บุญไม่เคยทำ ถึงเวลากssมเข้าแล้วใครจะช่วย

บุญไม่เคยทำ ถึงเวลากssมเข้าแล้วใครจะช่วย

เคยพบคนมากมายเมื่อถึงเวลาทุกข์แสนสาหัส เจอเ รื่ อ งหนักในชีวิต ก้มักจะพูดว่า“รู้แบ บนี้”

คือ คิดได้ทีหลัง แต่มันสายไปแล้ว…เช่นกัน เวลาที่กssมไม่ดีส่งผล ซึ่งบางคนเจอติด กันจนแทบรับมือไม่ไหว แทบหนีหายไปจากโลก

คือ ไม่มีบุญต้าน บุญช่วยเลยไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าบุญใหม่ พูดง่าย ตัวเองไม่ช่วยตัวเองแล้วใครเขาจะช่วย

จะบอกให้ทราบว่า คนที่มาช่วยนั้น ต้องเคยสร้างบุญร่วมกssมมา ต้องมีบ่วงกssมต่อกssมไม่งั้นอยู่ดี เขามาช่วย เป็นของฟรีเ รื่ อ งบังเอิญไม่มีในโลก

เราไม่เคยให้คนอื่น ไม่เคยแม้แต่คิดช่วยคนอื่น สรรพสัตว์ทานไม่เคยทำ ศีลไม่รู้จักแถมเย าะเย้ยถากถางคนรั กษ าศีล
เห็นคนทำสมาธิหาว่าบ้า งานการไม่ทำนั่งทำไม

คนเหล่านี้แหละ เวลาไฟไหม้จะไม่มีใครช่วยขอแนะนำว่า บุญที่ไม่ต้องใช้เงิน กssมดีที่สร้างมิตร สร้างบุญร่วมกันมีมากมาย ลองพิจารณาดู อย่าเห็นแก่ตัวมาก

หัดนั่งสมาธิ ง่าย นั่งท่าสบาย ทำจิตให้สบาย ดูที่ลมหายใจเข้าและออกพอ รู้สึกสบายลองกำหนดนิมิตตรงกลางอกเรา มีดอกบัวอยู่กลางอกจากที่ดอกตูมค่อยบานออก บานออกเต็มที่แล้วอ ธิษฐ านตามว่า

ขอบุญที่ข้าพเจ้าทำมาในทุกภพทุกชาติ ทุกอสงไขยขอบุญนี้มาส่งผลให้ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ให้พบแต่ความดี เจริญรุ่งเรือง หนีกssมชั่ วทั้งปวงเทอญ

หมั่นทำบ่อย ทุกวันสิ่งที่บอกนี้ คือ เคล้ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ช่วยชีวิตคนที่เจอกssมเข้ามามากมายแล้ว

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

ขอบุญรั กษ า