ชะตากssมชีวิตของคนเกิດทั้ง 7 วัน พร้อมวิธีแก้ไข

คนเกิດวันอาทิตย์

วิบากก ร ร มคนเกิດวันอาทิตย์มักทำคุณกับคนไม่ค่อยขึ้น มีช่วงชีวิตที่ลำบาก มักเจอปัญหาเกี่ยวกับบริวารคนรอบข้าง

ขัดสนเ รื่ อ งการเงินอยู่บ่อยครั้ง เป็นคนใจง่าย เชื่อคนอื่นง่าย มักเจอปัญหากับคน

วิธีแก้เคล็ด ให้ทำบุญด้วยเทียน หลอดไฟ น้ำมัน แว่นตา ทำบุญกับพระหรือบริจาคช่วยเ รื่ อ งทำขาเทียม

บ้านคนแม่ให้มาไม่ครบ เติมน้ำมันตะเกียง หาพระประจำตัวไหว้จะช่วยลดก ร ร มได้ดี

คนเกิດวันจันทร์

วิบากก ร ร มของคนเกิດวันจันทร์เกี่ยวกับความรัก บางคนหาคู่แท้ย าก รัก เลิก ก็มาก

บางคนได้คู่แต่ต้องอยู่ในสถานะที่เปิดเผยตัวตนไม่ได้ บางคนมีคู่แต่ก็มีอุปสรรคเ รื่ อ งอายุที่ต่างกัน

ส่งผลให้เกิດปัญหาเ รื่ อ งความรักอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วิธีแก้เคล็ด ให้หมั่นทำบุญปรับพื้น๑วง หมั่นสร้างกุศลด้วยเขื่อน – ฝายกั้นน้ำ

ของเป็นคู่ สร้างแท้งน้ำ บ่อน้ำ ปล่อยปลา ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่ต้องฆ่ าและโดนกักขังในทุกกรณี

คนเกิດวันอังคาร

วิบากก ร ร มของคนเกิດวันอังคารมักทำคุณคนไม่ขึ้น ถูกเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้ง โดนใส่ร้ า ยให้เ ก ลี ย ดชัง

เพราะเป็นคนอารมณ์ร้อน ปากร้ า ยพูดไม่ค่อยคิด ทำอะไรไม่ค่อยแคร์คนอื่น ทำให้คนรอบข้างมองว่าคุณเป็นคนแรง

วิธีแก้เคล็ด ควรทำบุญกับพระ กับบิดามารดา เครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือทางด้านการเงินกับคนที่มีบุญคุณ

ไม่ตำหนิคนอื่น การแก้ไขเพื่อลดการเกิດปัญหากระทบกระทั่งด้วยการบริจาคน้ำ ธูป และสังฆทาน

ปลูกต้นขนุนตามวัดอยู่เรื่อย จะทำให้ความมั่นคงเจ้านายเมตตาอุปถัมภ์เพราะทุกวันนี้เจ้านายห่วงแบบห่าง

เพราะเขาคิดว่าคุณดูแลตัวเองได้ดีแล้ว

คนเกิດวันพุธ

วิบากก ร ร มของคนเกิດวันพุธคือ เป็นคนที่มีเสน่ห์แรงเกินไป มักเกี่ยวข้องกับเ รื่ อ งรัก ใคร่

กลายเป็นคนรอบข้างมองว่าคุณเจ้าเล่ห์ เจ้าชู้ เป็นคนพูดตรงทำร้ า ยจิตใจผู้อื่น

บางครั้งตนเองต้องกลับมาทุกข์ใจเพราะการกระทำของตน

วิธีแก้เคล็ด ควรแก้เกี่ยวกับน้ำดื่ม ทำบุญด้วยไฟฉาย ย ารั กษ าโ ร ค และการให้ทานปล่อยนกปล่อยปลา 17 ตัว

ถวายช้าง ม้ากับศาล และอ ธิษฐ านเ รื่ อ งบริวารให้อยู่นาน และเปลี่ยนแปลงนิ สั ย

s ะวั งเ รื่ อ งการรับปากถ้าทำไม่ได้ให้ปฏิเสธ และหมั่นสร้างกุศล ๑วงคุณจะดีขึ้นเรื่อย

คนเกิດวันพฤหัสบดี

วิบากก ร ร มของคนเกิດวันพฤหัสบดีมักจะปວดหัวข้างเดียวเสมอ เป็น หาย ก ร ะ ดู กแขนมีปัญหา

และบางครั้งไม่ค่อยเข้ากับผู้ใหญ่ จะชอบสอนและตำหนิคนอื่นโดยไม่รู้ตัว คบใครเขาก็ไม่จริงใจกลับ

ดีต่อหน้าเราเท่านั้น พอลับหลังโดนเม้าท์ เนื่องจากมีก ร ร มเดิมติดมาที่เคยตำหนิพระเจ้าและผู้ที่ทำบุญ

วิธีแก้เคล็ด ควรทำบุญด้วยไตรจีวรทุก 3 เดือน ทำบุญด้วยหนังสือพระที่กำลังศึกษา

ทำบุญด้วยปัจจัยเป็นทุนการศึกษาพระและเณรบ่อย หรือทำบุญกับพระสูงอายุ ครู และญาติผู้ใหญ่

คนเกิດวันศุกร์

วิบากก ร ร มของคนเกิດวันศุกร์เกี่ยวกับการหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้ มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้คนเห็นเท่านั้น

แต่ภายในลึก ไม่มีความสุขกับชีวิต ทำไมชอบอาสาคนอื่นและทำไมชอบเห็นใจคนอื่น

บางท่านแต่งงานบ่อย แต่บางท่านไม่มีคู่เลย ท่านเคยหลอกคู่ตัวเองและไปแอบกิ๊กคนอื่น ปล่อยคู่ให้เดียวดาย

วิธีแก้เคล็ด ให้ทำบุญกับผู้ใหญ่ ทำบุญด้วยเงินกับคนย ากไร้ ทำบุญด้วยอาสนะ หมอนคู่และของเป็นคู่

คนเกิດวันเสาร์

วิบากก ร ร มของคนเกิດเสาร์เกี่ยวกับการสูญเสีย คิดมากวิตกกังวล ต้องกำพร้าข า ดคนอุปถัมภ์

ต้องทุกข์ใจอยู่บ่อยครั้ง ทำดีก็ไม่เกิດผล สังเกตุว่าตอนเด็กนั้นต้องพลัดพรากจากคนที่รัก

นี่แหละคือก ร ร มเดิมเคยทำให้พ่อแม่และคนรัก ทำร้ า ยจิตใจเขา เอาเปรียบเขา ในปัจจุบันเลยต้องมาเป็นแบ บนี้

วิธีแก้เคล็ด ควรทำบุญด้วยการถวายที่ดินให้วัด ปลูกต้นไม้และซื้อดิน ซื้อปุ๋ยถวายพระ ต้องหมั่นสร้างกุศล และหมั่นฝึกจิตสมาธิ

นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ก ร ร มของแต่ละคนจะส่งผลตามที่เป็นนั่นหรือ

ไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละบุคคลเท่านั้นนะคะ

ที่มา : today.line.me