ข้อคิดเต ือนสติ อย่าได้มอง “พ่อแม่” เป็น คนเฝ้าบ้าน

อย่าได้มองพ่อแม่ เป็น คนเฝ้าบ้าน เพราะคนเฝ้าบ้านคนนี้แหละที่เคย

คนเฝ้าบ้าน

ต้นไม้ยิ่งแก่ยิ่งมีรากเยอะ

ดั่งพ่อแม่เมื่อแก่ชรา ก็ยิ่งพูดมาก

คำโบราณจีนกล่าวว่า

ในบ้านมีหนึ่งผู้ชราเสมือนมีสิ่งล้ำค่า

อย่าเห็นพ่อแม่เป็นเหมือนคนเฝ้าบ้าน

เป็น….เฝ้าบ้าน

ก่อนนั้นที่พูดไม่เป็น

คนเฝ้าบ้านคนนี้เป็นคนสอนให้พูด

ก่อนนั้นที่เดินไม่เป็น

คนเฝ้าบ้านคนนี้ที่เป็นคนคอยจูงมือให้หัดเดิน

ก่อนนั้นที่เคี้ยวข้าวไม่เป็น

คนเฝ้าบ้านคนนี้ที่คอยเคี้ยวข้าวบดข้าวให้กิน

ก่อนนั้นที่ล้างก้นตัวเองไม่เป็น

คนเฝ้าบ้านคนนี้ที่ล้างให้ไม่รังเกียจ

ก่อนนั้นที่กินข้าวเหลือ

คนเฝ้าบ้านคนนี้ที่เอามากินอย่างไม่บ่นสักคำ

ก่อนหน้านั้น ที่…

คนเฝ้าบ้านคนนี้ ที่…

ย ามใส่บาตรพระ

ใส่ด้วยจิตนอบน้อม

ย ามใส่บาตรพระพ่อพระแม่

ใส่ด้วยจิตนอบน้อมหรือไม่

ย ามเรียกลูกหลานกินข้าว

เรียกด้วยคำพูดที่อ่อนหวาน

ย ามเรียกพ่อแม่กินข้าว

เรียกด้วยน้ำเสียงเช่นไร

บัดนี้คนที่เคยสำคัญที่สุดในชีวิต

ยังสำคัญที่สุดในใจคุณอยู่อีกหรือไม่

หรือกลายเป็นเพียง…เฝ้าบ้าน

ความภาคภูมิใจที่ท่านเคยมี

คุณทำลายไปแล้วหรือไม่?

คิดถึงแม่จัง

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : JellyWalker