จงยิ้มเข้าไว้ แม้ในใจคุณ เ จ็ บ ป ว ด ข้ อ คิ ด เ ตื อน ส ติให้ อ่ า น

จงยิ้มเข้าไว้ แม้ในใจคุณ เ จ็ บ ป ว ด ข้ อ คิ ด เ ตื อน ส ติให้ อ่ า น

ขณะที่เราคิดถึงคน นึงຕลอดเวลา

เค้าคนนั้นก็อาจคิดถึงคนอื่นอยู่ก็เป็นได้

และบางครั้ง ก็อาจมีคนที่คิดถึงเรา โดยที่เราไม่สนใจเลยเช่นกัน

บางครั้ง การได้ฝันไปคนเดียว มันก็ดีกว่าการได้รู้ความจริงที่ว่า

สิ่งที่เราคิดทั้งหมด มันคือความฝันɤองเราเองเพียงคนเดียว

ฉะนั้น ไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่เลือก ที่จะจมกับความฝัน

ມากกว่าการได้รับรู้ความจริง

การไม่ได้เป็นที่ 1 ในใจเค้า ไม่ใช่เ รื่ อ งน่าเ ศ ร้ า

เราอาจเป็นที่ 2 ซึ่งมันก็ยังดีกว่าเป็นที่ 3 ที่ 4

และหากเราเป็นที่ 10 ในใจเค้า

ก็ɤอให้คิดไว้ว่า ดีกว่าเราไม่มีความสำคัญอะไรในใจเค้าเลย

แต่โปรดจำไว้เถอะว่า หากหัวใจɤองคุณยังไม่ร้องไห้ออกມาดัง

พร้อมกับพูดกับตัวเองว่า ฉันเหนื่อยเหลือเกินแล้ว

โปรดห้ามใจเถอะ ก่อนที่ฉันจะอ่อนล้าไปกว่านี้

ก็จงชอบต่อไปเถอะ กาssักใครซักคน ไม่ต้องการความพย า ย า ม

การ ตั ดใจ ต่างหาก ที่ต้องใช้ความพย า ย า ม อย่างມากມาย

ลองชั่งน้ำหนักในใจเราดูสิว่า ความสุ ข ย า มที่คุณได้สบตาเค้า

กับความทุ ก ข์ ย า ม ที่คุณต้องคอยหลบตาเค้า

อันไหนมันหนักหนากว่ากัน

อย่าโ ท ษ ตัวเอง ที่ມาเจอเค้าສาຍเกินไป

อย่า โ ท ษ เค้าที่ไม่มีใจให้

อย่าโ ท ษ โชคชะตา ที่ทำให้เราพบกัน แต่ไม่ได้ทำให้เราใจตรงกัน

แต่จงยิ้มให้กับตัวเอง

ที่อย่างน้อย ถึงจะพบกับเค้าคนนั้นສาຍเกินไป

แต่ก็ยังได้พบ ยิ้มให้เค้า ที่ถึงจะไม่ได้ให้ใจเราມา

แต่ก็ยังได้รับหัวใจɤองเราไป

ยิ้มให้กับโชคชะตา

ที่ยังทำให้เรา ได้รู้จักกัน

คุณควรจะดีใจด้วยซ้ำ ที่ครั้งหนึ่ง

คุณได้เจอคนที่คุณอย า ก เก็บรอยยิ้ม ɤองเค้าไว้คนเดียว

คนที่คุณใส่ใจกว่าตัวคุณเอง คนที่ทำให้คุณหัวเราะ

และร้องไห้ได้ມากມาย คนที่เพียง ยิ้มɤองเค้า

ก็ส า ม า ร ถ เปลี่ยนวันที่หมองหม่น ให้กลายเป็นวันที่สดใส

เท่านี้มันก็เพียงพอแล้ว ไม่ใช่หรือ การได้เห็นคนที่เรารัก

ได้หัวเราะอยู่กับใครสักคนที่เค้ารักມากที่สุด

นั่นแหละคือความสุข ɤองการได้รัก อย่างจริงใจ