อายุที่มากขึ้น ควรโมโหให้น้อยลง มีความสุขให้มาก

การทำตัวนิ่ง เฉย ไม่โวยวายส่งเสียง หรือแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกไปนั้น ยิ่งทำให้ตัวเราเองนั้นมองไม่ดี หากวันหนึ่งเรารู้สึกดีใจ ก็ควรดีใจให้พอดี หากวันใดเสียใจนั้นก็โมโหให้น้อยลงหน่อย เพราะการแสดงออกอะไรมาก ไม่ได้ทางออกที่ดีเสมอไปทุกครั้ง คนที่มองเรานั้นจะมองในแง่ลบ เราควรอย่านำอารมณ์ส่วนตัวนั้นไปแลกกับความร็สึกดีกับคนที่เขานั้นดีต่อเราเลยค่ะ

คนที่ใจเย็นมากนั้น บางครั้งก็เกินขีดจำกัด หากโกรธนั้นบางทีอาจควบคุมไม่ได้ ท้ายที่สุดแล้วนั้นเราจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยเพราะข า ดสติ การเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นควรพิจารณาให้ดีก่อนในทุกเ รื่ อ ง

ก่อนจะพูดควรคิดก่อน บางคนไม่มีคนที่นับถือเพราะพูด สักแต่พูด แต่ไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เขาฟังนั้นไม่อย า กที่จะรับฟัง คนเราไม่ได้มีคนที่รักไปหมดทุกคน

วันเวลานั้นผ่านไปอย างรวดเร็ว อายุก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ยิ่งต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีที่สุด โมโหให้น้อยลง อะไรที่ปล่อยไปได้ก็ปล่อย ทำเป็นมองไม่เห็นไปบ้าง ยิ่งทำให้เรานั้นมีความสุขเพิ่มขึ้น หากอายุเยอะขึ้นมัวแต่นั่งหงุดหงิด โมโห พูดจาไม่ดี ยิ่งจะทำให้สุขภาพจิตนั้นແย่ คนรอบข้างก็ไม่ได้อย า กอยู่ใกล้ เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีคนนับถือ

ผลดีของการที่โกรธ โมโหน้อยลงนั้น จะทำให้อายุยืนมากขึ้น เพราะจะทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี