“นิ สั ยหลงตนเอง” กำลังใกล้มาถึงของคนในสังคมยุคใหม่ มาเช็คกันเถอะ

การมีความมั่นอกมั่นใจที่เรามีอย่างล้นหลามเนี่ยมันก็ดี แต่ใครจะรู้ล่ะว่า

ที่จริงมันดีมากน้อย ไหน? ถ้าคุณอย ากรู้คำตอบ วันนี้เรามีบทความดี

มาให้คุณได้ อ่ า นดู ไม่แน่นะ บทความนี้ อาจจะทำให้คุณเข้าใจอะไร ในสังคมนี้มากขึ้นก็ได้

ภูมิใจได้แต่อย่าให้มากถึงขนาดหลงตัวเอง

โ ร คหลงตัวเอง-โ ร คหลงตัวเอง กำลังระบาด-บทความ หลงตัวเอง-เ บื่ อ คน หลง ตัว เอง

เพราะความหลงตัวเองนั้น ทำ ล า ยคนเก่งมานักต่อนัก ยิ่งคิดว่าตัวเองดีเลิศเท่าไหร่

เราก็จะยิ่งมองไม่เห็นหัวคนอื่น ถ้าเรามองโลกแบบตรงไปตรงมาก็จะเห็นว่า

แทบจะเป็นไปไม่ได้ ที่คนหลงตัวเองจะไม่คิดดูถูกคนอื่น แล้วนิ สั ยดูถูกคนอื่น

ก็จะนำมาซึ่งนิ สั ยที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

เมื่อนิ สั ยชอบเปรียบเทียบมาถึง คราวนี้มันก็จะพานิ สั ยที่ชอบ ตั ดสินคนอื่นติดมาด้วย

คนนั้นก็ไม่ดี คนนี้ก็ไม่ฉลาด ทำแบบนั้นไม่ดี ทำแบ บนี้ก็ไม่เข้าท่า

คนหลงตัวเองจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเทวดาน้อย ผู้ไม่เคยทำอะไร ผิ ด

เริ่มติดกับความเก่งของตนเอง เริ่มติดกับความสำเร็จที่มีอยู่

เริ่มทำตัวเป็นคนธรรมดาที่ไม่สำคัญไม่เป็น

ทั้งหมดนี้คือ ภั ย คุ ก คามมิตรภาพ และความสุขในชีวิตของตนเอง

และคนรอบข้าง อันที่จริงแล้ว ยิ่งเป็นคนเก่งเท่าไหร่ ยิ่งต้องมีความอ่อนน้อม

ถ่อมตนเท่านั้น ความอ่อนน้อมนี่เองจะสา ม า ร ถ ถ่วงน้ำหนัก ทำให้เท้าของเราให้ติดดิน

ไม่ลอยขึ้นฟ้า ยิ่งเป็นคนเก่งเท่าไหร่ ยิ่งต้องs ะวั ง

ความหลงตัวเอง ที่มันคอยจะแ ว้ ง กั ด

ความหลงตัวเองไม่ใช่อะไรที่โง่เขลาเลย มันไม่ใช่อะไรที่เราจะอวดดีและประมาทได้

ตรงกันข้าม มันมีความเฉียวฉลาดกว่าเราหลายเท่า คนที่อิ่มในตัวเอง

โ ร คหลงตัวเอง-โ ร คหลงตัวเอง กำลังระบาด-บทความ หลงตัวเอง-เ บื่ อ คน หลง ตัว เอง

ไม่จำเป็นต้องพูดบอกใครต่อใครว่าฉันอิ่ม แต่คนที่ข า ดต่างหาก

ต้องอวดเพื่อสร้างเกราะกำบังให้คนอื่นไม่รู้ว่าฉันข า ด

ในทางจิตวิทย าจึงบอกว่า ใครชอบอ ว ด อะไร ลึก คือ เคยข า ดสิ่งนั้นมาก่อน

ยิ่งอวดมากเท่าไหร่ ในใจจะเหมือนมีพายุที่ไม่มีวันสงบสิ้นได้ซักที

ความสุขปลอม ของชอบอวด คือ ได้รู้สึกเหนือกว่าใครซักคน ในช่วงเวลาสั้น

ไม่เช่นนั้นแล้วมีหรือที่เราจะเป็นลูกไล่ของมันมาได้เนินนานเพียงนี้

การเห็นคุณค่าของตัวเองนั้นไม่ ผิ ด และเป็นเ รื่ อ งชอบธรรมที่ควรทำ

แต่อย่าให้มันลุกลาม ถึ ง ขนาดทำให้เรากลายเป็นคนหลงตัวเอง

เพราะคนหลงตัวเองก็คือคนแพ้ตัวเอง คนที่แพ้ตัวเองก็คือคนที่แพ้

ทุกสิ่งทุกอย่าง ชนะคนเป็นแสนล้านถ้าแพ้ตัวเองเ สี ย แล้ว ก็เป็นอันว่าจบเห่

ขอบคุณแหล่งที่มา yimlamun