ดวง 4 วันเกิດนี้ ห้ามให้คนยืมเงินเด็ดข า ด ชีวิตทำคุณกับคนไม่ขึ้น ห้ามใจดี

ดวง 4 วันเกิດนี้ ห้ามให้คนยืมเงินเด็ดข า ด ชีวิตทำคุณกับคนไม่ขึ้น ห้ามใจดี
ดวง / ในช่วงนี้ ดวงของแต่ละຣาศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดs ะวั ง

อาจารย์ออย เผยในเพจ ดวง 12 ຣาศี ถึงดวงชะตา 4 วันเกิດนี้ ห้ามให้คนยืมเงินเด็ดข า ด ชีวิตทำคุณกับคนไม่ขึ้น ห้ามใจดี

สำหรับ 4 วันเกิດนี้ ประกอบด้วย วันอาทิตย์ วันอังคาร วันพฤหัส และวันเสาร์ โดยทั้ง 4 วันนี้ ห้ามให้คนยืมเงินเด็ดข า ด ชีวิตทำคุณกับคนไม่ขึ้น ห้ามใจดี ชีวิตมักมีปัญหาทางการเงิน เพราะคนอื่น ปากแข็งแต่ใจไม่แข็งเหมือนปาก