป็นคนจริงใจ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน

ขอขอบคุณ : KB59 Inspiration