ทำไมถึงโชคดีที่วันนี้มีความทุกข์

ทำไมถึงโชคดีที่วันนี้มีความทุกข์

ใครหลายคนชอบคิดไปไกลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

สิ่งที่ยังไม่เกิດ ความคิดนี่แหละ

ที่บั่นทอนพละกำลังส่วนหนึ่งของความสุข

ที่ควรจะเกิດ ควรจะมี ให้ลดน้อยลงไป

บางขณะ เราน่าจะทำชีวิตให้ดีกว่านั้นได้ง่าย

แต่เพราะความคิด ความกังวล

ทำให้สิ่งที่น่าจะง่าย กลายเป็นสิ่งยุ่งย าก

ถ้าความคิดบางอย่าง ยิ่งคิด ยิ่งเ ศ ร้ า ยิ่งทำให้กังวล

ยิ่งไม่มีความสุข ยิ่งหวาดกลัววันข้างหน้า ก็อย่าไปคิดมันเลย

ทำวันนี้ให้มีความสุข ทำให้ดีที่สุดกับเวลานี้ที่มีโอกาสนี้

บางที…ใครจะรู้ว่า อะไร ที่ไปกังวลนั้น อาจจะมาไม่ถึงก็ได้

ชีวิตอาจไม่ย าวนานถึงขนาดนั้น

ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้ จะตื่นหรือเปล่า

อย่ากังวลกับอะไรที่ยังมาไม่ถึง

มองวันนี้ ทำวันนี้ มีความสุขกับทุกวินาทีนี้

ที่ยังหายใจอยู่ดีกว่า เวลามีพอเสมอสำหรับความสุข

ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์

ชีวิตที่พบความทุกข์ เป็นชีวิตที่แท้

ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีการเติบโต

ความทุกข์เป็นพลังขับเคลื่อนให้หลายอย่างเกิດ

ไม่มีใครไม่มีความทุกข์ เพราะนั่นคือการเป็นชีวิต

ความทุกข์สอนให้แต่ละคนเข้มแข็งในแง่มุมต่าง

ถ้าความทุกข์ไม่เข้ามาหา ก็จะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้เป็นอย่างไร

ไม่มีความทุกข์ ก็ไม่รู้จักความสุข

เพราะความทุกข์พิสูจน์ความเป็นคน อ่อนแอ หรือเข้มแข็ง

ความทุกข์เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ

ต่างจากความสุข ที่ทำให้อ่อนแอ มองโลกง่าย แคบ

ความสุขเหมือนฝนพรำสาย อ่อนโยน งดงาม บางเบา

แต่ว่างเปล่า ไม่มีการเรียนรู้ใดในความสุข

เมื่อใดที่มีความทุกข์ ควรยิ้มรับ และคิดว่าโชคดีที่ได้เจอความทุกข์

ได้เรียนรู้การแก้ปัญหา ได้สงบ ได้สติ ได้ความนิ่ง ได้รู้จักโลก รู้จักตัวเอง

รู้จักการเติบโตทุกก้าว

ให้กำลังใจตัวเองมาก บอกตัวเองว่า…

โชคดีที่วันนี้มีความทุกข์

เพราะเมื่อผ่านความทุกข์ ความสุขก็จะรออยู่เบื้องหน้า

จงใช้ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชีวิต

– ธรรมฐิต