ไทย ติดอันดับ 24 ประเทศที่มี ทองคำ เยอะที่สุดในโลก

ทั้งโลก จะยกให้ “ทอง” และ “น้ำมัน” เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด ที่ธนาคารกลางของประเทศ ทุกประเทศ หรือองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ ต้องเก็บสะสมไว้ โดยจะถือว่าทองนั้น เป็นหลักประกันทางการเงินของประเทศ โดยวันนี้เราจะมาเปิด “10 ประเทศ” ที่มี”ทอง”สำรองมากที่สุดในโลกกัน ซึ่งบอกก่อนเลยว่า “ประเทศไทย” ติดอันดับที่ 24 ของโลก ที่มี ทองสำรองมากที่สุดในโลกเช่นกัน ไม่ธรรมดาจริง

อันดับที่ 10 ประเทศอินเดีย มีทองคำอยู่ในครอบครอง 557.8 ตัน

อันดับที่ 9 ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีทองคำอยู่ในครอบครอง 612.5 ตัน

อันดับที่ 8 ประเทศญี่ปุ่น มีทองคำอยู่ในครอบครอง 765.2 ตัน

อันดับที่ 7 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีทองคำอยู่ในครอบครอง 1,040 ตัน

อันดับที่ 6 ประเทศรัสเซีย มีทองคำอยู่ในครอบครอง 1,498.7 ตัน

อันดับที่ 5 ประเทศจีน มีทองคำอยู่ในครอบครอง 1,823.3 ตัน

อันดับที่ 4 ประเทศฝรั่งเศส มีทองคำอยู่ในครอบครอง 2,435.8 ตัน

อันดับที่ 3 ประเทศอิตาลี่ มีทองคำอยู่ในครอบครอง 2,451.8 ตัน

อันดับที่ 2 ประเทศเยอรมันนี มีทองคำอยู่ในครอบครอง 3,378.2 ตัน

อันดับที่ 1 ประเทศอเมริกา มีทองคำอยู่ในครอบครอง 8,133.5 ตัน