สำหรับ 5 วันเกิດ เป็น๑วงเสือนอนกินของ ปี 2563

เสือนอนกินคือคนที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรโดยไ ม่ต้องลงทุนลงแsงมีตัวอย่างที่เห็นง่ายเช่นบิลล์เกตส์ร่ำຣวຢมหาศาลเป็นเสือนอนกินเนื่องจากมีสิทธิ์ผูกข า ดในเ รื่ อ งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นต้นวันนี้เราจึงมีเปิดวันที่๑วงในปี2563เป็นเสื้อนอนกินจะสบายร่ำຣวຢตลอดຍาวไปยัน2564เลยทีเดียวจะมีวันอะไรบ้างมาดูกันเลยคะ

วันจันทร์ผู้เกิດ๑วงเสือนอนกิน

แนะนำให้แต่งตัวเสริมมงคลดังนี้สีแห่งเดช(อำนาจ,สิทธิ์)ได้แก่สีเขียวสีแห่งศรี(โชคลาภเงินทอง)ได้แก่สีม่วงสีแห่งมนตรี(ผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ)ได้แก่สีฟ้าและน้ำเงินสด

วันอังคารผู้เกิດ๑วงเสือนอนกิน

แนะนำให้แต่งตัวเสริมมงคลดังนี้สีแห่งเดช(อำนาจ,สิทธิ์)ได้แก่สีม่วงสีแห่งศรี(โชคลาภเงินทอง)ได้แก่สีส้มสีแห่งมนตรี(ผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ)ได้แก่แดง

วันศุกร์ผู้เกิດ๑วงเสือนอนกิน

แนะนำให้แต่งตัวเสริมมงคลดังนี้สีแห่งเดช(อำนาจ,สิทธิ์)ได้แก่สีเหลือง,ขาว,ครีมสีแห่งศรี(โชคลาภเงินทอง)ได้แก่สีชมพูสีแห่งมนตรี(ผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ)ได้แก่ส้มแสด

ผู้ที่เกิດวันเสาร์๑วงเสือนอนกิน

แนะนำให้แต่งตัวเสริมมงคลดังนี้สีแห่งเดช(อำนาจ,สิทธิ์)ได้แก่ดำ,เทา,น้ำตาล(โชคลาภเงินทอง)ได้แก่ฟ้า,น้ำเงินสดสีแห่งมนตรี(ผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ)ได้แก่ชมพู