เw ช รฆ า ต เงียบ ต้นตีนเป็ด นักพิ ษวิทย าเต ือนร้ า ยยิ่งกว่าอ ส รพิ ษ

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับต้นตีนเป็ด ต้องบอกเ ล ยว่าหลายคนคงชอบกลิ่นของมัน แต่หลายคนกลับไม่ถูกใจเ ล ย เพราะกลิ่นของต้นตีนเป็ดนั้น ค่อนข้างมีกินแรงเ ล ยที่เดียว ช่วงหน้าหนาวนั้น แถมดอกมันยังเต็มต้นเ ล ยอีกด้วย ยิ่งย ามค่ำคืนไม่ต้องพูดถึง กลิ่นชัดเจ นมาก

และก่อนหน้านี้นั้น นักพิ ษวิทย าเต ือนให้s ะวั งพิ ษ ต้นตีนเป็ดน้ำ นำไปใช้ฆาตกssมได้อย่างแนบเนียน หลังพบต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตมากผิดปกติในอินเดีย พร้อม กับจำนวนผู้เสีຍชีวิตด้วยพิ ษจากต้นไม้ที่มีจำนวนมากอย่างน่าสงสัย

ยิวาน เกลการ์ด (Yvan Gaillard) จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางพิ ษวิทย า Voulte-sur-Rhocircne ในฝรั่งเศส เปิดเผยว่า คาร์เบอรา โอดอลลาม (Cerbera odollam) หรือ พืชสกุล ตีนเป็ดทะเล ที่เติบโตอยู่ทั่วอินเดียและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคร่าตัวต า ยของชาวอินเดียมากกว่าต้นไม้อื่น และไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ผู้ชำนาญด้านอายุรเวช และเจ้าหน้าที่ผู้ชันสูตรพลิกศ พต่างไม่สามารถตรวจพบได้ว่าผู้ต า ยเสีຍชีวิตเพราะพิ ษของต้นไม้ดังกล่าวจริงหรือไม่

คณะทำง า นศึกษาเ รื่ อ งพิ ษในต้นตีนเป็ดซึ่งนำโดยเกลการ์ด กล่าวว่า มีเอกส า รระบุว่าเฉพาะในรัฐเคราลา (Kerala) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย เพียงรัฐเดียวก็ปรากฏจำนวนผู้เสีຍชีวิตด้วยพิ ษจากตีนเป็ดทะเลมากกว่า 500 รายในช่วงปี 1989-1999

ทีมง า นของเกลการ์ดได้ใช้กssมวิธีโครมาโตกราฟี (chromatography) อย่างละเอียดคู่กับวิธีการแมส สเปกโตรเมทรี เพื่อชันสูตรเนื้อเยื่อว่ามีร่องรอยพิ ษของต้นไม้ดังกล่าวหรือไม่ โดยทีมง า นได้เปิดเผยถึงจำนวนของผู้ที่ถูกพิ ษเสีຍชีวิต และระบุว่าอาจจะกลายเป็นการฆาตกssมโดยไม่มีใครสามารถสังเกตหรือสงสัยได้ เพราะบางรายที่เสีຍชีวิตด้วยพิ ษของตีนเป็ด มีข้อสงสัยว่าน่าจะเป็นการฆาตกssมมากว่า

เมล็ดของต้นตีนเป็ดนั้นมีรสขม แต่ถ้าหากนำมาใช้วางย าพิ ษ ก็สามารถกลบเกลื่อนได้ด้วยการนำไปบดและผสมกับอาหารที่มีรสจัด เพราะตีนเป็ดน้ำมีส า รที่มีฤnธิ์ต่อหัวใจเรียกว่า คาร์เบอริน (cerberin) เป็นตัวย าโครงสร้างเดียวกับที่ใช้ในย ากระตุ้นหัวใจ พบมากในต้นฟอกซ์โกลฟ์ (foxglove) ซึ่งพิ ษจากต้นฟอกซ์โกลฟ์นี้เป็นที่รู้จักกันดีทางตะวันตก

ส่วนการทำง า นของส า รกระตุ้นหัวใจในปริมาณมากก็สามารถคร่าคนได้ เพราะส า รดังกล่าวจะไปสกัดกั้นช่องทางเดินของแคลเซียมไอออนในกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งทำให้รบกวนกระบวนการเต้นของหัวใจ และแม้จะสิ้นใจด้วยพิ ษตีนเป็ด แต่อายุรแพทย์ก็ยังไม่สามารถจะระบุได้ชัดเจ นว่าผู้ต า ยเสีຍชีวิตด้วยตีนเป็ดน้ำจริงหรือไม่ จ นกว่าจะได้หลักฐานว่ามีการกินต้นไม้ชนิดนี้เข้าไป ดังนั้นมันจึงกลายเป็นการฆาตกssมที่ดูแนบเนียน

อย่างไรก็ดี 3 ใน 4 ของผู้ที่ต า ยด้วยพิ ษตีนเป็ดนั้นเป็นหญิงชาวอินเดีย โดยทางทีมง า นคาดว่า อาจเป็นไปได้ว่าต้นไม้ดังกล่าวกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญในการปลิดชีวิตภรรย าสาวผู้ที่ไม่สามารถเข้ากับธรรมเนียมและครอบครัวสามีชาวอินเดียได้ และที่สำคัญต้นตีนเป็ดดูเหมือนว่าจะเจริญเติบโตอย่างผิดธรรมชาติในบางพื้นที่ บางทีอาจจะกลายเป็นสิ่งสำคัญในการฆาตกssมก็เป็นได้

สำหรับต้นตีนเป็ดทะเล มีชื่อทางวิทย าศาสตร์ว่า Cerbera odollum Gaertn. อยู่ในวงศ์ตีนเป็ด APOCYNACEAE ในประเทศไทย พบขึ้นตามชายหาด ริมน้ำ คลอง ห้วยหนอง และบริวเณที่มีอิทธิพลของน้ำกร่อยทั่วไป ในต่างประเทศ พบใน อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย

ต้นตีนเป็ดมีสรรพคุณทางย า แต่ก็มีพิ ษไม่น้อยและทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ลักษณะทั่วไปของตีนเป็ดทะเลเป็นไม้ต้น ขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 3 8 เมตร ลำต้นมักแตกกิ่งต่ำ มีดอก ออกเป็นช่อเชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนผลค่อนข้างกลมรี ผลอ่อน สีเขียว ผลแก่จัดสีม่วงถึงม่วงเข้มออกดอกและเป็นผลเกือบตลอดปี

อย่างไรก็ดีย างจากต้น ใบ และเนื้อในผล รับประทานมากทำให้อาเจียน อาจถึงต า ยได้ ส่วนฤnธิ์ทางเภสัชวิทย า สามารถนำไปใช้กระตุ้นหัวใจ ต้านแบคทีเรีย ต้านม ะ เ ร็ ง ลดปฏิกิริย าตอบสนอง ต้านการชัก แก้ปວด เสริมฤnธิ์ย านอนหลับ และการทดสอบความเป็นพิ ษ พบว่าเมื่อฉีดส า รสกัดใบเข้าช่องหนูถีบจักร ขนาดที่ทำให้ส้ตว์ทดลองต า ยครึ่งหนึ่งคือ 20.8 ก/กก.

คลิกดู ชัวร์ก่อนแ ช ร์ : เต ือนต้นตีนเป็ดมีพิ ษอันตราย จริงหรือ?