โ ล ก นี้ ไม่มีใครเก่งกว่าใคร อยู่ที่ว่าใครถนัดสิ่งไหนມากว่ากัน (บทความที่ดี)

นกทีว่ายน้ำไม่ได้ ไม่ใช่ความผิดɤองนก ปลาที่มันบินบนฟ้าไม่ได้ มันไม่ใช่ความผิดɤองปลา ปริญญาชีวิตเชื่อມาຕลอด ว่าทุกคนมีดี

ตัวเราเองก็ด้วย อยู่ให้ถูกที่ และถ้าเลือกได้ โผล่ມาให้ถูกจังหวะ แล้วเมื่อความสาມารถ ມาพบกับจุด ตั ดɤองวัน เวลา โอกาสɤองเรา ก็จะມาถึง เป็นตัวɤองตัวเอง

ถ้าเราไปตามเค้า อย่างเก่ง เลยเราก็ทำได้ เท่าเค้า แต่ถ้าเราดูเค้า คิด แล้วค่อยต่อยอดให้แตกต่าง แล้วฝึกฝนตัวเราให้เก่งขึ้น

วันนึงเราอาจจะแซงเค้าก็ได้ สำคัญที่ คิดวางแผน และลงมือทำ

เรามักจะชอบเปรียบเทียบคน ว่าคนไหนเก่งกว่าใคร ด้วยการเอาบททดสอบ หรืออะไรสักอย่างມาให้ทั้งสองคนทำ

แล้ว ตั ดสินว่าใครเก่งกว่าใคร แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นบนโลกนี้ มันไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกนะ

ต่างคนต่างก็มีความสาມารถที่แตกต่างกัน จะเอาມาเปรียบเทียบกันนั้น บางทีมันก็ไม่ได้

เช่นจะให้หมอไปลองซ่อมรถยนต์ ก็อาจจะทำไม่ได้หรือไม่เก่งเท่าช่างซ่อมเฉพาะทาง จะให้ช่างซ่อมรถไป รั ก ษ า คนไข้

ก็คงทำไม่ได้ อาจจะทำได้ รู้จักการปฐมพ ย า บาลเบื้องต้นเท่านั้น ก็ตามนั้นแหละนะ เรามักจะเอาบางสิ่งบางอย่าง

ມาทดสอบและบอกว่าคนไหนเก่งกว่าคนไหน แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนเรามีความเก่งอยู่ในตัว แต่เพราะเก่งแตกต่างกัน เก่งกันคนละด้าน

จึงไม่ควรที่จะบอกว่าใครเก่งกว่าใคร แต่ควรจะพูดว่า แต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันเสียມากกว่า

นกว่ายน้ำไม่เป็น ปลาบินบนฟ้าไม่ได้ ไม่ผิดทั้งนกและปลา…” เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดมีเพียงว่า “ต้องรู้ตัวว่า คุณเป็นใคร หรือเป็นอะไร”

“ปลาไม่ผิดที่บินไม่ได้” “นกผิดตรงไหนที่ว่ายน้ำไม่เก่ง” สิ่งที่คุณ “ทำได้” คนอื่นอาจ “ทำไม่เป็น”

คุณเก่งในแบบɤองตัวเองได้ โดยไม่ต้องเอา จุดเด่นɤองใครມาทำให้คุณ ไม่มั่นใจในตัวเอง ปลาว่ายน้ำเก่งມาก

แต่หากเรา ตั ดสินใจความเก่งɤองมัน โดยให้ปีนต้นไม้ มันจะຈากไปไปพร้อมกับคว ามเชื่ටที่ว่า “ทั้งชีวิต มันจะคิดว่ามันโง่” ไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้

ในชีวิตคนเราก็เหมือนกัน คนส่วนใหญ่ใช้ทั้งชีวิตที่จะพ ย า ย า ม ปีนต้นไม้ให้ได้ทั้ง ที่เป็นปลา คือ…พ ย า ย า มจะทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ

ตัวเองไม่ถนั เพียงเพราะกระแสสังคม หรือคนรอบข้าง คอยพูดเปรียบเทียบกรอกหูทุกวี่ทุกวันว่า จะต้องเรียนเก่งให้ได้เหมือนกับคนนั้น

จะต้องประสบความสำเร็จให้ได้เหมือนกับคนนี้ จะต้องทำงานนั้น ให้เก่งเหมือนคนโน้น ทั้ง ที่ตัวเองไม่ชอบมันเลย เพียงเพื่อ

ต้องการเป็นที่ยอมรับɤองคนอื่น แต่ไม่ได้ทำตามความต้องการɤองหัวใจ และความถนัดɤองตัวเองเลย

ที่ມา postsread